Archiv pro rubriku: Ostatní

Filtr

Chov nutrií ohrožuje seznam invazních druhů

I když nutrie patří mezi kožešinová zvířata, novela zákona zakazujícího chov a usmrcování zvířat za účelem získání kožešin jejich chov neohrožuje. S poklesem zájmu o kožky se totiž chovatelé přeorientovali na produkci kvalitního masa, které se svými vlastnostmi řadí mezi dietní. Problematičtější je však nařízení Evropské unie č. 1143/2014 o...

Kategorie: Ostatní

Welfare i pro králíky

Jak se zdá, přísnější normy zabezpečující zlepšení životních podmínek zvířat budou muset v dohledné budoucnosti řešit i chovatelé ve faremních chovech. Alespoň se o to snaží organizace Compassion in world farming (CIWF), které nahrává i usnesení Evropského parlamentu (č. 2016/2077) o minimálních standardech na ochranu v chovech králíků ze 14....

Kategorie: Ostatní

Stavy králíků jsou stabilizované

Z komoditní studie Ministerstva zemědělství vyplývá, že vyšší poptávka po králičím mase zastavila v roce 2016 pokles stavů králíků. Přitom na celkovém odhadovaném počtu 5303 tisíce u nás v loňském roce chovaných králíků se faremní chovy se 300 tisíci králíky ve výkrmu a 13 tisíci kusy v chovu podílely necelými...

Kategorie: Ostatní

Hold jaru vzdali výlovem

Společnost Mráz Agro CZ s. r. o. oslavila první jarní den výlovem vodního díla Komušín u Horažďovic. Podle rybářských tradic pojatý výlov nabídl nejen možnost setkání přátel Petrova cechu, ale i ukázku tradic rybářského řemesla a spoustu dobrého jídla a pití. ...

Kategorie: Ostatní

Kvalita masa farmově chovaných jelenů a daňků

Cílem předložené práce bylo porovnat chemické složení a organoleptické vlastnosti masa farmově chovaného jelena evropského a daňka evropského s hovězím masem dvou kontrastních plemen skotu - aberdeen angus a holštýnské, lišících se zejména z hlediska kvality masa. Maso jelenů i daňků obsahovalo ve srovnání s hovězím výrazně nižší množství intramuskulárního...

Kategorie: Ostatní

Zoonózy – stále aktuální nebezpečí

Zoonózy jsou infekční onemocnění přenosná ze zvířat na člověka. Představují zdravotní riziko pro osoby, které přicházejí do kontaktu se zvířaty nejen v rámci pracovního procesu, ale i v rámci volného času. Z více než 250 aktuálně známých nemocí přirozeně přenosných z obratlovců na člověka jich je přibližně 80 běžných. ...

Kategorie: Ostatní, Zdraví zvířat

Označení Label Rouge znamená to nejlepší

Výrobek označený značkou Label Rouge (Red Label) je ve Francii znamením bezpečné jakosti, což je definováno i zákonem. Takový produkt musí mít řadu specifických vlastností. Těmito výrobky, které jsou označeny červeným štítkem, jsou potraviny (včetně mořských živočichů) a nepotravinářské zemědělské produkty i nezpracované (např. květiny). Ve všech fázích výroby a...

Kategorie: Ostatní