Archiv pro rubriku: Krmivo

Filtr

Návrat ke zkrmování masokostních mouček v EU

Již dvacet let se v Evropské unii nesmí zkrmovat masokostní moučky, respektive zpracované živočišné bílkoviny. Protože ale od roku 2016 nebylo zaznamenáno onemocnění BSE v žádné z členských zemí, Evropská komise chce přejít od zákazu k prevenci. Nový přístup navíc podporuje strategie Farm-to-Fork, v níž se zdůrazňuje efektivnější využívání zdrojů...

Kategorie: Krmivo, legislativa, Prasata

Obalování balíků strečujícími fóliemi u lisovaných silážovaných krmiv – očima krmiváře

Technologie přípravy balíkovaných siláží se rozšířila po vzoru Rakouska, Německa či Skandinávie i v podmínkách ČR. Na úspěšnosti a včasnosti operace dokonalého obalení slisované píce závisí výsledná kvalita finální siláže. Jakékoliv nedostatky či nedodržení technologických podmínek se vždy projeví výrazným poškozením výsledného krmiva.

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Technologie krmení hmyzu

Krmiva na bázi hmyzu se stále častěji používají pro výživu zvířat. Důvodem je jednak vysoký obsah bílkovin, jednak využití hmyzu nabízí i efektivní a udržitelné výrobní možnosti uspokojit rostoucí poptávku. Kromě toho byly prokázány antioxidační účinky a dobrá chuť krmiva, která podporuje zdraví a welfare zvířat.

Kategorie: Krmivo, Technologie

Technologie silážování pícnin do fólií obalovaných balíků

K přípravě kvalitních siláží lze v současné době využívat různé technologické systémy. Systém balíkování byl prvně aplikován při sběru a lisování sena a sběru krmné slámy v polovině 70. let minulého století. Vývoj technologie balíkovaných siláží koncem 70. let, resp. v polovině 80. let znamenal revoluci ve výrobě siláží, a...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Výživa zvířat

Vliv doby míchání na strukturu TMR

Přežvýkavci mají vzhledem k uspořádání svého zažívacího traktu zcela mimořádnou schopnost zhodnocovat veškerá objemná krmiva. Průzkumy zužitkování krmných dávek u vysokoprodukčních dojnic ale naznačují, že bude třeba věnovat pozornost kvalitě píce. Jedním z faktorů ovlivňujících optimální funkci bachoru je struktura krmné dávky. ...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Technologie, Výzkum, Zdraví zvířat

Vliv roku na výnos a kvalitu vybraných hybridů kukuřice

Siláž kukuřice je důležitá součást krmných dávek skotu. O tom, že není siláž jako siláž, chovatelé vědí své. Hodně záleží na tom, jaký hybrid se k silážování použil. U silážních hybridů je důležité vědět nejen jakou mají živinovou skladbu a silážovatelnost, ale i jakou mají potenciální výkonnost a stravitelnost. Pro...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat, Zdraví zvířat