Archiv pro rubriku: ovce a kozy

Filtr

Výsledky KU ovcí

Kontrola užitkovosti ovcí a koz se provádí v souladu se zákonem č. 154/2000 Sb. a se stanoveným šlechtitelským programem Svazu chovatelů ovcí a koz, z. s. Vedle údajů o reprodukci zapojených jedinců a stád patří k základním ukazatelům sledování růstových schopností u všech plemen ovcí a masných plemen koz, dále...

Kategorie: ovce a kozy

Sektor ovcí a koz čekají systémové změny

Ministerstvo zemědělství aktuálně jedná s příslušnými organizacemi o systémových změnách v sektoru chovu ovcí a koz, jež by se měly odrazit jednak v efektivitě a ve vyšším komerčním zpracování produktů z ovčího a kozího mléka a masa, jednak by měly postupně tlumit činnost v řadě ohledů převažujících hobby chovů. ...

Kategorie: ovce a kozy

Světová show romanovských ovcí v ČR

V Čechách nemáme jen nejlepší pivo na světě a nejhezčí ženy, ale také bezesporu nejlepší populaci romanovských ovcí. Díky padesátileté píli našich chovatelů vznikla populace, která svými užitkovými a morfologickými vlastnostmi nemá jinde ve světě obdoby. Posledních 20 let jsou tito chovatelé sdruženi v Klubu chovatelů romanovských ovcí, který také...

Kategorie: ovce a kozy

Počet somatických buněk v mléce ovcí a koz

Hodnocení počtu somatických buněk (PSB) v mléce patří k základním ve světě rozšířeným kontrolním programům pro velké a malé přežvýkavce, dojnice, ovce a kozy. Patří mezi základní kritéria kvality mléka a světového obchodu s ním. Na jejich hodnotě se podílí celá řada faktorů, a to od kvality krmiva, výživového stavu,...

Kategorie: Mléko, ovce a kozy