Archiv pro rubriku: legislativa

Filtr

Evropský parlament hlasoval o zákazu používání klecí do roku 2027

Evropský parlament vyzval k ukončení chovu nosnic v klecích v příštích šesti letech. O zákazu používání klecí v živočišné výrobě do roku 2027 hlasovala drtivá většina. Hlasování následovalo po intenzivním lobbingu evropské občanské iniciativy „Konec věku klecí“, kterou vedlo 170 nevládních organizací po celé Evropě a která získala 1,4 milionu...

Kategorie: Drůbež, legislativa, welfare

Pořádání kurzů pro chovatele covid-19 nezastavil

Kurzy specializované odborné průpravy na provádění odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat se realizují podle vyhlášky č. 19/2018 Sb., která mění do té doby platnou vyhlášku č. 342/2012 Sb. Jejich zajištěním je podle § 64b Zákona o veterinární péči (č. 166/1999 Sb.) pověřena vysoká škola, která má akreditovaný studijní program...

Kategorie: legislativa, novela zákona proti týrání zvířat, Zdraví zvířat

O kurzy odborné způsobilosti je mezi chovateli zájem

V souvislosti s novelou veterinárního zákona č.166/1999 Sb., a změnou vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, došlo k úpravám, které blíže specifikují způsobilost chovatele. Kastrovat selata a krátit jim...

Kategorie: legislativa, novela zákona proti týrání zvířat, Zdraví zvířat

‎Komise zahájila veřejnou konzultaci o přezkoumání obchodních norem pro zemědělské produkty‎

‎Komise EU dnes zahájila veřejnou konzultaci , ‎‎jejímž‎‎ cílem je shromáždit názory na politické možnosti možné revize obchodních norem EU pro zemědělské produkty. Konzultace se zabývá zejména potenciálem obchodních norem zvýšit nabídku udržitelných výrobků a zefektivnit stávající právní předpisy. Konzultace je otevřena po dobu 12 týdnů, od 8. června do...

Kategorie: EU, legislativa

Stálý výbor dal zelenou uvolnění zákazu zkrmování živočišných bílkovin

Stálý výbor přijal návrh Komise na částečné uvolnění zákazu zkrmování, který byl přijat jako důsledek krize BSE. Pro návrh se s výjimkou Francie a Irska, které se zdržely, vyslovily všechny členské země. Nyní poběží tříměsíční lhůta pro vyjádření Evropského parlamentu a Rady. Pokud tyto instituce svého práva nevyužijí, bude návrh...

Kategorie: CAP, EU, legislativa

Návrat ke zkrmování masokostních mouček v EU

Již dvacet let se v Evropské unii nesmí zkrmovat masokostní moučky, respektive zpracované živočišné bílkoviny. Protože ale od roku 2016 nebylo zaznamenáno onemocnění BSE v žádné z členských zemí, Evropská komise chce přejít od zákazu k prevenci. Nový přístup navíc podporuje strategie Farm-to-Fork, v níž se zdůrazňuje efektivnější využívání zdrojů...

Kategorie: Krmivo, legislativa, Prasata

Počet biochovů prasat asi klesne

Momentálně je u nás na padesát biofarem s chovem prasat. Jejich počet se již pár let nemění a nejspíš to tak i nějakou dobu zůstane. Rozhodně to ale není kvůli tomu, že by o biovepřové nebyl zájem. Od začátku letošního roku totiž ekologické chovatele prasat limituje i aktuálně novelizovaná vyhláška...

Kategorie: biopotraviny, legislativa, Prasata

Chov ovcí a koz je v krizi

Chovatelé ovcí a koz významnou měrou přispívají k ochraně a údržbě krajiny. Zejména v méně příznivých oblastech a chráněných lokalitách je jejich činnost spojená s pastvou malých přežvýkavců nenahraditelná. Že tím mimo jiné současně naplňují také celoevropské snahy podporující turistické aktivity, by mělo být dostatečným argumentem pro to, aby se...

Kategorie: legislativa, novela zákona proti týrání zvířat, Ovce a kozy

Legislativní okénko EU: I. Potravinové právo

Na konci minulého a na počátku tohoto století se státy Evropské unie potýkaly s řadou krizí souvisejících s bezpečností potravin. Jako příklad je možné uvést krizi v důsledku BSE, která s katastrofálními důsledky zasáhla zejména Spojené království, odkud se však v důsledku tehdy neexistujících opatření rozšířila i na kontinent. Bezpečnost...

Kategorie: legislativa