Archiv pro rubriku: Mléko

Filtr

Chov dojnic se nahradit nedá

Chov krav s produkcí mléka patří k vyvážené zemědělské soustavě a úroveň výroby mléka vypovídá o úrovni celého zemědělství v daném státě. Mléko a mléčné výrobky jsou významnou a nenahraditelnou součástí lidské výživy. Tomu odpovídá i spotřeba mléka a mléčných výrobků, která je v průměru 116 litrů za rok na...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Výroba mléka s důrazem na welfare a zdraví zvířat

Chov skotu za účelem produkce mléka je pro společnost Agro Jesenice u Prahy, a. s., klíčovým sektorem živočišné prvovýroby. Z ročně vyprodukovaného objemu 13,5 milionu litrů chovatelé dodají do mlékárny Pragolaktos, a. s., více než dvanáct miliónů litrů mléka v Q kvalitě. Uvedená středočeská akciová společnost nejenže zvládá ekonomický tlak...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Podnik s diverzifikovanou výrobou

Zemědělská, a. s., Vysočina, která hospodaří v oblasti Železných hor v nadmořské výšce okolo 565 metrů, je podnikem s diverzifikovanou zemědělskou výrobou. Na obhospodařované výměře 1500 ha pěstují jak tržní plodiny, tak produkují krmiva pro živočišnou výrobu, kterou má společnost se sídlem v Dřevíkově na Chrudimsku postavenou na chovu skotu...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Bakterie mastitid v mléce koz

Cílem práce popsané v článku bylo sledovat výskyt mastitidních bakterií v syrovém kozím mléce na dvou farmách v České republice. Do experimentu bylo zahrnuto 222 odběrů individuálního mléka plemene koza bílá krátkosrstá. Zjištěno bylo 77 vzorků mléka s bakteriálním nálezem. V pozitivních vzorcích významně převažoval výskyt environmentálních kmenů bakterií nad...

Kategorie: Mléko, Ovce a kozy

Jak jsou na tom ceny mléka

Podle poslední aktualizace Evropské komise z února 2019 se platby, které dostávají farmáři za mléko, v jednotlivých členských zemích unie liší. Za poslední rok naštěstí významně nekolísaly. Aktuální ceny jsou z 27. února a meziroční změny se posuzují mezi prosinci posledních dvou let. ...

Kategorie: Mléko

Vsadili na produkci mléka a dobře udělali

Akciová společnost Agro Podlesí se specializuje na chov mléčného skotu. Jestliže loni chovatelé hospodařící na Kutnohorsku dodali do mlékárny 14 760 tisíc litrů mléka za rok, současné výsledky ukazují, že mají slušně našlápnuto k překonání hranice 15 miliónů litrů. Názorný příklad toho, že i při specializaci na jednu komoditu může...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Když je mléko klíčovou komoditou

Kvalita objemných krmiv je pro podniky, pro něž je produkce mléka hlavní podnikatelskou aktivitou, rozhodujícím parametrem ovlivňujícím užitkovost dojnic. To si uvědomují i na mléčné farmě ve Vysokých Studnicích, kde poslední tři měsíce vykazují užitkovost pětatřicet litrů na ustájenou dojnici, respektive třiačtyřicet litrů na dojenou krávu. Denní nádoj tak představuje...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

České mléko a jeho cena

Kvalita českého mléka je jednoznačně velmi dobrá, horší to někdy bývá s jeho výkupními cenami. Důležitou otázkou pro chovatele dojnic je také odbyt mléka, jeho nákup mlékárnami nebo odbytovými družstvy. Má naše mlékařství, a tedy i produkce a ceny mléka, před sebou zářnou budoucnost? Na otázky související s touto problematikou...

Kategorie: Mléko