Archiv pro rubriku: ovce a kozy

Filtr

Extenzivní způsob chovu je stále náročnější

Vypásání trvalých travních porostů je základem pastevního způsobu chovu hospodářských zvířat. Pobyt pod širou oblohou je v souladu s potřebami chovaných zvířat a současně i hlavním požadavkem pro provozování ekologického zemědělství. Chovatelům zabývajícím se produkcí hovězího nebo skopového masa v méně příznivých oblastech a chráněných lokalitách však tento extenzivní systém...

Kategorie: Dojený skot, ovce a kozy, Pastva, welfare, životní prostředí

Jednoduchost pouze zdánlivá

Zemědělské činnosti typické pro oblast Valašska – tedy chovu dojných ovcí, se ve Valašské Bystřici věnuje společně se svou rodinou místopředseda ASZ Vsetín Tomáš Ondruch. Nejeden návštěvník této horské obce se rád zastaví u poutače před Ondruchovic hospodářstvím, který láká k nákupu tradičních výrobků z ovčího mléka. Neochutnat znamená o...

Kategorie: ovce a kozy

Vliv hygieny mléčné žlázy na kvalitu syrového kozího mléka

Cílem práce bylo sledovat vliv hygieny mléčné žlázy na kvalitu syrového kozího mléka. K tomuto účelu byly vybrány tři konvenční farmy zaměřené na chov plemene Koz anglonubijských. Experiment se na všech farmách realizoval v červenci v roce 2019. Analyzováno bylo 79 vzorků individuálního kozího mléka. Pozornost byla věnována stanovení celkových...

Kategorie: Mléko, ovce a kozy, Zdraví zvířat

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na chov koz a bahnic

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává počínaje 2. březnem rozhodnutí k dalším dotacím, o které si zájemci požádali v loňském roce. Jedná se o podporu na chov koz a bahnic a dále podporu na produkci brambor pro výrobu škrobu. Zemědělcům budou rozděleny dotace ve výši bezmála 75 milionů korun, resp....

Kategorie: ovce a kozy

Kozy jsou nejenom mlsné a chytré

O tom, že jsou kozy mlsné a chytré se mohl poměrně snadno přesvědčit každý, kdo s nimi měl kdy co do činění. Ale kozy jsou navíc i velmi vnímavé a rozlišují nejen různé zvukové projevy, ale zvládnou číst i z lidské tváře. Když se k tomu přidá možný vliv kozího...

Kategorie: ovce a kozy

Kam se letos podíváte před zahájením Sommetu?

Jako každoročně i letos budou pořadateli veletrhu Sommet de l'Elevage zorganizovány exkurze a návštěvy francouzských chovů pro zahraniční návštěvníky. Letos se mohou návštěvníci seznámit s pětatřiceti farmami nebo provozy. Navíc jsou den před zahájením výstavy organizovány speciální jednodenní návštěvy. Pokud přijedete do Clermont Ferrandu o den dříve, můžete si vybrat...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Ovce a kozy, ovce a kozy, Výstava

Výsledky KU ovcí

Kontrola užitkovosti ovcí a koz se provádí v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb. a se stanoveným šlechtitelským programem Svazu chovatelů ovcí a koz, z. s. Vedle údajů o reprodukci zapojených jedinců a stád patří k základním ukazatelům sledování růstových schopností u všech plemen ovcí a masných plemen koz, dále...

Kategorie: ovce a kozy

Sektor ovcí a koz čekají systémové změny

Ministerstvo zemědělství aktuálně jedná s příslušnými organizacemi o systémových změnách v sektoru chovu ovcí a koz, jež by se měly odrazit jednak v efektivitě a ve vyšším komerčním zpracování produktů z ovčího a kozího mléka a masa, jednak by měly postupně tlumit činnost v řadě ohledů převažujících hobby chovů. ...

Kategorie: ovce a kozy