Archiv pro rubriku: EU

Filtr

‎Pozitivní odhady pro zemědělství

S významným pokrokem v očkovací kampani proti covid-19 se v celé Evropské unii znovu otevírají potravinové služby a postupně se ruší cestovní omezení. To by mělo mít pozitivní dopad na cestovní ruch v létě a na celkovou spotřebu potravin v EU. Nejistota však zůstává kvůli variantě delta viru covid-19 a...

Kategorie: EU, zemědělství

Aktuální situace v produkci obilovin v EU a ve světě

Setí a vzcházení kvůli chladnějšímu počasí trvalo dlouho, ale v současné době dochází ke zlepšení jejich stavu. Rostliny se dobře rozvíjejí a částečně kompenzují svůj vegetační deficit, v důsledku čehož v Německu došlo ke zvýšení odhadů sklizně obilí na celkem 44,2 mil. tun obilovin. Další vývoj bude záležet na počasí,...

Kategorie: EU, Krmivo, zemědělství

Přísná opatření na domácím trhu a slabá pro importy

Reakce Copa Cogeca na sdělení Evropské komise o používání klecí v zemědělství: V návaznosti na usnesení Evropského parlamentu 30. června komise přišla se svým oznámením o výzvě k „Ukončení klecových chovů v živočišné výrobě“. Pro Copa Cogeca je přístup, který zaujala komise, relevantní, pokud jde o vnitřní trh, ale neodpovídá...

Kategorie: Drůbež, EU

Vyloučení živočišných produktů z propagační politiky EU by představovalo jak environmentální, tak ekonomickou aberaci

Europoslankyně Elsi Katainen (Renew) v Bruselu uspořádala 17. června parlamentní meziskupinovou akci „Biodiverzita, změna klimatu, udržitelný rozvoj“ o budoucnosti propagační politiky EU. Debata se zaměřila na propagaci produktů živočišné výroby. Vyšla najevo jasná skutečnost: vyloučit odvětví živočišné výroby z propagační politiky by nemělo smysl jak z hlediska udržitelnosti, tak z...

Kategorie: EU

EU v roce 2020 dovezla o něco méně ekologických zemědělsko-potravinářských produktů

Zatímco trh s ekologickými produkty v EU celkově rostl, dovoz ekologických zemědělsko-potravinářských produktů se mezi obdobím 2019 a 2020 mírně snížil. Pokud jde o kategorie produktů, dovoz organického tropického ovoce a rýže vzrostl. Tato zvýšení však byla vyvážena poklesem dovozu jiných obilovin, olejů a cukru. To jsou hlavní zjištění zprávy...

Kategorie: EU

‎Rozpočet EU na rok 2022: Urychlení oživení Evropy a pokrok směrem k zelené, digitální a udržitelné budoucnosti‎

Komise s navrhla roční rozpočet EU ve výši 167,8 miliardy eur na rok 2022, který má být doplněn o granty v rámci NextGenerationEU ve výši 143,5 miliardy eur. Jejich kombinace zmobilizuje významné investice na podporu hospodářského oživení, zajištění udržitelnosti a vytváření pracovních míst. Upřednostněny budou zelené a digitální výdaje, aby...

Kategorie: EU, Nezařazené

‎Komise zahájila veřejnou konzultaci o přezkoumání obchodních norem pro zemědělské produkty‎

‎Komise EU dnes zahájila veřejnou konzultaci , ‎‎jejímž‎‎ cílem je shromáždit názory na politické možnosti možné revize obchodních norem EU pro zemědělské produkty. Konzultace se zabývá zejména potenciálem obchodních norem zvýšit nabídku udržitelných výrobků a zefektivnit stávající právní předpisy. Konzultace je otevřena po dobu 12 týdnů, od 8. června do...

Kategorie: EU, legislativa