Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Šance a výzvy pro chovatele prasat

Klíčovým tématem letošní konference Svazu chovatelů prasat v Choceradech byl africký mor prasat, který aktuálně přináší zásadní problémy asijskému kontinentu. Zejména Číně, která kvůli této nebezpečné nákaze ztratila polovinu ze svých stavů prasat. Z uvedené nákazové situace ve světě může těžit i chovatelská Evropa, jíž se tak naskýtá jedinečná příležitost...

Kategorie: Prasata

Marketing v produkci vepřového masa

Asi tři stovky chovatelů prasat se v polovině prosince loňského roku sešlo v hotelu Akademie Naháč na tradiční konferenci, kde se přednášející z Česka i ze zahraničí zabývali aktuálními tématy. Kromě dopadu afrického moru prasat na světový trh s jatečnými prasaty se dozvěděli také o novinkách v lékové legislativě a...

Kategorie: Prasata

Welfare v ekologických chovech prasat

Jak vyplývá z údajů, počet prasat chovaných v ekologickém zemědělství je ve srovnání s ostatními druhy hospodářství velmi nízký. Důvodů může být několik: nízká místní produkce ekologických krmiv, certifikovaná produkce ekologických krmiv ze zahraničí, nedostatečné investice do technologií ustájení a z toho plynoucí vysoká cena, kterou musí spotřebitelé platit. ...

Kategorie: Prasata, Technologie

Africký mor prasat a jeho dopady

Klíčovým tématem letošní konference Svazu chovatelů prasat v Choceradech, nazvané Chov prasat 2020: Příležitosti a hrozby, byl africký mor prasat, který je příčinou největší světové krize uvedeného odvětví agrární produkce. Aktuálně zásadní problémy přináší asijskému kontinentu, zejména pak Číně, která kvůli této nebezpečné nákaze ztratila polovinu ze svých stavů prasat....

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Dálkové monitorování prasat

Spotřebitelé očekávají, že jejich živočišné potraviny budou vyrobeny s ohledem na dobré životní podmínky zvířat. Proto jsou vyvíjeny technologie, které mají zajistit, aby hospodářská zvířata byla řádně ošetřena. Dálkové monitorování umožňuje sledovat pohodlí prasat a detekovat neobvyklé chování nebo klinické známky nemoci, zranění a bolesti.

Kategorie: Prasata

Nedostatek železa – stále aktuální problém v chovech prasat

Intenzivním šlechtěním a selekcí v chovech prasat společně s úsilím genetických společností byl vyprodukován moderní genetický materiál, pro něhož jsou charakteristické především početné vrhy s často výraznou variabilitou porodní hmotnosti selat. Pokrok je jasně patrný zejména v dosahovaných reprodukčních parametrech, jako je počet odstavených selat na prasnici za rok, stejně...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Puerperální neuróza prasnic

Normální mateřské chování prasnic je základním předpokladem pro dosažení odpovídajícího welfare, které výrazně ovlivňuje přežívání selat. Dobré mateřské chování jako například zpřístupnění celé mléčné žlázy během porodu je důležitým zdrojem výživy a tepla pro selata (Fraser 1984). Zvukové projevy prasnic (vokalizace) podporují selata v sání. Vedle toho existují i abnormální...

Kategorie: Prasata

Belly nosing u selat po odstavu

V titulku a v textu článku je uváděn anglický název belly nosing, který se běžně používá v praxi a který je obtížně přeložitelný do češtiny. Belly znamená břicho, nose rypák. Doslovný český překlad by nebyl příliš vhodný. Tuto aktivitu by bylo možno popsat například jako masírování břicha nebo boku. Jedná...

Kategorie: Prasata

Samoobsluha v porodně

Když mají kojící prasnice ještě hlad nebo chuť, samy si řeknou, aby dostaly přidáno. Tato filozofie je základem nové technologie MamaDos od firmy SCHAUER, kterou jako první v republice využívá od konce roku 2018 Agra Řisuty, s. r. o. Ve středisku Drnek ji instalovala třeboňská společnost AGRICO, jež rakouskou firmu...

Kategorie: Prasata, Technologie, Výživa zvířat

Potvrzené přínosy technologie MamaDos

Společnost AGRA Řisuty využívá od loňského podzimu u kojících prasnic novou technologii MamaDos. Jak selata rostou, zvyšuje se automaticky u kojících matek krmná dávka i počet krmení, přičemž o jednotlivé porce v rámci jednoho krmení si musí prasnice samy říci. Prvotním cílem této investice bylo usnadnit ošetřovatelům práci.

Kategorie: Prasata, Technologie, Výživa zvířat