Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Užitkovost v chovech roste

Ačkoliv se počet chovů registrovaných v plemenné knize českého strakatého skotu v roce 1999 snížil oproti roku předcházejícímu o 116 chovů, pokles počtu krav zapsaných v plemenné knize není nijak výrazný – snížil se o 5740 krav na současný stav 200 756 kusů a na této úrovni se udržuje i...

Kategorie: Nezařazené

Jak žádají o podpory chovatelé koní?

Ministerstvo zemědělství ČR a Asociace svazů chovatelů koní ČR (ASCHK) vydaly společně přílohy, které obsahují veškeré údaje potřebné pro přiznání podpory podle podpůrného programu 2 (Udržování a zlepšování genetického potenciálu hospodářských zvířat v roce 2000). Důvodem tohoto kroku je kontrola správnosti nárokování těchto podpor. Přílohy jsou k dispozici na příslušných...

Kategorie: Nezařazené

Producenti prasat chtějí jeden silný svaz

Integrační snahy, zlepšení komunikace s dalšími organizacemi a zkvalitnění celkové informovanosti členů jsou tři nejdůležitější oblasti, na něž se chce v nadcházejícím období zaměřit Svaz producentů vepřového, drůbežího masa a vajec Čech a Moravy. Předsevzal si to na členském shromáždění, které se uskutečnilo 26. dubna ve Větrném Jeníkově.

Kategorie: Nezařazené

Zhodnocení výsledků jakosti mléka za rok 1999

Z docílených výsledků jakosti mléka hodnoceného v centrálních laboratořích v roce 1999 je možno konstatovat, že v průměrných hodnotách došlo v roce 1999 ke stagnaci zvyšování jakosti syrového kravského mléka, a to ve většině sledovaných znaků. Drobné rozdíly, ať směrem nahoru či dolů, jsou prakticky nevýznamné. Pozitivně je však třeba...

Kategorie: Nezařazené

Kontrola krmiv přísnější

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny projednal na svém zasedání 27. dubna vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech a doporučil ho schválit s pozměňovacími návrhy ve Sněmovně. ...

Kategorie: Nezařazené

Jak odchovávají selata ve Velkých Němčicích

Oblast jižně od Brna je nepochybně známá všem milovníkům vína i pálenek. Vždyť, kde jinde v České republice se pěstuje tolik vína a ovocných sadů než právě tady na jižní Moravě. Ale zemědělská družstva či společnosti zde nejsou závislá pouze a jenom na pěstování těchto darů země, ale věnují se...

Kategorie: Nezařazené

Holštýni získávají převahu v populaci

Svaz chovatelů černostrakatého skotu ČR zahájil své členské shromáždění 13. dubna ve Větrném Jeníkově ještě pod tímto zavedeným názvem - aby ho s jednohlasným souhlasem přítomných ukončil již jako Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR. Důvod změny je logický - v domácí černostrakaté populaci totiž získávají holštýni stále větší převahu.

Kategorie: Nezařazené

Benice: Barokní koně z barokního statku

V současnosti má v České republice oprávnění k plemenitbě 30 hřebců starokladrubského koně. Národní hřebčín Kladruby nad Labem a jeho odštěpný závod Hřebčín Slatiňany disponuje 16 plemeníky (a k nim vlastní ještě dva rezervní), zbývajících 12 pak připouští v soukromých chovech. Největším z chovatelů starokladrubského bělouše je Hřebčín Favory se...

Kategorie: Nezařazené

Podpory genetickým zdrojům před schválením

Na udržování a využívání genetických zdrojů pro zemědělství poskytne i letos podpory Ministerstvo zemědělství ČR podle příslušného opatření. Stejný materiál určí rovněž podmínky pro čerpání těchto finančních prostředků. V současnosti (konec dubna) směřuje návrh opatření do operativní porady ministra, kde se dočká své definitivní podoby.

Kategorie: Nezařazené