Archiv pro rubriku: Krmivo

Filtr

Využitie vedľajších produktov vo výžive zvierat

Každý aspekt globálneho otepľovania súvisiaci so znižovaním vplyvu na životné prostredie vyplývajúci z ľudskej činnosti, preukázal rastúci záujem. Odpadové hospodárstvo predstavuje kľúčový prvok v znižovaní znečistenia ovzdušia a vody, emisií skleníkových plynov a zdravotných problémov. Jedným z prioritných cieľov v environmentálnom akčnom programe Európskej únie v oblasti odpadu a nakladania...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Globální výhled nejen na produkci krmiv

Jaké jsou největší trendy, které budou mít dopad na krmivářský průmysl v příštích letech? ‎‎Pro ty, kteří věnují velkou pozornost zemědělství a produkci potravin, není těžké uhodnout celkový trend, který bude mít v roce 2021 největší dopad na globální produkci krmiv a živočišnou výrobu. Tímto trendem je udržitelnost.‎ ‎ ...

Kategorie: Krmivo

‎BBC tvrdí, že v krmivech pro domácí zvířata jsou chemikálie

Putrescin a kadaverin se vyskytují, když bakterie pohlcují aminokyseliny v hnijícím zkaženém mase nebo jiných rozkládajících se bílkovinách.‎ ‎V článku BBC „Skrytý důvod, proč jsou ‎‎krmiva pro zvířata v zájmovém‎‎ chovu tak návyková“ reportér napsal, že dvě chemikálie nalezené v hnijícím mase se používají jako zchutňující látky do krmiv pro...

Kategorie: Krmivo, petfood, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Aktuální situace v produkci obilovin v EU a ve světě

Setí a vzcházení kvůli chladnějšímu počasí trvalo dlouho, ale v současné době dochází ke zlepšení jejich stavu. Rostliny se dobře rozvíjejí a částečně kompenzují svůj vegetační deficit, v důsledku čehož v Německu došlo ke zvýšení odhadů sklizně obilí na celkem 44,2 mil. tun obilovin. Další vývoj bude záležet na počasí,...

Kategorie: EU, Krmivo, zemědělství

Analýza objemných krmiv

Analýza a hodnocení kvality objemných krmiv je zárukou užitkovosti, zdraví skotu a prosperity chovu. Význam kvality konzervovaných objemných krmiv ve výživě přežvýkavců, siláží zejména, je zcela nesporný a neoddiskutovatelný. Je v praxi prověřeno, že právě objemná krmiva představují nejdůležitější a nejlevnější zdroj živin a energie v krmných dávkách přežvýkavců a největší mírou...

Kategorie: Krmivo

Vítězové Silážní ligy 2021

Letos v červnu proběhl první, projektu Silážní liga, který pořádala firma ACE Agro s. r. o. Odborná komise ve složení Členy odborné komise, která hodnotila a bodovala krmiva byla Ing. Patricie Kolářová (Nutrition of Animals, s r. o.), Ing. Daniel Šustek (živočišná výroba – zootechnik Rolnické společnosti Lesonice) a prof....

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat