Archiv pro rubriku: ovce a kozy

Filtr

Parazitární zatížení ovcí a koz v aktuálních podmínkách chovů ČR

Malí přežvýkavci jsou hostiteli celé řady parazitů, kteří u nich mohou vyvolat infekce doprovázené zhoršeným welfare, sníženou produkcí, či zdravotními problémy. Silné parazitózy mohou končit i fatálně. Parazity lze tedy považovat za jeden z limitujících faktorů pro prosperující chov ovcí a koz. Koza je ze všech hospodářských přežvýkavců vůči parazitům...

Kategorie: Nezařazené, ovce a kozy, Zdraví zvířat

Výsledky kontrolní činnosti České plemenářské inspekce

Kontrolní činnost České plemenářské inspekce v roce 2020 byla stejně jako v uplynulých letech převážně zaměřena na povinnosti chovatelů v oblasti označování a evidence hospodářských zvířat a to, jak v rámci národních kontrol, a kontrol podmíněnosti, tak u kontrol žadatelů o dotace pro Státní zemědělský a intervenční fond. Významná část...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, ovce a kozy, welfare

Extenzivní způsob chovu je stále náročnější

Vypásání trvalých travních porostů je základem pastevního způsobu chovu hospodářských zvířat. Pobyt pod širou oblohou je v souladu s potřebami chovaných zvířat a současně i hlavním požadavkem pro provozování ekologického zemědělství. Chovatelům zabývajícím se produkcí hovězího nebo skopového masa v méně příznivých oblastech a chráněných lokalitách však tento extenzivní systém...

Kategorie: Dojený skot, ovce a kozy, Pastva, welfare, životní prostředí

Jednoduchost pouze zdánlivá

Zemědělské činnosti typické pro oblast Valašska – tedy chovu dojných ovcí, se ve Valašské Bystřici věnuje společně se svou rodinou místopředseda ASZ Vsetín Tomáš Ondruch. Nejeden návštěvník této horské obce se rád zastaví u poutače před Ondruchovic hospodářstvím, který láká k nákupu tradičních výrobků z ovčího mléka. Neochutnat znamená o...

Kategorie: ovce a kozy

Vliv hygieny mléčné žlázy na kvalitu syrového kozího mléka

Cílem práce bylo sledovat vliv hygieny mléčné žlázy na kvalitu syrového kozího mléka. K tomuto účelu byly vybrány tři konvenční farmy zaměřené na chov plemene Koz anglonubijských. Experiment se na všech farmách realizoval v červenci v roce 2019. Analyzováno bylo 79 vzorků individuálního kozího mléka. Pozornost byla věnována stanovení celkových...

Kategorie: Mléko, ovce a kozy, Zdraví zvířat

SZIF vydává rozhodnutí k dotacím na chov koz a bahnic

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vydává počínaje 2. březnem rozhodnutí k dalším dotacím, o které si zájemci požádali v loňském roce. Jedná se o podporu na chov koz a bahnic a dále podporu na produkci brambor pro výrobu škrobu. Zemědělcům budou rozděleny dotace ve výši bezmála 75 milionů korun, resp....

Kategorie: ovce a kozy

Kozy jsou nejenom mlsné a chytré

O tom, že jsou kozy mlsné a chytré se mohl poměrně snadno přesvědčit každý, kdo s nimi měl kdy co do činění. Ale kozy jsou navíc i velmi vnímavé a rozlišují nejen různé zvukové projevy, ale zvládnou číst i z lidské tváře. Když se k tomu přidá možný vliv kozího...

Kategorie: ovce a kozy

Kam se letos podíváte před zahájením Sommetu?

Jako každoročně i letos budou pořadateli veletrhu Sommet de l'Elevage zorganizovány exkurze a návštěvy francouzských chovů pro zahraniční návštěvníky. Letos se mohou návštěvníci seznámit s pětatřiceti farmami nebo provozy. Navíc jsou den před zahájením výstavy organizovány speciální jednodenní návštěvy. Pokud přijedete do Clermont Ferrandu o den dříve, můžete si vybrat...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Ovce a kozy, ovce a kozy, Výstava