Archiv pro rubriku: Nezařazené

Filtr

Využití mastných kyselin se středně dlouhým řetězcem v krmivu u selat po odstavu

Jednou z možností náhrady zisku při odstavu selat je přidávání organických kyselin do krmiva. Bylo zjištěno, že organické kyseliny a jejich soli zlepšují příjem krmiva a hmotnostní přírůstky selat. V tomto příspěvku se zaměříme na méně známou skupinu organických kyselin, kterými jsou mastné kyseliny se středně dlouhým řetězcem (Medium Chain...

Kategorie: Nezařazené, Prasata

Využití CT pro selekci prasat

Společnost Topigs Norsvin zahrnula do svého šlechtitelského programu data z CT skenování. Tato poslední inovace společnosti Topigs Norsvin umožňuje zvýšit hodnotu jatečně upraveného těla selekcí na vyšší výtěžnost nejcennějších jatečných partií.

Kategorie: Nezařazené

Na SZŠ v Čáslavi vyrůstá nadějná generace

V loňském roce Střední zemědělská škola Čáslav oslavila sto let své existence. V posledních několika letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací a neustále se pracuje i na zdokonalování studijních oborů tak, aby absolventi co nejlépe vyhovovali současným požadavkům moderního zemědělství a byli komplexně připraveni na budoucí profesní život. ...

Kategorie: Nezařazené

Silážování pro zdraví zvířat a bezpečnost lidí

Existuje mnoho rizikových faktorů spojených s tvorbou siláže, které mohou potenciálně ohrozit lidský život a bezpečnost práce. Díky dodržování dokonalého managementu silážování se toto nebezpečí eliminuje a připravená siláž bude kvalitní i pro krmení například dojnic. Proto by měla být zavedena bezpečnostní pravidla, aby se zajistilo, že všichni pracovníci porozumí...

Kategorie: Nezařazené

Pestrá krajina 2020

Pokud v dnešní nejisté pandemické době prokázaly nějaké subjekty svou sílu a stabilitu, patří mezi ně jednoznačně rodinné farmy. Byla by proto nesmírná škoda neocenit ty, jež vytvářejí dalece nad rámec svých povinností taková opatření, která jsou mimořádným přínosem pro venkovskou krajinu. Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) proto počátkem...

Kategorie: Nezařazené

Zajímavé výsledky křížení plemene normande

Normandské plemeno, jinak dnes rozšířené prakticky po celém světě, je i v ČR již 20 let ověřováno. Po některých počátečních rozpacích s jeho chovem, které u nás pramenily, jak už dnes víme, výhradně z nezkušenosti chovatelů, jakým způsobem využívat jeho nesporných předností, můžeme konstatovat, že dnes už se v našich...

Kategorie: Nezařazené