Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Nezbývá než smeknout

Klobouk dolu před Martou Votrubovou z Doubí na Táborsku, která „stvořila“ podle svých představ rodinnou farmu zaměřenou na chov a výkrm prasat. Před třiceti lety se z účetní v zemědělském družstvu stala farmářka, která proměnila svou vizi a závazky k perzekuovaným předkům v realitu. Přes mnoho potíží souvisejících především s...

Kategorie: Prasata, Technologie

Ekonomické váhy znaků ve čtyřplemenném křížení prasat

Specifické vlastnosti mateřských a otcovských plemen prasat jsou celosvětově, jako součást hybridizačních programů, využívány k produkci více plemenných jatečných kříženců. Na základě tzv. heterozního efektu vykazují kříženci vyšší životní zdatnost než výchozí populace, tj. lepší odolnost, zdraví a užitkové vlastnosti (především reprodukci, životaschopnost selat, intenzitu růstu, ale i konverzi krmiva)....

Kategorie: Prasata

Modernizace stájí pro prasnice

Koncepce farem a stájí pro chov prasat se odvíjí zejména od umístění provozu – z hlediska hygienických pásem, ochrany přírody či odstupu od zastavěných oblastí, zootechnicko-hygienického řešení a uspořádání komunikací. Dále od obratu stáda, způsobu ustájení jednotlivých kategorií prasat, systémů větrání, vytápění a chlazení stájí, ale i systému krmení a...

Kategorie: Prasata

Hyper plodné prasnice – výzva pro chovatele

Hyper plodné prasnice jsou nepochybně chovy s očekávaným ekonomickým profitem. Jsou výsledkem intenzivního šlechtění, které směřovalo k maximálnímu zvýšení reprodukčních schopností prasnic s cílem dosáhnout vysokého počtu živě rozených selat v každém vrhu po dobu jejich setrvávání v reprodukčním cyklu. Výrazný posun v základních parametrech reprodukce prasnic, kterých bylo dosaženo...

Kategorie: Prasata

Možnosti vývoje nových probiotik pro selata

Příspěvek shrnuje možnosti stanovení skladby mikrobiálních populací ve střevech selat a dospělých prasat, poukazuje na rozdílnost střevní mikroflóry mezi selaty a dospělci a uvažuje o možnostech vývoje nových typů probiotik pro sající selata i selata po odstavu. ...

Kategorie: Prasata

Jsou indukované porody vždy v souladu s welfare?

Welfare neznamená jenom pohodu zvířat, ale mimo jiné také svobodu od nemoci a bolesti. Zatímco bolest při porodu je chápána jako jeho neoddělitelná součást, nemoc a bolest u novorozených selat se vyčleňují z normální situace. V souvislosti s porodem si můžeme klást otázku, zda indukce porodu u prasnic jako taková...

Kategorie: Prasata