Archiv pro rubriku: Krmivo

Filtr

Travní porosty jsou prospěšné i v suchých letech

Většina českých chovů letos trpí nedostatkem objemných krmiv. Častá je i zhoršená kvalita, která se snad nejvíce projevuje u kukuřice, kde usychající rostliny nemohly vytvořit slušný podíl škrobu a siláže mají nízkou energii. Už několik let nám narůstá deficit vody v horních i spodních vrstvách půdy a zásadní obrat k...

Kategorie: Krmivo

Ceny krmných obilovin a sójových produktů

Ceny zemědělských výrobců (CZV) hlavních krmných obilovin v ČR, zveřejňovaných mě-síčně ČSÚ, od loňské sklizně významně rostly. Tyto CZV se do podzimu držely pod průměrem let 2012 až 2016, v září však tento průměr překonaly CZV krmné pšenice a krmného ječmene a ná-sledně v říjnu pak i CZV krmného ovsa....

Kategorie: Krmivo

Udržení pastvin pro udržitelné zemědělství

Život a živobytí přibližně 800 milionů lidí na celém světě závisí na chovu hospodářských zvířat, která se pasou na přirozené vegetaci. Ale pastevní systémy jsou důležité i pro komerční chovatele, nejen jako další krok k welfare zvířat, ale i při redukci nákladů na chov.

Kategorie: Krmivo

Zdravá zvířata, bezpečné potraviny

Zajištění bezpečnosti potravního řetězce je důležitým úkolem, na němž se podílejí nejen chovatelé a zpracovatelé v potravinářských podnicích, ale také vědci, zákonodárci a samotní spotřebitelé. Důležitým předpokladem zdravých potravin jsou zdravá zvířata.

Kategorie: Krmivo

Plány EU pro snižování mědi oficiálně schváleny

Navrhované změny hladiny mědi v krmivu byly nyní oficiálně schváleny Evropskou komisí. Dohoda vstoupí v platnost 13. srpna 2018. Nařízení Evropské unie 2018/1039 o zdrojích mědi pro výživu zvířat bylo oficiálně zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie dne 24. července. To znamená, že pravidla vstoupí v platnost dvacátým dnem po...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Nebezpečné biogenní aminy

Biogenní aminy (BA) jsou pro zemědělskou výrobu jednou z rizikových skupin antinutričních látek, které bychom neměli opomíjet. Z tohoto důvodu v rámci projektu QJ1310100 Vývoj a optimalizace metod stanovení biogenních aminů v návaznosti na zvýšení zdravotní bezpečnosti siláží, byly na zemědělských podnicích v letech 2013 až 2017 odebírány vzorky siláží...

Kategorie: Krmivo

Evropa chce trvale udržitelnou výrobu

Na již dvacáté třetí konferenci o krmivech a výživě hospodářských zvírat uspořádané Spolkem pro komodity a krmiva v Brně zazněla snad všechna aktuální důležitá témata a požadavky krmivářského sektoru. Spotřebitel žádá výrobu „bez GMO“, dokonce bez glyfosátu, Evropská unie se snaží o zachování biodiverzity a směřuje veškerou výrobu k větší...

Kategorie: Krmivo