Archiv pro rubriku: Masný skot

Filtr

Výstava u Lepšů bude koncem srpna

Pořádání chovatelských dnů a přehlídek se v tomto roce kvůli koronaviru prakticky zastavilo. Postupně padal jeden termín za druhým, neuskuteční se dokonce ani mezinárodní veletrh Země živitelka v Českých Budějovicích, na kterém měl proběhnout další ročník uznávané akce Jihočeská beef show.

Kategorie: Masný skot

Hereforda by za jiná plemena nevyměnil

Až do sametové revoluce byl herefordský skot u nás jediným masným plemenem chovaným v čistokrevné plemenitbě. Přestože pro svou zdravotní odolnost a nenáročnost na klimatické podmínky patří ve světě k nejrozšířenějším plemenům masného skotu, změna režimu u nás odsunula hereforda na druhou kolej. Aktuálně se jeho chovem aktivně zabývá asi...

Kategorie: Masný skot, maso

Odhalení mýtů o vlivu zemědělství a živočišné výroby na životní prostředí

Letošní problémy s pandemií koronaviru se projevily také tím, že každoroční mezinárodní konference The One pořádaná společností Alltech v Lexingtonu v USA se konala jen virtuálně. V průběhu čtyř dnů se vystřídala celá řada výborných řečníků. Jedním z nich byl také specialista na kvalitu ovzduší a jejím ovlivnění zemědělstvím Frank...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, životní prostředí

Když je pastvina základem výroby

Pastevní způsob chovu je pro Zemědělský podnik AGRA Český ráj, a. s., se sídlem ve Všeni na Semilsku základním technologickým systémem provozované živočišné výroby. Na trvalých travních porostech, které představují asi třetinu z obhospodařovaných pozemků o výměře necelé tisícovky hektarů zemědělské půdy, se zatím pasou krávy bez tržní produkce mléka....

Kategorie: Masný skot, maso

Antibiotická rezistence v chovech hospodářských zvířat

Antibiotická rezistence nejen v chovech hospodářských zvířat představuje celosvětově závažný problém. Vysokou pozornost je třeba věnovat především mikroorganismům s vícečetnou lékovou rezistencí (tzv. multirezistentní organismy), jejichž výskyt může být pro chovatele velice vyčerpávající nejen z ekonomického hlediska. Uplatňuje se v tomto směru rozmanité množství substancí od organických kyselin až po...

Kategorie: Drůbež, Koně, Masný skot, Prasata

First Bovet ET (ITI-213)

Netradiční turnus výběrů je za námi

Tento týden skončil druhý turnus výběrů plemenných býků. Ten proběhl v době a za podmínek, které jsme za třicetiletou historii nezažili. Bylo nutné reagovat na aktuální situaci ve vztahu k vládním zákazům a omezením spojených s pandemií covid-19 a připravit v krátké době krizový plán pro organizační zajištění výběrů býků....

Kategorie: Masný skot

First Bovet ET (ITI-213)

Výběry v době koronaviru zahájeny

První odchovnou, kde proběhly výběry býků masných plemen v nouzovém režimu, byla moravská OPB Skály Benešov. V úterý se výběrové komisi představilo celkem 33 býků převážně plemen charolais a limousin, k vidění byli i býci piemontese, blonde d’Aquitaine a jeden zástupce plemene uckermärker.

Kategorie: Masný skot

Novinka na českém trhu – Fixační a paznehtářské klece pro skot Pasdelou

Pro zachování optimálního chodu a pohody stáda je nutná i pravidelná fixace zvířat. Správná fixace poslouží při veterinárním vyšetření, úpravě paznehtů, vážení či třídění skotu. Na českém trhu jsou stále oblíbenější mobilní fixační klece v kombinaci s naháněcí uličkou, váhou a ohradou, ale i plně funkční fixační klece s výbavou...

Kategorie: Dojený skot, Komerční prezentace, Masný skot, Ovce a kozy, Technologie, Zdraví zvířat

Novinky ve šlechtění masných plemen skotu

Genomická selekce se stává u všech druhů hospodářských zvířat celosvětově uznávaným standardem, masný skot nevyjímaje. Využití genomiky má přínos především ve zkrácení generačního intervalu a zvýšení spolehlivosti předpovědi plemenných hodnot, což se projevuje na vyšším genetickém zisku celé populace. Po zavedení jednokrokové metody předpovědi plemenných hodnot přínos genotypovaných zvířat podařilo...

Kategorie: Masný skot