Archiv pro rubriku: EU

Filtr

Společné prohlášení ke strategii Farm to Fork

Evropský parlament hlasoval o své iniciativní zprávě Farm to Fork. Aktéři potravinového řetězce uznávají signál vyslaný tímto hlasováním, ale litují klimatu, ve kterém hlasování proběhlo. Bylo hovořeno o mnoha věcech kromě skutečných prostředků a řešení, pokud jde o řešení mnoha slepých míst, která tato strategie vytvořila.

Kategorie: EU

Zdravější a udržitelnější potraviny

Europoslanci schválili strategii Z farmy na vidličku nebo také Od zemědělce ke spotřebiteli. Usnesení bylo přijato 452 hlasy pro, 170 proti a 76 se zdrželo hlasování. Hlasování proběhlo v úterý 19. října, výsledky byly vyhlášeny ve středu. Poslanci předložili plány na přepracování potravinových systémů EU, produkci zdravějších potravin, zajištění potravinové...

Kategorie: CAP, EU

Drůbežáři chtějí sektor rozvíjet, ne ho zachraňovat

Domácí producenti čerstvých skořápkových vajec pro přímou konzumaci jsou připraveni naplňovat požadavky stále náročnějších spotřebitelů na kvalitní potraviny. Proti společenským tlakem vyvolané technologické revoluci v chovu nosnic nejsou zásadně proti. Rozporují ale nízké farmářské ceny, které nezohledňují rok od roku zvyšující se výrobní náklady. Jedině hlad po českých potravinách, respektive...

Kategorie: Drůbež, EU, potraviny, Technologie, welfare

Nařízení o doplňkových látkách

Nařízení evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat. Zkušenost s používáním směrnice Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách ukázala, že je nutné přezkoumat veškeré předpisy o doplňkových látkách, aby se zohlednila nutnost zajistit vyšší...

Kategorie: EU, legislativa

EFSA proti africkému moru prasat

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) rozeběhl kampaň s názvem Zastavme africký mor prasat. Cílem je informovat širokou veřejnost o dodržování biologické bezpečnosti, aby se zabránilo šíření této nebezpečné choroby domácích i divokých prasat. ...

Kategorie: EU, Prasata

Aktuální situace na trhu s obilovinami ve světě a v EU

Nabídka a poptávka na trhu s krmnými obilovinami se v současné době příliš nepotkává. Sklizeň krmného ječmene a pšenice nebyla příliš velká, prodávající tedy spíše vyčkávají a spekulují na růst cen v budoucnu. V nejbližší době nelze předpokládat výrazný pokles CZV krmných obilovin (kromě kukuřice), a to zejména z důvodu...

Kategorie: EU, Krmivo

‎Přihlášky na ceny Natura 2000 jsou otevřeny do 30. září!

O ocenění Natura 2000, které oceňují vynikající správu lokalit sítě Natura 2000, může požádat každý, kdo se přímo podílí na natura 2000 – podniky, úřady, nevládní organizace, dobrovolníci, vlastníci půdy, vzdělávací instituce nebo jednotlivci. Přihlášky do edice 2022 jsou otevřeny do 30. září!

Kategorie: EU

‎Pozitivní odhady pro zemědělství

S významným pokrokem v očkovací kampani proti covid-19 se v celé Evropské unii znovu otevírají potravinové služby a postupně se ruší cestovní omezení. To by mělo mít pozitivní dopad na cestovní ruch v létě a na celkovou spotřebu potravin v EU. Nejistota však zůstává kvůli variantě delta viru covid-19 a...

Kategorie: EU, zemědělství

Aktuální situace v produkci obilovin v EU a ve světě

Setí a vzcházení kvůli chladnějšímu počasí trvalo dlouho, ale v současné době dochází ke zlepšení jejich stavu. Rostliny se dobře rozvíjejí a částečně kompenzují svůj vegetační deficit, v důsledku čehož v Německu došlo ke zvýšení odhadů sklizně obilí na celkem 44,2 mil. tun obilovin. Další vývoj bude záležet na počasí,...

Kategorie: EU, Krmivo, zemědělství