Archiv pro rubriku: Krmivo

Filtr

Lepší komfort, menší náklady

Průměrná velikost tažených míchacích krmných vozů se zvětšuje. Je to dáno jednak vývojem mléčného trhu a zvyšováním počtu dojných krav v rámci podniku a jednak zvyšováním podílu objemného krmiva v krmné dávce. A protože se zvětšují krmné vozy, do stájí vjíždějí stále větší a výkonnější traktory.

Kategorie: Krmivo, Technologie

Selekce hybridů kukuřice a nové technologické postupy

Vzhledem k tomu, že schopnost příjmu sušiny u dojnic s vysokou koncentrací energie je nejdůležitější faktor, pokládáme za velmi důležité se zaměřit na tuto oblast. Z tohoto pohledu je možné použít jako demonstraci pro využití různých produktů kukuřice ve výživě dojnic podle tabulky č. 1.

Kategorie: Krmivo

Faktory ovlivňující kvalitu a výnos kukuřice

Kukuřice patří mezi naše nejdůležitější plodiny. Je nepostradatelná z hlediska krmivářského především pro skot a je důležitá jako vstupní surovina pro bioplynové stanice. Z historického pohledu se nejedná o naši původní rostlinu. Kukuřice (Zea L.) pochází ze Střední Ameriky. Zde byla pěstována již před cca 10 000 lety. K jejímu...

Kategorie: Krmivo

Produkce krmných směsí v EU letos klesla

Ve svých odhadech prohlašovala FEFAC, že se produkce krmiva pro drůbež zvýší, zatímco u krmiv pro prasata a skot klesne. Podle nových odhadů Evropské federace výrobců krmiv (FEFAC) byla v roce 2019 celková produkce krmiv pro hospodářská zvířata v EU-28 v roce 2019 nižší o 0,9 % a vyrobilo se...

Kategorie: Krmivo

Kukuřice pro budoucí klimatické podmínky

Pěstování zemědělských plodin je v poslední době stále složitější. Stoupající teploty či pokles srážek jsou nejčastějšími komplikacemi. Klimatické změny se týkají v podstatě všech oblastí a přináší s sebou rizika nestabilních výnosů, které mohou znamenat nejenom změny na trhu s komoditami, ale také hrozbu nedostatku potravin v některých částech světa.

Kategorie: Krmivo

Efektivní výroba objemných krmiv

Silážování je způsob, jak dlouhodobě uchovat objemná krmiva s nižším obsahem sušiny. Klíčem je rychle snížit hodnotu pH co nejblíže k 4. To zaručuje inhibici nežádoucích bakterií, které mohou zvrhnout fermentační proces. Tématu silážování se na semináři společnosti Mráz Agro věnoval Ing. Miroslav Kozák.

Kategorie: Krmivo

Proč je v Evropě pěstování sóji tak obtížné?

Ačkoli sójové boby jsou hlavním zdrojem bílkovin v krmivech, má Evropská unie těžkosti s pěstováním této plodiny, takže má obrovský deficit, který je třeba pokrýt dovozem. Sójová boby jsou bohaté na olej (18 %) a bílkoviny (38 %). Přibližně 85 % celosvětové produkce sójových bobů se drtí pro výrobu oleje,...

Kategorie: Krmivo

Trvalé travní porosty a produkce krmiv

Pěstování trvalých travních porostů (TTP) přináší do agrosystému velmi cenný hospodářský prvek. Význam TTP roste nejen z hlediska obhospodařování půdy, výnosu a kvality píce, ale i v oblasti jejich mimoprodukčních funkcí včetně ochrany životního prostředí, utváření krajiny, revitalizace a podpory druhové biodiverzity. Pozitivně ovlivňují vodní režim v půdě a následně...

Kategorie: Krmivo