Archiv pro rubriku: Odchov telat

Filtr

Dobrou péčí k lepšímu životu telat

Dobrá péče o mláďata znamená zajištění maximální pohody zvířat. Dobré životní podmínky jsou nicméně také o emocích zvířat. Samozřejmě je nezbytné jim poskytnout dostatek nápoje, a to buď plnotučné mléko, nebo mléčnou náhražku s vysokou nutriční kvalitou. Jednou ze strategií je zvýšený obsah tuku v mléčných náhražkách pro vyšší příjem...

Kategorie: Odchov telat

Volíte správnou stranu pro umístění VIB?

Ustájení telat v průběhu mléčného období je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících zdraví a růst telat. V Evropě je kolem 60 % telat ustájeno individuálně v průběhu prvních osmi týdnů života, zatímco ostatní jsou ustájeny v párech nebo malých skupinách Také v České republice je nejvíce telat (74 %) v...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat

Vhodné zoohygienické podmínky pro zdravý odchov telat

Odchov a chov telat je základním pilířem chovu skotu. Mezi hlavní faktory úspěšného odchovu telat se řadí výběr vhodného plemene, výživa a zoohygiena. S tím souvisí potřeba zajistit teleti dostatečnou chovatelskou péči a dobré zoohygienické podmínky. Při dodržení těchto zásad chovatel získá zdravou jalovičku, která může být následně použita na...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat

Zásady úspěšného odchovu telat

Abychom dosáhli dobrého odchovu telat, musíme vynaložit veškerou snahu na jejich bezproblémový příchod na svět. Každý chovatel má však jiné finanční a prostorové možnosti a tomu musí přizpůsobit i způsob odchovu telat, protože jejich odchov nelze nijak uspíšit. Zahrnuje to všestrannou péči, která je pak následně navrácena v podobě odchovu...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat

Jak postupovat při odchovu telat a mladého skotu

Odchov telat je bohužel u našich chovatelů stále podceňován, i když je pro každé stádo, ale i pro ně zcela rozhodující. To, že novorozené tele, nepřipravené na „krutý“ okolní svět, je víceméně ohrožováno tím, že je chovatel nedostatečně informován o jeho potřebách, nebo že je přeceňována životaschopnost organismu. To má...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Klostridiové infekce telat

Klostridiové infekce se vyskytují u všech kategorií skotu i malých přežvýkavců. Způsobují vážná onemocnění, která velmi často končí letálně. Klostridie jsou rovné, nebo mírně zakřivené G+ tyčinky a s výjimkou C. perfringes jsou pohyblivé. Jsou striktně anaerobní a vytváří spory, které najdeme ve střevě, výkalech, půdě a vodě. Jsou velmi...

Kategorie: Odchov telat, Zdraví zvířat

Automatické napájení telat také v individuálních boxech

Intenzivní napájení telat ihned od počátku života je nejdůležitějším faktorem pro získání silného a zdravého stáda mléčného skotu. Cestu intenzivního krmení obvykle ovlivňují nutné časové přestávky. Naštěstí existuje automatizované řešení nazvané CalfRail, se kterým se kromě dalších produktů prezentovala v Hannoveru firma Förster-Technik.

Kategorie: Odchov telat, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Nejlepší je ustájení telat ve venkovních individuálních boxech

V článku byl zjišťován vliv různého typu ustájení jaloviček na jejich následnou užitkovost. Sledování proběhlo u holštýnských jaloviček v jednom chovu během sedmi let. Jalovičky byly ustájeny jednak ve venkovních individuálních boxech (VIB) na venkovní ploše (94 jaloviček), jednak v individuálních kotcích pod přístřeškem (IKP, 158 jaloviček).

Kategorie: Odchov telat, Technologie

Rekonstrukce stáje pro odchov jalovic

Rekonstruovaný stájový objekt odchovna mladého dobytka byl vybudován před téměř 40 lety. Jeho základní konstrukční prvky (většinou dřevěné) byly díky agresivnímu stájovému prostředí za hranicí životnosti. Stavebně konstrukční řešení značně omezovalo využívání současné manipulační techniky, neumožňovalo zvýšit produktivitu práce zootechniků a v neposlední řadě ani využívat poznatky a zkušenosti mj....

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat

Lepší welfare pro efektivnější krávy

Welfare je jednou z nejčastěji diskutovaných podmínek moderního chovu hospodářských zvířat. Vědci z celé řady pracovišť se zabývají otázkami, které spojují pohodu zvířat s jejich produkcí a dalšími důležitými ukazateli. Na jedné straně jsou produkční a ekonomické ukazatele, na straně druhé jsou požadavky na pohodu zvířat, která je ovlivněna celou...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Technologie, Výzkum