Archiv pro rubriku: Ovce a kozy

Filtr

Šlechtění hospodářských zvířat a genomika

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze –Uhříněvsi uspořádalo dnes 25. března seminář – webinář s tématem aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. Seminář představil současné výsledky výzkumu oddělení s návazností na využití v zemědělské praxi. ...

Kategorie: Dojený skot, Drobnochovy, Masný skot, Ovce a kozy, Šlechtění, Výzkum

Jaro v chovu ovcí – radosti i starosti

S příchodem jara se chovatelé mohou těšit na zahájení pastevní sezóny, která jim na straně jedné přináší úlevu od „zimních“ starostí, ale na straně druhé přichází doba, kdy je potřeba zvládnout zejména vhodnou prevenci parazitóz, které ve větší či menší míře číhají na každé pastvině a ohrožují především jehňata.

Kategorie: Ovce a kozy

Chov ovcí a koz je v krizi

Chovatelé ovcí a koz významnou měrou přispívají k ochraně a údržbě krajiny. Zejména v méně příznivých oblastech a chráněných lokalitách je jejich činnost spojená s pastvou malých přežvýkavců nenahraditelná. Že tím mimo jiné současně naplňují také celoevropské snahy podporující turistické aktivity, by mělo být dostatečným argumentem pro to, aby se...

Kategorie: legislativa, novela zákona proti týrání zvířat, Ovce a kozy

Srstnatá plemena ovcí

Většina lidí má ovce neodmyslitelně spojené s vlnou. Divocí předci současných domácích ovcí ale měli srst tvořenou z podsady a pesíků, kterou měnili podle ročního období jako většina savců. Vlněné rouno vzniklo až během domestikace cíleným výběrem jedinců pro tuto konkrétní vlastnost. Spolu s tím ztratilo mnoho plemen ovcí schopnost...

Kategorie: Ovce a kozy, Šlechtění

První hodiny, dny a týdny pro úspěch v chovu

Jehněčí a skopové maso patří v celosvětovém měřítku k oblíbeným surovinám. Nenáročnost těchto hospodářských zvířat je výhodou při vypásání hůře dostupných pastvin nebo v ne příliš úrodných oblastech. Nicméně existují i intenzivní plemena, jejichž chov v řadě zemí přispívá nemalou měrou do národního hospodářství. I v chovu ovcí je efektivita...

Kategorie: Ovce a kozy

Minerální výživa koz

Výživa hraje zásadní roli v chovu koz. Jde o významný faktor s nejvýraznějším dopadem na produkční náklady. Kozy mění své chování při krmení podle sezony v závislosti na dostupnosti stravy a jsou mnohem všestrannější než skot nebo ovce. Mohou přizpůsobit široké škále podmínek krmení. Kozy si mohou vybrat z dostupných...

Kategorie: Ovce a kozy, Výživa zvířat

Praktické zkušenosti s inseminací u ovcí

Inseminace ovcí se jako nejlevnější a nejjednodušší biotechnologická metoda vrací do našich chovů. Zatím sice pomalu, ale pro chovatele, kteří chtějí intenzivněji šlechtit, je inseminace standardním nástrojem intenzifikace genetického zisku. Také ve velkých a dojících stádech představuje na rozdíl od přirozené plemenitby cestu k jednodušší organizaci celého procesu reprodukce. ...

Kategorie: Ovce a kozy, reprodukce, Šlechtění

Anthelmintická rezistence v českých chovech koz

Mezi celosvětově nejvýznamnější parazity pastevně chovaných přežvýkavců bezesporu patří gastrointestinální hlístice. Především kozy jsou k infekcím vyvolaným těmito parazity vysoce vnímavé. Tradiční strategie tlumení hlístic s využitím anthelmintik je v posledních dekádách ztížena stále se rozšiřující rezistencí na tato léčiva. V řadě evropských států je anthelmintická rezistence již delší dobu...

Kategorie: Ovce a kozy

Když je kvalita produkce prioritou

Produkcí kozího a ovčího mléka a jeho zpracováním se manželé Pulíčkovi na své kozí farmě Pěnčín na Liberecku zabývají již více než pětadvacet let. V současné době v sezóně zpracují až 1600 litrů ovčího a kozího mléka denně, které asi ze 70 % spotřebují do tekutých a kysaných mléčných výrobků....

Kategorie: biopotraviny, Mléko, Ovce a kozy

Romanovská ovce je dobrá volba

Bezkonkurenční plodnost, celoroční pohlavní aktivita, vynikající mateřské vlastnosti a mléčnost, v neposlední řadě i dobrá zmasilost – to, jsou charakteristiky, pro něž jsou romanovské ovce považované za jedno z nejekonomičtějších plemen ovcí. U nás se chovají od poloviny šedesátých let minulého století, přičemž aktuálně je do kontroly užitkovosti zapojeno pětačtyřicet...

Kategorie: Ovce a kozy