Archiv pro rubriku: Krmivo

Filtr

Krmiváři čelí složitým výzvám

Program již 24. konference o krmivech a výživě zvířat pořádaný Spolkem pro komodity a krmiva v Brně byl zaměřen na aktuální témata, se kterými se odvětví potýká. Je jím např. zajištění bílkovinných zdrojů pro Evropu v kontextu s pokryteckým přístupem EU k modifikovaným a genově editovaným plodinám a zároveň iracionální...

Kategorie: Krmivo

Kam kráčí české zemědělství

Jak je známo, loňský rok byl pro naše zemědělce složitý z důsledku dlouhodobého sucha v převážné části naší země. Přes všechny tyto útrapy však celková sklizeň však nedopadla katastrofálně. Po třech předešlých výjimečných letech to byla sklizeň pouze průměrná.

Kategorie: Krmivo

Porovnání kvality siláží roku 2018 s předchozími ročníky

Ekonomika výroby mléka je postavena na výrobě objemných krmiv, které jsou základní hnací silou pro bachor. Bílkovinné siláže dodávají do krmných dávek dusíkaté látky, ale i základní strukturální vlákninu. Pokud objemná krmiva nejsou vyrobena optimálně, pak to má dopad jak na množství vyrobeného mléka, tak i na kvalitu obsahových složek...

Kategorie: Krmivo

Kvalitní píce k výrobě siláže

Základem výroby kvalitní siláže je píce sklizená na porostech vysetých ze směsí, složených ze správně zvolených druhů a odrůd pro danou kategorii zvířat. Nejprve několik poznámek k pícním porostům na orné půdě.

Kategorie: Krmivo

Význam délky řezanky pro zajištění kvalitní siláže

Délka řezanky je velmi důležitým faktorem jak pro zajištění kvalitního výsledku fermentace siláží, tak pro kvalitní zpracování směsné krmné dávky v bachoru přežvýkavců. Pro zajištění kvality fermentačního procesu se upřednostňuje kratší řezanka, pro využití ve výživě přežvýkavců delší řezanka. Jak ale délku řezanky definovat, jak ji stanovit a jaká je...

Kategorie: Krmivo

Pro zajištění práce bachoru

Pro zajištění správné práce bachoru je třeba, aby směsná krmná dávka (TMR) měla nejen vhodný poměr bílkovinné a energetické složky, ale také potřebnou strukturu. Za limit pro strukturu je všeobecně a již dlouhodobě považována velikost částic minimálně 8 mm. K tomu se poslední dobou přidává ještě požadavek na fyzikálně efektivní...

Kategorie: Krmivo

Pěstování pícnin se musí přizpůsobit suchu

Letošní zima nám přinesla výrazně více srážek, než jak tomu bylo v letech minulých. Déšť a sníh se většinou pěkně vsákly do půdy, a zvláště ve vyšších polohách výrazně zlepšily stav vody v horních vrstvách i v podzemí. Stále však asi třetina republiky trpí suchem a klimatické modely nám bohužel...

Kategorie: Krmivo