Archiv pro rubriku: Mléko

Filtr

Když se farmaří pro radost

Asi polovina ze třiatřiceti chovů východofríských ovcí finalizuje mléčnou produkci. Patří k nim i manželé Sabáčkovi z Nové Vsi u Volfartic na Liberecku, kteří chovají původně německé plemeno s vynikající plodností a mléčnou užitkovostí od roku 2013. Za sezónu zpracují asi deset tisíc litrů ovčího mléka, z něhož vyrábějí zejména...

Kategorie: Mléko, Ovce a kozy, potraviny

Stá farma s dojicími roboty

Tradiční faremní den firmy Agropartner se v úterý 24. září tentokrát konal na farmě v Drhovech ZD Nečín. V současné době v nové stáji se 440 dojnicemi českého strakatého skotu pracují tři dojicí roboty Lely Astronaut A4 (třetí byl spuštěn letos v červnu) a připraveno je místo pro čtvrtý. Takže...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie

Dobrá mléčná užitkovost, to není jen dojení

Dojivost během laktace je značně ovlivňována celoročními biologickými rytmy dojnic. Někdy se uvádí, že produkce mléka je těmito rytmy regulována více než faktory prostředí prostředí, jako je teplo a vlhkost. Dochází ke změnám složení mléka s vyššími koncentracemi mléčného tuku a bílkovin pozorovanými v zimě a jejich nižšími hladinami v...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Zdraví zvířat

Rentabilita výroby mléka v ČR v roce 2018

Výroba mléka patří mezi významnou oblast českého agrárního sektoru. Ekonomická výhodnost produkce, která je ovlivněna působením řady vnitřních a vnějších faktorů, je z dlouhodobého pohledu nezbytná pro udržení chovu a zajištění budoucí soběstačnosti. Cílem příspěvku byla analýza ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR za rok 2018 na základě vlastního nákladového...

Kategorie: Mléko

Jak zatraktivnit produkty pro spotřebitele mléka

Společnost Noack ČR, s. r. o., ve spolupráci s mlékařským družstvem JIH uspořádala na sklonku května v obci Řípec u Soběslavi odborný seminář, který odpovídal na to, jak mléčné výrobky nejlépe uplatnit z pohledu spotřebitele. Jaké jsou spotřebitelské trendy v oblasti produkce mléka a mléčných výrobků....

Kategorie: Mléko

Mléčné fórum v Berlíně

Ve dnech 21. a 22. března 2019 se v berlínském hotelu Titanic konalo desáté „Mléčné fórum“, tentokrát s mottem „Německá výroba mléka v mezinárodním obchodu - šance a rizika“. Stejně jako v minulých letech byly organizátory této akce Německý spolek zemědělců, Svaz mlékáren, Německá zemědělská společnost a další. Jednání a...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Za obhájci loňského zlata

Společnost Avena, spol. s. r. o. Dlouhá Třebová hospodařící na Ústeckoorlicku obhájila v soutěži Mléčná farma roku první místo z roku 2018. Letos v hodnocení získala 62 bodů, zvítězila tedy o dva body před farmou Městec Nahořanské a. s. Recept k úspěchu je podle managementu společnosti v jednoduchosti a v...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Chov dojnic se nahradit nedá

Chov krav s produkcí mléka patří k vyvážené zemědělské soustavě a úroveň výroby mléka vypovídá o úrovni celého zemědělství v daném státě. Mléko a mléčné výrobky jsou významnou a nenahraditelnou součástí lidské výživy. Tomu odpovídá i spotřeba mléka a mléčných výrobků, která je v průměru 116 litrů za rok na...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Výroba mléka s důrazem na welfare a zdraví zvířat

Chov skotu za účelem produkce mléka je pro společnost Agro Jesenice u Prahy, a. s., klíčovým sektorem živočišné prvovýroby. Z ročně vyprodukovaného objemu 13,5 milionu litrů chovatelé dodají do mlékárny Pragolaktos, a. s., více než dvanáct miliónů litrů mléka v Q kvalitě. Uvedená středočeská akciová společnost nejenže zvládá ekonomický tlak...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat