Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Sexuální život zvířat: Lze si užít inseminaci?

Inseminační technici se často nechávají slyšet, že jsou pro jejich svěřenkyně vítaným sexuálním rozptýlením a že se na ně jejich svěřenkyně vyloženě těší. Jako pomyslný důkaz pravdivosti těchto tvrzení lze uvést případy krav, které v estru stojí jako přikované a proceduru inseminace na nich lze provést bez sebemenší fixace. Lze...

Kategorie: Nezařazené

V Radimi mají novou stáj

Farma chovající 130 holštýnských dojnic přešla z dojení na tandemové dojírně ke dvěma nejnovějším robotům od společnosti DeLaval VMS V300. K tomu investovala do nového ustájení, krytého hnojiště, komunikací a nových prostor pro dojicí techniku. ...

Kategorie: Nezařazené

TECHAGRO – více pro rostlinnou výrobu

Na přelomu března a dubna příštího roku (31. 3. - 4. 4.) se uskuteční na brněnském výstavišti Mezinárodní veletrh zemědělské techniky TECHAGRO. Souběžně s ním bude možné navštívit Mezinárodní lesnický a myslivecký veletrh SILVA REGINA a Veletrh obnovitelných zdrojů energie v zemědělství a lesnictví BIOMASA.

Kategorie: Nezařazené

Lesnictví a bioprodukce ovsa

Ve Finsku aktuálně funguje asi 50 tisíc farem, přičemž v zemědělství jsou zaměstnána asi 4 % pracovní síly. Zemědělskému sektoru dominují rodinné farmy, které jsou silně spojeny s lesnictvím, takže příjmy farmářům plynou také z produkce dřeva, ale i z organizovaného lovu sobů a jelenců. ...

Kategorie: EU, Nezařazené

Vliv léčiv na užitkovost prasnic

Zdraví prasnice je základem pro její produkční dlouhověkost, a tím i významným faktorem ekonomiky chovu. Dlouhodobé zlepšování celkového zdraví zvířat je důležitou součástí opatření ke zvýšení plodnosti. Podobně produkce zdravých, dobře vyvinutých, vitálních a výživově samostatných selat je základním předpokladem efektivnosti chovu jako celku. ...

Kategorie: Nezařazené

U kravína plavou ryby

Podle Zelené zprávy se roce 2018 v České republice vyprodukovalo 22,8 tisíce tun tržních ryb a průměrná spotřeba na obyvatele vzrostla z 5,4 na 5,5 kg (sladkovodních jen 1,29 kg). Celkový export sladkovodních ryb z České republiky klesl v loni o 7,4 % na 27,2 tisíce tun. Naopak dovezeno bylo...

Kategorie: Nezařazené, Technologie

Pohled do odchovny v Hrotovicích

Pro majitele bioplynových stanic dodává společnost AGRICO Třeboň vysoce efektivní technologii chovu ryb v uzavřeném recirkulačním systému s využitím odpadního tepla z obnovitelných zdrojů energie. „Tato technologie je založena na minimální spotřebě vody, kterou je třeba do systému čerpat, a odpadním teple z bioplynové stanice, jež vodu ohřívá na požadovanou...

Kategorie: Nezařazené, Technologie