Archiv pro rubriku: novela zákona proti týrání zvířat

Filtr

Pořádání kurzů pro chovatele covid-19 nezastavil

Kurzy specializované odborné průpravy na provádění odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat se realizují podle vyhlášky č. 19/2018 Sb., která mění do té doby platnou vyhlášku č. 342/2012 Sb. Jejich zajištěním je podle § 64b Zákona o veterinární péči (č. 166/1999 Sb.) pověřena vysoká škola, která má akreditovaný studijní program...

Kategorie: legislativa, novela zákona proti týrání zvířat, Zdraví zvířat

A zase ty porodní klece pro prasnice

Ustájení kojících prasnic sestává citlivým tématem ve vztahu k welfare prasat. V oblasti celého chovu prasat je právě tato kategorie cílem útoků různých aktivistů a bojovníků za práva zvířat, kteří většinou kromě absence potřebných znalostí disponují i značným nátlakovým potenciálem. Způsobují tak problémy chovatelům téměř v celé Evropské Unii. ...

Kategorie: novela zákona proti týrání zvířat, Prasata, Technologie, welfare, Zdraví zvířat

O kurzy odborné způsobilosti je mezi chovateli zájem

V souvislosti s novelou veterinárního zákona č.166/1999 Sb., a změnou vyhlášky č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, došlo k úpravám, které blíže specifikují způsobilost chovatele. Kastrovat selata a krátit jim...

Kategorie: legislativa, novela zákona proti týrání zvířat, Zdraví zvířat

Kastraci selat s anestézií zaplatí stát

Již v roce 2010 přijala většina členských zemí Evropské unie dobrovolnou deklaraci o ukončení chirurgické kastrace s tím, že od roku 2012 se bude moci kastrovat jen s anestezií a analgezií a od roku 2018 se tento zákrok nebude provádět vůbec. Zatímco ve většině evropských chovů se dál kastruje tradičním...

Kategorie: novela zákona proti týrání zvířat, Prasata, welfare, Zahraničí, Zdraví zvířat

Chov ovcí a koz je v krizi

Chovatelé ovcí a koz významnou měrou přispívají k ochraně a údržbě krajiny. Zejména v méně příznivých oblastech a chráněných lokalitách je jejich činnost spojená s pastvou malých přežvýkavců nenahraditelná. Že tím mimo jiné současně naplňují také celoevropské snahy podporující turistické aktivity, by mělo být dostatečným argumentem pro to, aby se...

Kategorie: legislativa, novela zákona proti týrání zvířat, Ovce a kozy

Podle aktivistů podlehlo Ministerstvo zemědělství nátlaku cirkusů

V úterý 11. prosince média přinesla zprávu, že Ministerstvo zemědělství (MZe) do připravované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání nezapracuje zákaz drezury a vystupování zvířat v cirkusech. Přitom 19. října vydalo samo MZe tiskové prohlášení, že v rámci novely zákona na ochranu zvířat proti týrání navrhuje úplný zákaz vystupování...

Kategorie: novela zákona proti týrání zvířat, Ostatní