Archiv pro rubriku: Odchov telat

Filtr

Úskalí mléčných automatů pro telata

Využívání mléčných krmných automatů při odchovu telat může pomoci řešit nedostatek pracovních sil. Nekvalifikovaní pracovníci a časté střídání ošetřovatelů významně narušuje kvalitu a kontinuitu ošetřovatelské práce. Porušováním zásad správné chovatelské praxe se u telat projevuje jednak vyšší morbiditou a mortalitou, jednak sníženou užitkovostí a vyšší brakací.

Kategorie: Odchov telat

Krmná aditiva a hmotnostní přírůstek telat

V intenzivním systému řízení chovů hospodářských zvířat je přirozené osvojení autochtonní mikroflóry zásadně sníženo změnou střevního prostředí, což umožňuje patogenům kolonizovat střevní mikroflóru. Výskyt metabolických poruch u telat představuje velmi aktuální problém a jedním z významných faktorů, které tento stav ovlivňují, je nedostatečná péče o telata a s ní spojená...

Kategorie: Odchov telat, reprodukce

Investice do odchovu telat a mladého skotu

Z četných vzájemných odborných konzultací poradců a chovatelů, z diskusí na seminářích, ale i z nedávno autorem uskutečněných auditů a kontrolních dnů v tuzemských chovech se získalo nepřeberné množství zobecňujících poznatků a využitelných praktických zkušeností. Je nutné znovu zdůraznit, že stále větší část našich chovatelů si více a více uvědomuje,...

Kategorie: Odchov telat, reprodukce

Kritická období odchovu telat

Telata jsou nejcitlivější kategorií skotu, jsou velmi vnímavá k nemocem, protože nemají ještě plně vyvinutý imunitní systém. U telat vše začíná, ale může u nich samozřejmě také vše předčasně skončit. Ze špatně odchovaného telete nikdy nevyroste špičková dojnice. Úspěšný a bezproblémový chov spočívá v zabezpečení odpovídající úrovně krmení a výživy,...

Kategorie: Odchov telat

Hygiena ustájení je pro zdraví telat klíčová

Dodržování hygieny chovného prostředí je jedno ze základních preventivních opatření v průběhu odchovu mláďat, nedílnou součástí zásad správné chovatelské praxe i biosekurity chovu. V podmínkách s nízkou úrovní hygieny chovu a při nedostatečné péči o telata hrozí riziko gastrointestinálních a respiračních onemocnění, která způsobují značné přímé i nepřímé ekonomické ztráty....

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat

Bezchybný odchov telat

Chybou před narozením telete je špatně organizovaná porodna a porody. Na mnoha porodnách chybí celodenní dozor, chybí noční hlídači a právě noční porody mohou být rizikové jak pro matku, tak pro tele. Dalším problémem je málo místa v porodně. Poddimenzované porodny nemají požadované požadavky krav na plochu. Právě tady se...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat