Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Deník nemocí a jejich léčení

Česká technologická platforma pro zemědělství a Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., uspořádaly seminář pro chovatelskou veřejnost s názvem Genomika a šlechtění na zdravotní znaky u dojeného skotu. Zájemci o přednášky se sešli v zasedací místnosti areálu Českomoravské společnosti chovatelů a. s. v Hradištku pod Medníkem. Během přednášek na...

Kategorie: Nezařazené, Šlechtění, Zdraví zvířat

České derby již tuto sobotu

Již tuto sobotu se na závodišti v Praze-Velké Chuchli uskuteční nejprestižnější klasický dostih sezóny pro tříleté koně, 99. ČESKÉ DERBY, na jehož start míří šestnáct elitních koní (čtrnáct hřebců a dvě klisny). Samo České Derby je s celkovou finanční dotací dva miliony korun, z níž vítěz získá rovný milión, nejbohatším...

Kategorie: Nezařazené

Vývoj cen krmných obilovin, sóji a krmných směsí

Ceny zemědělských výrobců (CZV) hlavních krmných obilovin v ČR, zveřejňované měsíčně Českým statistickým úřadem, jsou od počátku roku 2019 vyšší, než jsou měsíční průměry let 2013-2017. Během roku 2018 rostly ceny zemědělských výrobců zejména ve druhém pololetí. Trend růstu CZV pokračoval u většiny krmných obilovin i na přelomu roku. Vzhledem...

Kategorie: Nezařazené

Planeta plná hojnosti

V půlce května se uskutečnila v Lexingtonu v Kentucky tradiční konference The ONE pořádaná nadnárodní společností Alltech. Smyslem třicátého pátého setkání vědců, odborné veřejnosti a zajímavých osobností nejen z oboru zemědělství bylo navázání užší spolupráce a výměna zkušeností. Letošní ročník navíc nesl motto „Working together for a Planet of plenty“...

Kategorie: Nezařazené, Výživa zvířat, Výzkum

Pro živočišnou výrobu

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. (VÚŽV, v. v. i.) se řadí mezi veřejné výzkumné instituce, zřízené Ministerstvem zemědělství. Od svého vzniku v roce 1951 působí v oboru zootechnického výzkumu, v oborech biologických a biotechnologických základů živočišné výroby. Hlavní náplní činnosti VÚŽV, v. v. i., je základní a aplikovaný...

Kategorie: Nezařazené

Přednost dostalo mládí

Letošní desátý ročník Orlického poháru tradičně pořádaného plemenářsku firmnou CRV Czech Republic se uskutečnil ve čtvrtek na farmě ve Svídnici, která patří pod zemědělský podnik ZOPOS Přestavlky.

Kategorie: Nezařazené

Sexuální život zvířat: promiskuita

Ráno se krajinou nese kokrhání kohouta. Stojí na hromadě písku a dává světu vědět, že on je ten dominantní samec, který vládne místnímu kuru domácímu. Samice se procházejí po zahradě a pečlivě prohrabávají zemi a vybírají z ní kousky něčeho k snědku. Okolo se potuluje i několik pubescentních výrostků, kteří...

Kategorie: Nezařazené

Změna sídla svazu schválena na členském shromáždění

Hotel Skalský dvůr se v dubnu opět stal místem setkání chovatelů českého strakatého skotu při XXVIII. řádném členském shromáždění Svazu chovatelů českého strakatého skotu, z. s. Přítomní mimo jiné odsouhlasili převedení sídla svazu na adresu Radešínská Svratka 193. Brzy bude dokončena investice do obchodního střediska společnosti Cattle Market, předpokládá se,...

Kategorie: Nezařazené

Projekt SVS pro předškoláky

Po úspěchu v předchozích dvou letech bude Státní veterinární správa (SVS) i v letošním roce pokračovat v edukativním projektu pro předškoláky s názvem Máme rádi zvířata. Děti v mateřských školkách po celé republice v jeho rámci dostanou přímo od veterinárních inspektorů zábavnou a jejich věku blízkou formou informace o domácích zvířatech a zásadách správné a zodpovědné péče...

Kategorie: Nezařazené