Archiv pro rubriku: Mléko

Filtr

Normandské krasavice

Ve středu 8. září 2021 proběhla v Brně soutěžní přehlídka normandského skotu. Svá zvířata přivezli Petr Zaoral z Čabové a Roman Klouza. Rozhodčí, kterými byli Ing. Jaroslav Veber a pomáhala mu Ing. Marie Koňariková, vybírali nejlepší zvířata v kategorii plemenných jalovic, plemenných krav na první a na druhé laktaci a...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Výstava

Produkce a průtok mléka jako biomarkery kulhání

Kulhání má významný dopad na ziskovost stád a na zdraví a dobré životní podmínky krav. Současný výzkum se zaměřuje na nejlepší využití nových technologií jako nástrojů pro měření a sledování zdravotního stavu krav. Aby se zvýšila přesnost předpovědi automatické detekce laminitidy, měly by být zjištěny asociace mezi nezávislými proměnnými pro...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Zdraví zvířat

Podmínky chovu ovlivňují pohodu užitkovost i kvalitu mléka a mléčných produktů

Povinností každého chovatele je zajistit zvířatům takové životní podmínky, které odpovídají fyziologickým a etologickými potřebám daného druhu hospodářského zvířete. V souvislosti s chovem dojených krav existuje ve stáji několik rizikových faktorů, které ovlivňují zdraví a pohodu dojnic, ale i užitkovost a kvalitu mléka. Mezi významné faktory, patří jednotlivé složky mikroklimatu,...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie

Cesta za efektivnějším zpracováním a zpracovatelností mléka

Mléko a mléčné výrobky lidstvo konzumuje celá tisíciletí. V posledních letech probíhají na mnoha úrovních žhavé diskuse na téma konzumace živočišného – v naprosté většině kravského – mléka. Není potřeba žádného velkého pátrání, aby člověk odhalil skupiny propagátorů konzumace mléka a mléčných výrobků s jejich argumenty o prospěšnosti pro lidské...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie

Ekonomické souvislosti výroby mléka v ČR v roce 2020

V zemědělském podniku je trvalá pozornost věnována ekonomice chovu a nejinak je tomu i u producentů mléka. Ekonomické výsledky roku 2020 byly ovlivněny poklesem ceny mléka, které mohly být způsobeny vyšší nabídkou oproti poptávce a problematickým odbytem. Cílem tohoto příspěvku byla analýza ekonomických ukazatelů výroby mléka v ČR za rok...

Kategorie: Dojený skot, Mléko

Stahování mléčného výrobku

Státní veterinární správa (SVS) dohlíží na stažení mléčného výrobku, který obsahuje etylenoxid. SVS upozorňuje spotřebitele na mléčný výrobek „Kunín Pohár mléčný dezert 150 g“, který obsahuje stopové množství etylenoxidu. Tento pesticid, který se dostal do přídatné látky (Flanogen), není v EU povolený. SVS obdržela informaci o etylenoxidu v přídatné látce...

Kategorie: Mléko

Dojnicím nová stáj svědčí

Produkční stáj s ustájovací kapacitou pro 250 dojnic se svobodným pohybem byla pro Hospodářské obchodní družstvo Dolní Heřmanice zásadním krokem k zamýšlenému navýšení produkce mléka. Nadstandardnímu welfare přispělo i osazení novostavby průchozími jednomístnými dojicími automaty Lelly Astronaut A5, jimiž chovatelé současně vyřešili nedostatek kvalifikovaného personálu. Přestože v nové stáji jsou...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Odchov telat, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Další ocenění pro kozí farmu v Pěnčíně

Produkcí kozího a ovčího mléka a jeho zpracováním se manželé Pulíčkovi zabývají na své kozí farmě v Pěnčíně již více než pětadvacet let. Neutuchající úsilí je dovedlo k mnoha oceněním od Agrární komory Libereckého kraje, která získali za vynikající kvalitu vyráběných ovčích a kozích biovýrobků. Loni však rodinná kozí farma...

Kategorie: biopotraviny, Mléko, Ovce a kozy