Archiv pro rubriku: Krmivo

Filtr

Proč je v Evropě pěstování sóji tak obtížné?

Ačkoli sójové boby jsou hlavním zdrojem bílkovin v krmivech, má Evropská unie těžkosti s pěstováním této plodiny, takže má obrovský deficit, který je třeba pokrýt dovozem. Sójová boby jsou bohaté na olej (18 %) a bílkoviny (38 %). Přibližně 85 % celosvětové produkce sójových bobů se drtí pro výrobu oleje,...

Kategorie: Krmivo

Trvalé travní porosty a produkce krmiv

Pěstování trvalých travních porostů (TTP) přináší do agrosystému velmi cenný hospodářský prvek. Význam TTP roste nejen z hlediska obhospodařování půdy, výnosu a kvality píce, ale i v oblasti jejich mimoprodukčních funkcí včetně ochrany životního prostředí, utváření krajiny, revitalizace a podpory druhové biodiverzity. Pozitivně ovlivňují vodní režim v půdě a následně...

Kategorie: Krmivo

Probiotika pro zdraví všech

Krmné doplňky, které pomáhají hospodářským zvířatům (ale nejen jim) k lepšímu trávení, zdraví a welfare, jsou důležité nejen pro podporu optimálního růstu mladých zvířat, ale i pro vyrovnávání se s různými stresy. U dospělých zvířat působí především na zdraví a efektivní trávení a s tím související užitkovost. Mezi tyto krmné...

Kategorie: Krmivo, Zdraví zvířat

Lupinový šrot v dietách nosnic a barva vaječného žloutku

Lupinovým šrotem lze úspěšně nahradit v krmných směsích pro drůbež sójový šrot bez negativních vlivů na produkci. Je však nutné se zaměřit nejen na kvantitativní stránku, ale zjistit, zda nové použité komponenty v krmné směsi, např. lupinový šrot, neovlivní i kvalitu produktu. Protože lupinová semena obsahují i řadu přirozených pigmentů,...

Kategorie: Drůbež, Krmivo

Minimalizovat výskyt klostridií v silážích pro zdraví dojnic

O udržení zdraví dojnic z pohledu krmení siláží jako součásti směsné krmné dávky přednášel v Brně na 18. mezinárodním sympoziu věnovaném konzervaci objemných krmiv doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Zabýval se problematikou možné kontaminace siláží půdou nebo odpadní vodou, jejichž důsledkem může být klostridiová infekce, která ničí zdraví dojnic a...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Zdraví zvířat

Pozor na bezpečnost při silážování a krmení

Jednu z přednášek na 18. mezinárodním sympoziu o konzervaci objemných krmiv si připravil Keith Bolsen z Texasu, zakladatel nadace o bezpečnosti siláží (Silage Safety Foundation). Ve své prezentaci uvedl několik příkladů nehod, které se staly při silážování nebo odběru siláže při krmení. Věnoval se jejich prevenci a řekl, že taková...

Kategorie: Krmivo

Mezinárodní sympozium krmivářů

Ve dnech 13–16. srpna 2019 se v Brně konal 18. mezinárodní symposium Konzervace objemných krmiv. Více než 170 účastníků z 18 států se sešlo na Vysokém učení technickém v Brně, Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií. Během tří dnů konference proběhlo sedm plenárních zasedání a dvacet přednášek. Připraveno bylo pětatřicet posterů.

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Evropská sója má svá omezení

Chceme omezit kácení deštného pralesa pro výrobu krmiv? To byla otázka, která byla hlavním tématem evropského sympozia o výživě drůbeže. Je pozorován jasný posun producentů k používání evropské sóji, ale tento zdroj krmiva má svá omezení. Pro producenty drůbeže v Evropské unii je krmná sója nezbytným zdrojem bílkovin i složkou...

Kategorie: Drůbež, Krmivo, Výživa zvířat