Archiv pro rubriku: legislativa

Filtr

Ceny půdy a jejich prodej nebo nákup

Ceny zemědělských pozemků za posledních deset let vzrostly téměř trojnásobně, hektar kvalitní půdy stojí i 350 000 korun. Vysoká cena láká spekulanty, kteří se snaží půdu získat výrazně pod její tržní hodnotou. Ačkoliv se nejedná o férový přístup, takové jednání nenaplňuje podstatu podvodu, a je proto třeba být při prodeji...

Kategorie: legislativa

Krmivářská legislativa EU v roce 2018, přehled vydaných právních předpisů

Opět jako v minulých letech byly orgány Evropské unie i v roce 2018 velice aktivní. V Úředním věstníku EU bylo v tomto roce zveřejněno 41 právních předpisů týkajících se krmiv. Tradičně nejvíce jich bylo ve formě nařízení Evropské komise o povolení doplňkových látek. Zájemci o krmivářskou legislativu se mohou s...

Kategorie: Krmivo, legislativa, Výživa zvířat

Novela plemenářského zákona

Dne 10. ledna 2019 vyšla ve Sbírce zákonů novela plemenářského zákona (zákon č. 3/2019, kterým se mění zákon č. 154/2000Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen novela).

Kategorie: legislativa

Nejen o legislativě pro chov hospodářských zvířat

Chovatelství má v českých zemích, stejně jako v jiných evropských i zaoceánských zemích, velmi dlouhou tradici. V souladu s poznatky a zkušenostmi řady generací i zvolna se rodícími začátky biologie a chemie se zlepšovalo krmení, veterinární i celková péče. Zemědělec měl ve společnosti vážené a respektované postavení, i Karel Čapek...

Kategorie: legislativa