Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Cesty za lepší imunitou brojlerů

Drůbeží maso – dietní surovina, jejíž přípravu zvládne v podstatě každý a v poměrně krátkém čase, což většina chvátajících konzumentů upřednostňuje. A nelze opomenout ani jeho příznivou cenu. Není divu, že roste poptávka, kterou je potřeba naplnit. Chovatelé drůbeže se snaží o její pokrytí, a to i v nesnadných podmínkách,...

Kategorie: Nezařazené

Škola pro život

Ve Středočeském kraji je pět středních zemědělských škol. Jednou z nich je Střední zemědělská škola Čáslav, která loni oslavila sto let od svého založení. Navzdory změnám, kterým si během století zemědělství prošlo, uvedená vzdělávací instituce navazuje na své historické tradice a vychovává absolventy připravené pro praxi i v jednadvacátém století....

Kategorie: Nezařazené, zemědělství

‎Rozpočet EU na rok 2022: Urychlení oživení Evropy a pokrok směrem k zelené, digitální a udržitelné budoucnosti‎

Komise s navrhla roční rozpočet EU ve výši 167,8 miliardy eur na rok 2022, který má být doplněn o granty v rámci NextGenerationEU ve výši 143,5 miliardy eur. Jejich kombinace zmobilizuje významné investice na podporu hospodářského oživení, zajištění udržitelnosti a vytváření pracovních míst. Upřednostněny budou zelené a digitální výdaje, aby...

Kategorie: EU, Nezařazené

Genomika ve šlechtění ovcí

Genotypizace se staly nedílnou součástí šlechtitelských programů pro různé druhy hospodářských zvířat, ovce nevyjímaje. V roce 2002 bylo v ČR zavedeno genotypování ovcí za účelem vyřazení jedinců geneticky vnímavých ke klusavce s cílem ochrany zdraví stád, ale i trhu s ovčími produkty. V roce 2010 bylo následně do šlechtitelského programu...

Kategorie: Nezařazené

Dokonce už Mojžíš věděl o biologické bezpečnosti

Základní principy biologické bezpečnosti jsou po staletí stejné, ale stále existují příležitosti ke zlepšení, jak říká veterinář Dr. Joel Cline, veterinář Wayne Farms, během projevu na drůbežářském sympoziu. Povědomí o potřebě praktikovat dobrou biologickou bezpečnost se však datuje ještě až od dob Starého zákona. ...

Kategorie: Nezařazené

Hodnocení kvality pícnin přímo na poli: výhled do budoucnosti

Kvalitu konzervovaných krmiv určuje celá řada faktorů. Jedním z nejvýznamnějších faktorů v celém řetězci výroby je sklizeň. Správné načasování sklizně zajišťuje v krmivu optimální množství sušiny a energie. Tu se snažíme pro budoucí využití konzervovat – buď sušením nebo fermentací. Procesy konzervace mají bezesporu na kvalitě krmiva také velký podíl,...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Nezařazené

Výsledky kontrolní činnosti České plemenářské inspekce

Kontrolní činnost České plemenářské inspekce v roce 2020 byla stejně jako v uplynulých letech převážně zaměřena na povinnosti chovatelů v oblasti označování a evidence hospodářských zvířat, a to jak v rámci národních kontrol a kontrol podmíněnosti, tak u kontrol žadatelů o dotace pro Státní zemědělský a intervenční fond. Významná část...

Kategorie: Nezařazené

Čína bude mít potřebu krmit

Ke zvýšení cen krmných směsí, zejména pro prasata, v roce 2021 do značné míry přispěla agresivní dovozní kampaň z Číny. Po zdecimování stád v Číně vlivem afrického moru prasat Čína začala v posledních dvou letech agresivně zvyšovat stavy k původnímu počtu, což s sebou přináší i poptávku po krmivech.

Kategorie: Nezařazené