Archiv pro rubriku: Krmivo

Filtr

Kvalitní píce k výrobě siláže

Základem výroby kvalitní siláže je píce sklizená na porostech vysetých ze směsí, složených ze správně zvolených druhů a odrůd pro danou kategorii zvířat. Nejprve několik poznámek k pícním porostům na orné půdě.

Kategorie: Krmivo

Význam délky řezanky pro zajištění kvalitní siláže

Délka řezanky je velmi důležitým faktorem jak pro zajištění kvalitního výsledku fermentace siláží, tak pro kvalitní zpracování směsné krmné dávky v bachoru přežvýkavců. Pro zajištění kvality fermentačního procesu se upřednostňuje kratší řezanka, pro využití ve výživě přežvýkavců delší řezanka. Jak ale délku řezanky definovat, jak ji stanovit a jaká je...

Kategorie: Krmivo

Pro zajištění práce bachoru

Pro zajištění správné práce bachoru je třeba, aby směsná krmná dávka (TMR) měla nejen vhodný poměr bílkovinné a energetické složky, ale také potřebnou strukturu. Za limit pro strukturu je všeobecně a již dlouhodobě považována velikost částic minimálně 8 mm. K tomu se poslední dobou přidává ještě požadavek na fyzikálně efektivní...

Kategorie: Krmivo

Pěstování pícnin se musí přizpůsobit suchu

Letošní zima nám přinesla výrazně více srážek, než jak tomu bylo v letech minulých. Déšť a sníh se většinou pěkně vsákly do půdy, a zvláště ve vyšších polohách výrazně zlepšily stav vody v horních vrstvách i v podzemí. Stále však asi třetina republiky trpí suchem a klimatické modely nám bohužel...

Kategorie: Krmivo

Krmivářská legislativa EU v roce 2018, přehled vydaných právních předpisů

Opět jako v minulých letech byly orgány Evropské unie i v roce 2018 velice aktivní. V Úředním věstníku EU bylo v tomto roce zveřejněno 41 právních předpisů týkajících se krmiv. Tradičně nejvíce jich bylo ve formě nařízení Evropské komise o povolení doplňkových látek. Zájemci o krmivářskou legislativu se mohou s...

Kategorie: Krmivo, legislativa, Výživa zvířat

Pracovní přesnost výrobních technologii premixů a krmných směsí

Správná pracovní přesnost je důležitým předpokladem výroby kvalitních a bezpečných premixů a krmných směsí. Jaké nároky jsou na technologie, co musí splňovat a zabezpečit, jak ověřovat jednotlivé parametry a jak vyhodnocovat zjištěné výsledky, to je celý soubor otázek, na jejichž odpovědění by se měli shodnout výrobci technologií, výrobci krmných směsí...

Kategorie: Krmivo, Technologie

Technologie pro kvalitní zrno

Poběžovice jsou město v severozápadní části okresu Domažlice. Leží v podhůří Českého lesa, nedaleko hranice s Bavorskem. Najdeme zde jednu z poboček společnosti Arimex Trade, s. r. o., která je na trhu od roku 1993. Jak informoval technický ředitel Stanislav Paleček, firma se zabývá nákupem a prodejem komodit rostlinné výroby...

Kategorie: Krmivo