Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Trh s vejci ovládají spotřebitelé

Hlavním tématem na tiskové konferenci, pořádané společností Lohmann v Cuxhavenu, byl kromě obchodní politiky firmy, vývoj na trhu s vejci. Požadavky konzumentů, kterým se musí šlechtitelské firmy přizpůsobovat se týkají především barvy skořápky a velikosti vajec. ...

Kategorie: Nezařazené

Respirační komplex chorob prasat

Komplex respiračních chorob prasat je jedním z nejrozšířenějších zdravotních problémů v chovu prasat u nás. Jde o polyfaktoriální onemocnění, které je zapřičiňováno mykoplazmami, baktériemi a viry. Svými vlivy se výrazně podílí také imunitní stav zvířat, zoohygiena a stresové faktory prostředí. Komplex respiračních chorob prasat je tak výsledkem spolupůsobení mnoha...

Kategorie: Nezařazené

Funkce vitamínů E a C ve výživě prasat

Na semináři pořádaném společností Biofaktory s. r. o. v Průhonicích na téma výživy a zdravotního stavu prasat vystoupil s přednáškou dr. Cafantaris ze společnosti Roche z Rakouska. V příspěvku se věnoval vlivu vitamínů E a C na zdravotní stav prasat a na kvalitu vepřového masa....

Kategorie: Nezařazené

Nové směry ve výživě prasat

Již tradičně pořádala v květnu společnost Biofaktory, s. r. o. v Průhonicích seminář zaměřený na výživu prasat a zdravotní problematiku v chovech prasat. Tradicí se stala i účast zahraničních přednášejících. ...

Kategorie: Nezařazené

Košetické stádo holštýna vzniklo převodným křížením

Agrodružstvo Košetice je jedním z družstev, které bez značných finančních investic do dovozů plemenných jalovic ze zahraničí změnilo převodným křížením původní stádo kombinovaného českého strakatého skotu na dojné stádo holštýnského skotu. O výsledcích této práce se mohli zájemci přesvědčit dne 24. května t. r. na chovatelském dni.

Kategorie: Nezařazené

Bioforum 2000

Seminář s tímto názvem, pořádaný společností Bioferm CZ s. r. o., se již tradičně konal koncem dubna v prostorách Výzkumného ústavu výživy zvířat Pohořelicích. Příspěvky zde přednesli jak přední odborníci z ČR, tak ze Švýcarska, Dánska nebo Švédska....

Kategorie: Nezařazené

Vliv světla a BST na produkci mléka

Výzkum na univerzitě v Marylandu potvrdil, že prodloužení světelného dne na 16 – 18 hodin zvyšuje denní produkci mléka v průměru o 8 až 10 % a ukázal, že kombinace prodlouženého světelného dne a aplikace BST (bovinní somatotropin) přináší ještě mnohem lepší výsledky (+ 6,3 kg mléka za den). ...

Kategorie: Nezařazené

Výkrm prasat v bývalém kravíně se daří

Pan Karel Duda začal hospodařit v roce 1992, kdy zprivatizoval několik objektů pro chov skotu bývalého Státního statku Tachov, odštěpného závodu Planá. Ačkoli měl již vyhotovený projekt rekonstrukce stájí, nikdy s ní nezačal. Likvidační politika zdejší mlékárny postihla nejen jeho, ale všechny okolní chovatele dojnic. Proto se vrátil k tomu,...

Kategorie: Nezařazené