Archiv pro rubriku: Ovce a kozy

Filtr

Sázka na suffolka vyšla dokonale

Od prvních pokusů s využíváním ovcí plemene suffolk v hybridizačních programech ovcí pro produkci těžkých osvalených jatečných jehňat s velmi dobrou kvalitou masa v našich chovech uběhlo pětačtyřicet let. Díky svým vynikajícím užitkovým vlastnostem se uvedené anglické černohlavé plemeno s krátkou vlnou začalo těšit zájmu stále většího počtu domácích chovatelů....

Kategorie: Ovce a kozy

Genové zdroje malých přežvýkavců

Národní program uchování genetických zdrojů zvířat je v souladu s postupy navrhovanými FAO v Globální strategii řízení živočišných genetických zdrojů. Je určen pro plemena autochtonní, dlouhodobě adaptovaná nebo vyšlechtěná na území České republiky s cílem udržet existující diverzitu genetických živočišných zdrojů a současně pro ně nalézt udržitelný způsob využití. ...

Kategorie: Ovce a kozy

Pěkná výstava s většinou chovaných plemen

Také letošní expozice Svazu chovatelů ovcí a koz, z. s., na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně potěšila velmi slušným zastoupením plemen malých přežvýkavců chovaných u nás. Z celkového počtu 216 předvedených zvířat bylo k vidění 168 ovcí v zastoupení devatenácti plemen a osmatřicet koz s osmi plemeny. To vše...

Kategorie: Ovce a kozy

Rozšíří se dorper v našich chovech?

Již před deseti roky se k nám poprvé dovezlo jihoafrické masné plemeno ovcí dorper. A vzhledem k velké poptávce po plemenných zvířatech a nadšení chovatelů se budoucnost dorpera jevila velice slibně. Ani přes ohromný potenciál, ať už v čistokrevné plemenitbě, tak v otcovské pozici v užitkovém křížení však plemeno nachází...

Kategorie: Ovce a kozy

Chybí trh s kozím masem

Búrská koza je jihoafrické masné plemeno většího tělesného rámce s dobrým osvalením a pevnou konstitucí, které vzniklo ve čtyřicátých letech minulého století. Ani vynikající intenzita růstu a dobré osvalení však nestačí na to, aby se u nás uvedené plemeno koz více rozšířilo. Aktuálních 226 zvířat v kontrole užitkovosti jen odráží...

Kategorie: Ovce a kozy

Bílé kozy v našich chovech dominují

Koza bílá krátkosrstá je v našich chovech nejpočetněji zastoupeným plemenem koz. Populaci zvířat v kontrole užitkovosti tvoří bezmála 2600 koz z devadesáti chovů. V plemenitbě působí na pět set kozlů více než dvaceti linií. Od roku 1997 probíhá revitalizace plemene podpořená jeho zařazením do genetických rezerv, metodou řízené čistokrevné plemenitby...

Kategorie: Ovce a kozy

Ovce bájných Vikingů v českých chovech

Skudde je nejmenší německé hrubovlnné krátkoocasé plemeno ovcí s kombinovanou užitkovostí. Uvedené místní plemeno z příbuzenstva vřesové ovce, které je v zemi původu zařazené mezi genetické živočišné zdroje, se dále chová zejména v Nizozemsku, Švýcarsku, Rakousku, Švédsku a v Pobaltí. V českých chovech jsou skudde, označované také jako ovce Vikingů,...

Kategorie: Ovce a kozy

Bakterie mastitid v mléce koz

Cílem práce popsané v článku bylo sledovat výskyt mastitidních bakterií v syrovém kozím mléce na dvou farmách v České republice. Do experimentu bylo zahrnuto 222 odběrů individuálního mléka plemene koza bílá krátkosrstá. Zjištěno bylo 77 vzorků mléka s bakteriálním nálezem. V pozitivních vzorcích významně převažoval výskyt environmentálních kmenů bakterií nad...

Kategorie: Mléko, Ovce a kozy

Zájmová plemena ovcí

Za rok 2018 bylo v kontrole užitkovosti 20 791 bahnic ze 747 chovů. Na celkovém počtu sedmatřiceti plemen u nás chovaných ovcí se s 10 883 bahnicemi třiadvaceti plemen největší měrou podílejí kombinovaná plemena následovaná plemeny s masnou užitkovostí (6590 bahnic devíti plemen), doplněné dvěma plodnými a třemi dojnými plemeny...

Kategorie: Ovce a kozy