Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Nový domov pro prasnice a selata

Technologie ustájení, krmení, odklizu kejdy a větrání byly v původních stájích v Zalužanech velmi zastaralé a už nevyhovovaly současným požadavkům kladeným na moderní chovy prasat u nás i v Evropské unii. Společnost Agrico zahájila stavební práce na modernizaci zbylých dvou stájí pro chov prasnic a odchov selat na konci roku...

Kategorie: Prasata, Technologie

Moderní stáj pro výkrm prasat

Původní technologie ustájení prasat byla v Zalužanech velmi zchátralá, řada stájových prvků se už nacházela v havarijním stavu a dožívající zvířata měla nízkou užitkovost. Změna přišla s Agricem Třeboň a rekonstrukcí první haly pro výkrm prasat probíhající od listopadu 2013 do května 2014.

Kategorie: Prasata, Technologie

Pro chovatele prasat

ProSUS je nezávislý projekt s mezinárodně uznávanou metodikou spojující české chovatele prasat se zahraničními odborníky. Je to systém využívající anonymní porovnání detailních chovatelských a ekonomických informací z jednotlivých podniků. Jedná se o systém s jednoduchým postupem, po vyplnění dotazníku se data jednotlivých podniků v jednotlivých parametrech vyhodnotí.

Kategorie: Prasata

Zpeněžování prasat

Tradičním způsobem odbytu vyprodukovaného vepřového masa je prodej živých zvířat, kdy cena je stanovena na základě živé hmotnosti a vizuálního posouzení jatečných prasat. Hlavní výhodou cen v živém je jednoduchost, nevýhodou přílišná subjektivnost. ...

Kategorie: maso, potraviny, Prasata

Péče o velké vrhy

Genetický pokrok a snaha šlechtitelských firem o dosažení mimořádných výsledků užitkovosti přináší stále narůstající počet selat ve vrhu. Každé sele navíc je sice zdrojem navýšení tržeb, ale zvyšující se počet selat ve vrhu klade vyšší požadavky na podmínky chovu, technologie a management, což je podmiňováno zvýšenou péčí o prasnice a...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Česká republika bez afrického moru prasat

Po dvaadvaceti měsících od prvního záchytu afrického moru prasat (26. června 2017) je Česká republika opět oficiálně zemí prostá této nákazy. Na návrh Evropské komise, který podpořily všechny členské státy EU, tak Státní veterinární správa může ukončit většinu zbývajících mimořádných veterinární opatření. Znamená to, že Česká republika je tak zatím...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Biotechnologické přípravky pro zlepšení prostředí ve stájích

Úroveň stájového prostředí je indikátorem kvality managementu. Optimálního stavu prostředí stáje lze dosáhnout pomocí moderních technologických prvků. Snahou chovatele je průběžné zlepšování kvality stájového prostředí využíváním moderních technických a technologických systémů, jejich optimalizace pro dané podmínky, u starších objektů chovatel přistupuje i k rekonstrukcím a stavebním úpravám. Jednou z možností,...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Prasata

Moderní technologie v boji proti africkému moru

Česká republika dosáhla statutu země prosté afrického moru prasat. Jiné evropské země hlásí nové případy výskytu této vysoce nakažlivé choroby. Různé technologie efektivně lokalizují a monitorují divoká prasata, usměrňují jejich pohyb a v případě potřeby zajišťují jejich redukci či eliminaci na daném území.

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Kongenitální tremor selat typu II vyvolává nový virus

Onemocnění selat, které se označuje několik desetiletí jako kongenitální tremor selat, se vyznačuje intenzivními třesy novorozených selat. Podle přítomnosti nebo nepřítomnosti morfologických změn v mozku a prodloužené míše se kongenitální tremor selat rozlišuje do několika typů. Nejčastěji se vyskytuje typ AII, který je charakterizován mimo jiné tím, že jeho původcem...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat