Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Také vláknina má ve výživě prasat význam

Ve snaze snížit náklady na krmiva, která představují v chovu prasat nejvyšší položku, se hledají nejen náhradní zdroje bílkovinných krmiv, ale uvažuje se i o využití krmiv s vyšším podílem vlákniny. Teoreticky se tak nabízí i prostor pro šlechtění zvířat s lepší schopností jejího využití v krmných dietách. O tom,...

Kategorie: Prasata

Chovatelé prasat se řadí k evropské špičce

Podle mezinárodního srovnání ekonomiky výkrmu prasat, které v rámci projektu InterPIG provádí Ústav zemědělské ekonomiky a informací, se Česká republika neprezentovala vůbec špatně. Zejména v parametrech užitkovosti prasnic, ale i v přírůstcích ve výkrmu prasat dosahovala ve srovnání se šestnácti sledovanými zeměmi nadprůměrných výsledků. Naopak zaostávala v produktivitě práce a...

Kategorie: Prasata

Přeštické prase má na trhu své místo

Konstatování, že v konvenčních podmínkách výkrmu naše původní přeštické plemeno prasat s typickou černobílou kresbou nemůže konkurovat moderním genotypům prasat, není třeba rozebírat. Vzhledem k výjimečné kvalitě jatečných zvířat by však byla chyba spokojit se jen s jeho nezaměnitelnou rolí, která je součástí kulturního dědictví národa. ...

Kategorie: Prasata

Alternativy za bílkovinná krmiva

Z ekonomických analýz vyplývá, že nejvyšší položkou v chovech prasat jsou náklady na krmiva. Zejména pro zvířata ve výkrmu se hledají náhradní zdroje bílkovinných krmiv. O tom, které z nich jsou perspektivní pro uplatnění v našich podmínkách, jsme hovořili v televizní diskuzi s vedoucím oddělení chovu prasat Výzkumného ústavu živočišné...

Kategorie: Prasata

Evropa volá po zákazu chirurgické kastrace

Domácí producenti vepřového masa budou muset, stejně jako jejich kolegové z ostatních členských zemí EU, čelit tlaku evropské legislativy, jejímž cílem je zajistit chovaným zvířatům co nejlepší životní podmínky, ale také snížit používání antibiotik u potravinových zvířat a minimalizovat dopady výroby na životní prostředí. V rámci zajištění welfare se stále...

Kategorie: Prasata

Šance a výzvy pro chovatele prasat

Klíčovým tématem letošní konference Svazu chovatelů prasat v Choceradech byl africký mor prasat, který aktuálně přináší zásadní problémy asijskému kontinentu. Zejména Číně, která kvůli této nebezpečné nákaze ztratila polovinu ze svých stavů prasat. Z uvedené nákazové situace ve světě může těžit i chovatelská Evropa, jíž se tak naskýtá jedinečná příležitost...

Kategorie: Prasata

Marketing v produkci vepřového masa

Asi tři stovky chovatelů prasat se v polovině prosince loňského roku sešlo v hotelu Akademie Naháč na tradiční konferenci, kde se přednášející z Česka i ze zahraničí zabývali aktuálními tématy. Kromě dopadu afrického moru prasat na světový trh s jatečnými prasaty se dozvěděli také o novinkách v lékové legislativě a...

Kategorie: Prasata

Welfare v ekologických chovech prasat

Jak vyplývá z údajů, počet prasat chovaných v ekologickém zemědělství je ve srovnání s ostatními druhy hospodářství velmi nízký. Důvodů může být několik: nízká místní produkce ekologických krmiv, certifikovaná produkce ekologických krmiv ze zahraničí, nedostatečné investice do technologií ustájení a z toho plynoucí vysoká cena, kterou musí spotřebitelé platit. ...

Kategorie: Prasata, Technologie

Africký mor prasat a jeho dopady

Klíčovým tématem letošní konference Svazu chovatelů prasat v Choceradech, nazvané Chov prasat 2020: Příležitosti a hrozby, byl africký mor prasat, který je příčinou největší světové krize uvedeného odvětví agrární produkce. Aktuálně zásadní problémy přináší asijskému kontinentu, zejména pak Číně, která kvůli této nebezpečné nákaze ztratila polovinu ze svých stavů prasat....

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat