Archiv pro rubriku: Krmivo

Filtr

Když ekonomika stojí na živočišné výrobě

Zemědělské družstvo Březina nad Jizerou hospodaří na Mladoboleslavsku na výměře 1800 ha zemědělské půdy. Klíčovým segmentem zemědělské prvovýroby družstva z oblasti středního Pojizeří je živočišná výroba s chovem skotu a drůbeže. Zajistit v období několika let trvajícího období sucha adekvátní množství objemného krmiva pro tisíc kusů holštýnského skotu není pro...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo

Výroba surovin pro krmiva v EU klesla

Krmiva pro hospodářská zvířata zaznamenala dosud nejvyšší pokles s výjimkou krmiv pro drůbež. Proti předchozímu roku klesla v roce 2019 o téměř 1 %, jak uvádí Evropská federace výrobců krmiva FEFAC. Výroba krmiv v EU-28 byla odhadována pro rok 2019 na 163,3 milionu tun, tedy o 0.9 % méně než...

Kategorie: Krmivo

Silážování pomocí biologických inokulantů a energetická účinnost krmiv

Při použití homofermentativních laktobacilů je hlavním produktem fermentace kyselina mléčná, zatímco při použití heterofermentativních bakterií (Lactobacillus buchneri) vzniká rovněž kyselina octová a alkoholy. Ztráty energie při použití homofermentativních bakterií se pohybují kolem 3 %, zatímco při použití heterofermentativních bakterií (Lactobacilus buchneri) v závislosti na vznikajících produktech dosahují ztráty energie až...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Bezpečnost krmiv pro hospodářská zvířata

Primárním cílem chovu zvířat je zabezpečení jejich zdraví, reprodukční schopnosti a zajištění produkce nutričně vysoce hodnotných a zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišné provenience. Výživa potravinových zvířat závisí na druhové rozmanitosti, kategorii a užitkovém zaměření.

Kategorie: Krmivo

Rusko zastaví vývoz obilí – budou problémy s cenou krmiv?

Rusko, jako největší světový vývozce nejen pšenice, sníží limity vývozu, aby splnilo požadavky domácího trhu. V minulém období vyváželo víc než 35 milionů tun pšenice a 43,3 milionu tun veškerého obilí. Podle vládního nařízení se do června může vyvézt jen sedm milionů tun. Exporty budou pokračovat až po nové sklizni,...

Kategorie: Krmivo

Lepší komfort, menší náklady

Průměrná velikost tažených míchacích krmných vozů se zvětšuje. Je to dáno jednak vývojem mléčného trhu a zvyšováním počtu dojných krav v rámci podniku a jednak zvyšováním podílu objemného krmiva v krmné dávce. A protože se zvětšují krmné vozy, do stájí vjíždějí stále větší a výkonnější traktory.

Kategorie: Krmivo, Technologie

Selekce hybridů kukuřice a nové technologické postupy

Vzhledem k tomu, že schopnost příjmu sušiny u dojnic s vysokou koncentrací energie je nejdůležitější faktor, pokládáme za velmi důležité se zaměřit na tuto oblast. Z tohoto pohledu je možné použít jako demonstraci pro využití různých produktů kukuřice ve výživě dojnic podle tabulky č. 1.

Kategorie: Krmivo

Faktory ovlivňující kvalitu a výnos kukuřice

Kukuřice patří mezi naše nejdůležitější plodiny. Je nepostradatelná z hlediska krmivářského především pro skot a je důležitá jako vstupní surovina pro bioplynové stanice. Z historického pohledu se nejedná o naši původní rostlinu. Kukuřice (Zea L.) pochází ze Střední Ameriky. Zde byla pěstována již před cca 10 000 lety. K jejímu...

Kategorie: Krmivo

Produkce krmných směsí v EU letos klesla

Ve svých odhadech prohlašovala FEFAC, že se produkce krmiva pro drůbež zvýší, zatímco u krmiv pro prasata a skot klesne. Podle nových odhadů Evropské federace výrobců krmiv (FEFAC) byla v roce 2019 celková produkce krmiv pro hospodářská zvířata v EU-28 v roce 2019 nižší o 0,9 % a vyrobilo se...

Kategorie: Krmivo