Archiv pro rubriku: Krmivo

Filtr

Intercropping a krmení skotu

Jaké jsou účinky intercroppingu na využití krmiva a produkci mléka? Využití současného pěstování plodin byl praktikován v mnoha částech světa různými způsoby, v závislosti na potřebách výrobce, tj. na seno, siláž, pro pastvu nebo nasekané zelené krmivo. ...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Kontrola kvality krmiv pro zdraví zvířat

Bezpečnost a jakost krmiv jsou základními předpoklady pro zachování zdraví zvířat i produkci kvalitních potravin. Krmivářské provozy před zahájením činnosti i během výrobní praxe dodržují řadu požadavků. Respektování legislativně stanovených podmínek v oblasti výroby a uvádění krmiv na trh průběžně ověřuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) formou různých...

Kategorie: Krmivo

Kontaminace siláží mykotoxiny

Mykotoxiny jsou skupinou sekundárních metabolitů vylučovaných houbovými organismy (plísněmi), které většinou patří do rodů Fusarium, Aspergillus, Penicillium a Alternaria. Toxické účinky, jako je snížený příjem krmiva a produkce mléka, reprodukční problémy, imunosuprese a úhyn, se mohou objevit, pokud jsou zvířata krmena dietou kontaminovanou mykotoxiny Mykotoxiny jsou přítomny v celé řadě...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Selekce hybridů kukuřice na siláž

Nastává období přípravy na sklizeň kukuřice. Průběh letošního počasí naznačuje, že dostatek sumy teplot a vláhy zabezpečí nadprůměrné výnosy kukuřice na siláž. Současně lze říci, že zdravotní stav kukuřic je mnohem lepší než v loňském roce, kdy jsme zaznamenali v některých místech vysoký výskyt sněti kukuřičné. Současně nastává čas nejen...

Kategorie: Krmivo

Krmná dávka musí dodat vše potřebné

Ačkoliv je trendem moderní doby návrat k maximálnímu využití objemných krmiv, tak ne vždy je možné tímto způsobem zajistit zvířatům, zejména těm, od kterých je očekávaná vysoká produkce, dostatečný přísun energie a živin. Pak přichází na řadu koncentrovaná či jadrná krmiva, která krmnou dávku vyrovnají do odpovídajících parametrů.

Kategorie: Krmivo

Lepší využitelnost obilovin u monogastrů

Obiloviny jsou díky dobře stravitelným sacharidům výborným zdrojem energie. Jejich uplatnění v krmných dávkách hospodářských zvířat je široké. Nicméně plná využitelnost všech jejich složek, např. fosforu, je limitována pevnými organickými vazbami, se kterými si trávicí systém monogastrů nedovede sám účinně poradit. Proto je třeba mu pomoci.

Kategorie: Krmivo

„Biodiverzita“ a „Z farmy na vidličku“ – krmiváři volají po zhodnocení dopadů

Krmivářský průmysl a farmáři volají po hodnocení dopadů cílů EU – strategií „Biodiverzita“ a „Z farmy na vidličku“ (F2F). FEFAC a další zástupci dodavatelského řetězce potravin a krmiv přivítali zveřejnění nových strategií Evropskou komisí, ale zároveň zdůrazňují své obavy z jistých aspektů těchto projektů.

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat