Archiv pro rubriku: Ovce a kozy

Filtr

Ovce jim změnily život

Východofríské ovce se u nás začaly chovat zejména na přelomu osmdesátých a devadesátých let minulého století, kdy se zakládaly mléčné farmy. Se stejným záměrem založili svou malou farmu v Českém Švýcarsku manželé Jaroslav a Radek Průchovi. Ovšem impulz k jejímu založení nevycházel z rodinných kořenů a chovatelských tradic, jak to...

Kategorie: Ovce a kozy

Chov kozy zakrslé v České republice

Kozy zakrslé původem z Afriky byly vyšlechtěné v Nizozemsku, kde v sedmdesátých letech založili národní federaci chovatelů zakrslých koz, vypracovali standard a založili plemennou knihu. V České republice je koza zakrslá holandského typu uznaná za samostatné plemeno od roku 2011. ...

Kategorie: Ovce a kozy

Minikozičky jako domácí mazlíčci

Kozy zakrslé pocházejí z Nizozemska, kde se jen tak pro radost chovají více než padesát let. K nám se dovezla první čistokrevná zvířata za účelem produkce plemenného materiálu v roce 2008 a o tři roky později byly kozy zakrslé v tuzemsku uznané jako domácí plemeno. K hrstce chovatelů uvedeného zájmového...

Kategorie: Ovce a kozy

Elitní nákupní trh plemenných beranů a šampionát šedé ovce vřesové

Již několik let je součástí programu Krajského Středočeského sdružení, které se pravidelně koná na přelomu května a června v sedlčanském chovatelském areálu ve Zberazké ulici i elitní nákupní trh beranů šedé ovce vřesové. Letos využil klub chovatelů šedých vřesovek nabídku pořadatelů a do programu zařadil i přehlídku beranů starších ročníků...

Kategorie: Ovce a kozy

Další ocenění pro kozí farmu v Pěnčíně

Produkcí kozího a ovčího mléka a jeho zpracováním se manželé Pulíčkovi zabývají na své kozí farmě v Pěnčíně již více než pětadvacet let. Neutuchající úsilí je dovedlo k mnoha oceněním od Agrární komory Libereckého kraje, která získali za vynikající kvalitu vyráběných ovčích a kozích biovýrobků. Loni však rodinná kozí farma...

Kategorie: biopotraviny, Mléko, Ovce a kozy

Kozy zasluhují větší pozornost

Podle údajů Českého statistického úřadu se v prvním čtvrtletí loňského roku u nás chovalo bezmála devětadvacet tisíc koz. To znamená, že po nárůstu počtu v posledních deseti letech došlo u koz k poklesu stavů ve všech kategoriích o jedno procento. Vzhledem k všestrannému užitku těchto nenáročných malých přežvýkavců by se...

Kategorie: Ovce a kozy

Počet ovcí u nás klesá

Podle Českého statistického úřadu se v prvním čtvrtletí loňského roku v České republice chovalo 203 612 ovcí, což je nejméně od roku 2010. Úměrně k tomu se snížily stavy bahnic v kontrole užitkovosti. Z údajů Svazu chovatelů ovcí a koz, z. s., vyplývá, že ke stejnému datu to bylo něco...

Kategorie: Ovce a kozy

Šlechtění hospodářských zvířat a genomika

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze –Uhříněvsi uspořádalo dnes 25. března seminář – webinář s tématem aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. Seminář představil současné výsledky výzkumu oddělení s návazností na využití v zemědělské praxi. ...

Kategorie: Dojený skot, Drobnochovy, Masný skot, Ovce a kozy, Šlechtění, Výzkum

Jaro v chovu ovcí – radosti i starosti

S příchodem jara se chovatelé mohou těšit na zahájení pastevní sezóny, která jim na straně jedné přináší úlevu od „zimních“ starostí, ale na straně druhé přichází doba, kdy je potřeba zvládnout zejména vhodnou prevenci parazitóz, které ve větší či menší míře číhají na každé pastvině a ohrožují především jehňata.

Kategorie: Ovce a kozy

Chov ovcí a koz je v krizi

Chovatelé ovcí a koz významnou měrou přispívají k ochraně a údržbě krajiny. Zejména v méně příznivých oblastech a chráněných lokalitách je jejich činnost spojená s pastvou malých přežvýkavců nenahraditelná. Že tím mimo jiné současně naplňují také celoevropské snahy podporující turistické aktivity, by mělo být dostatečným argumentem pro to, aby se...

Kategorie: legislativa, novela zákona proti týrání zvířat, Ovce a kozy