Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Pro efektivní výkrm prasat

Farmy prasat se koncentrují, počty zvířat rostou a zároveň je k dispozici méně pracovníků. Trendem poslední doby, jsou sortovací zařízení na prasata. Jedním z prezentovaných exponátů výstavy Animal Tech byla třídicí smyčka pro výkrm prasat Nedap PorkTuner, která selektuje zvířata podle aktuální hmotnosti.

Kategorie: Prasata

K úspěšné reprodukci vede řada cest

Úspěšnost chovu hospodářských zvířat závisí na celé řadě faktorů. Pokud nefunguje reprodukce, jsou problémy, jak s produkcí, tak s obnovou základního stáda. Náklady na chov a péči nakonec narostou do takových rozměrů, že nezbývá než s chovem skončit. Nicméně před tímto definitivním rozhodnutím je třeba vyzkoušet všechny možnosti, které by...

Kategorie: Prasata, Technologie, Zdraví zvířat

Ekonomická efektivnost šlechtění prasat

V chovu prasat má nejvyšší ekonomický význam plodnost vykazovaná například počtem živě narozených selat a zabřezáváním prasnic, dále intenzita růstu, jatečná výtěžnost a konverze krmiva. Ve šlechtění zvířat se úroveň plemenných hodnot znaků v selektovaných otcovských a mateřských populacích kombinuje s ekonomickým významem těchto znaků tak, aby docházelo k rovnoměrnému...

Kategorie: Prasata

Aspekty chovu prasat v období okolo porodu

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., se v polovině dubna konal v rámci projektu VÚVeL Fest seminář zaměřený na různé aspekty managementu chovu prasnic v období okolo porodu. Druhé kolo letos již pátého ročníku tradičního cyklu seminářů, který pořádá Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., v Brně...

Kategorie: Prasata

Tradiční chov s kvalitní koncovkou

Farma Radostov se šlechtitelským chovem přeštického černostrakatého prasete a plemene česká landrase, kterou provozuje akciová společnost Chovservis, je koncipována jako tradiční chov. Sice s velkým podílem manuální obsluhy, ale na druhé straně s nadstandardním welfare a nízkou ekologickou zátěží pro životní prostředí. A budete se divit, převratné technologické změny zde...

Kategorie: Prasata

OIE oficiálně uznala ČR jako zemi prostou afrického moru prasat

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) aktuálně na svých internetových stránkách zveřejnila oficiální prohlášení zaslané Státní veterinární správou (SVS) v průběhu dubna a deklarovala tak všem, že je Česká republika zemí prostou afrického moru prasat (AMP). Tento krok je nesmírně důležitý zejména pro uvolnění obchodování s vepřovým masem a vepřovými...

Kategorie: Prasata

Rizikové faktory ošetřování selat

Úmrtnost selat před odstavem je hlavním ekonomickým a sociálním problémem ve všech porodních systémech chovu. Průměrná celková úmrtnost selat, tj. mrtvě narozených a uhynulých před odstavem, se pohybuje v rozmezí 10–20 % u většiny plemen, což znamená ztrátu jednoho až dvou selat v každém vrhu. Většina případů úhynu selat nastává...

Kategorie: Prasata

Management chovu plemenných kanců

Na plodnost kance působí během jeho života řada vlivů. Například prostředí, ve kterém je kanec ustájen, způsob jakým je ošetřován a krmen, ale i roční období, intenzita využívání, genetické založení věk a další. Využití kanců na inseminačních stanicích je mnohem vyšší než u kanců v přirozené plemenitbě, proto je jejich...

Kategorie: Prasata

Úroveň biosekurity závisí na velikosti chovu prasat

Riziko zavlečení potenciálních patogenů na straně jedné a účinnost zavedení a dodržování opatření biosekurity na straně druhé je u jednotlivých chovů rozdílná v závislosti na cestách jejich přenosu a šíření v prostředí: lidmi, zvířaty, dopravními, kontaminovanými předměty, technologickými systémy, krmivem, vodou i stelivem, aerosoly, ale i volně žijícími zvířaty včetně...

Kategorie: Prasata