Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Parazitární zatížení ovcí a koz v aktuálních podmínkách chovů ČR

Malí přežvýkavci jsou hostiteli celé řady parazitů, kteří u nich mohou vyvolat infekce doprovázené zhoršeným welfare, sníženou produkcí, či zdravotními problémy. Silné parazitózy mohou končit i fatálně. Parazity lze tedy považovat za jeden z limitujících faktorů pro prosperující chov ovcí a koz. Koza je ze všech hospodářských přežvýkavců vůči parazitům...

Kategorie: Nezařazené, ovce a kozy, Zdraví zvířat

Společnost Lactalis CZ, s. r. o. stahuje z oběhu výrobky

Jde o mléčné výrobky Kunín Pohár mléčný dezert 150 g s daty spotřeby do 29. 7. 2021. Informovala o tom naše médium Jana Ovčáčková, ředitelka kvality Lactalis CZ. Bezpečnost potravin je pro společnost Lactalis CZ vždy na prvním místě, společnost okamžitě přistoupila k preventivnímu stažení výrobků z prodeje. ...

Kategorie: Nezařazené

Aktuality z činnosti Spolku pro komodity a krmiva

Spolek pro komodity a krmiva (SKK) v tomto roce oslavil již 30 let svého působení. Tato asociace dlouhodobě a stabilně sdružuje na 80 % všech významných výrobců krmiv a krmných směsí v České republice. Mezi členskou základnu patří i tak významné subjekty, že jejich mateřské zahraniční společnosti jsou ve světové...

Kategorie: Nezařazené

Roboty a dotace

Společnost AGRO-partner, s. r. o., Soběslav, uspořádala na TV Zemědělec konferenci s názvem „Co byste měli vědět, než podáte žádost ve 12. dotačním kole Programu rozvoje venkova v oblasti chovu skotu“. Konferencí provázela zástupkyně společnosti Kamila Šestáková, která se zaměřuje především na plánování a přípravu projektů v týmu Podpory řízení...

Kategorie: Dojený skot, Nezařazené

Cesty za lepší imunitou brojlerů

Drůbeží maso – dietní surovina, jejíž přípravu zvládne v podstatě každý a v poměrně krátkém čase, což většina chvátajících konzumentů upřednostňuje. A nelze opomenout ani jeho příznivou cenu. Není divu, že roste poptávka, kterou je potřeba naplnit. Chovatelé drůbeže se snaží o její pokrytí, a to i v nesnadných podmínkách,...

Kategorie: Nezařazené

Škola pro život

Ve Středočeském kraji je pět středních zemědělských škol. Jednou z nich je Střední zemědělská škola Čáslav, která loni oslavila sto let od svého založení. Navzdory změnám, kterým si během století zemědělství prošlo, uvedená vzdělávací instituce navazuje na své historické tradice a vychovává absolventy připravené pro praxi i v jednadvacátém století....

Kategorie: Nezařazené, zemědělství

‎Rozpočet EU na rok 2022: Urychlení oživení Evropy a pokrok směrem k zelené, digitální a udržitelné budoucnosti‎

Komise s navrhla roční rozpočet EU ve výši 167,8 miliardy eur na rok 2022, který má být doplněn o granty v rámci NextGenerationEU ve výši 143,5 miliardy eur. Jejich kombinace zmobilizuje významné investice na podporu hospodářského oživení, zajištění udržitelnosti a vytváření pracovních míst. Upřednostněny budou zelené a digitální výdaje, aby...

Kategorie: EU, Nezařazené

Genomika ve šlechtění ovcí

Genotypizace se staly nedílnou součástí šlechtitelských programů pro různé druhy hospodářských zvířat, ovce nevyjímaje. V roce 2002 bylo v ČR zavedeno genotypování ovcí za účelem vyřazení jedinců geneticky vnímavých ke klusavce s cílem ochrany zdraví stád, ale i trhu s ovčími produkty. V roce 2010 bylo následně do šlechtitelského programu...

Kategorie: Nezařazené

Dokonce už Mojžíš věděl o biologické bezpečnosti

Základní principy biologické bezpečnosti jsou po staletí stejné, ale stále existují příležitosti ke zlepšení, jak říká veterinář Dr. Joel Cline, veterinář Wayne Farms, během projevu na drůbežářském sympoziu. Povědomí o potřebě praktikovat dobrou biologickou bezpečnost se však datuje ještě až od dob Starého zákona. ...

Kategorie: Nezařazené