Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Doplňková krmiva ve výživě kanců

Revize nutričních požadavků pro kance ukázala, že pouze přísné omezení krmiva, tj. pod 1,4násobek záchovy, má negativní vliv na produkci spermií a libido, ale neovlivňuje pohyblivost nebo vitalitu spermií. Optimální obsah bílkovin v krmivu pro kance je diskutabilní. Zjistilo se, že krmení kanců s nízkou hladinou bílkovin na úrovni 13...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Odběr spermatu kanců pro produkci inseminačních dávek

Inseminace se stala velmi užitečným nástrojem v zemích s intenzivním chovem prasat. V západní Evropě se více než dvě desetiletí inseminuje více než 90 % prasnic. Inseminační dávky se získávají ze spermatu kanců chovaných buď na farmě prasnic, nebo ve specializovaných inseminačních centrech. Tato centra nabízí distribuci dávek spermatu konstantní...

Kategorie: Prasata, reprodukce, Šlechtění

Ustájení plemenných kanců

Způsob odchovu mladých kanců ovlivňuje produkci spermatu. Ukázalo se, že ustájení rostoucích kanců ve skupinách je výhodné pro následné reprodukční výkony. Skupinově odchovaní kanci mají v porovnání s individuálně ustájenými kanci silnější končetiny, výraznější libido, dříve dosahují prvního skoku a mají vyšší počty spermií. ...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Výživa zvířat, Výzkum, welfare, Zdraví zvířat

Výběr kanců pro produkci inseminačních dávek

Inseminace se stala velmi užitečným nástrojem v zemích s intenzivním chovem prasat. V západní Evropě se více než dvě desetiletí inseminuje více než 90 % prasnic. Inseminační dávky se získávají ze spermatu kanců chovaných buď na farmě prasnic, nebo ve specializovaných inseminačních centrech. Tato centra nabízí distribuci dávek spermatu konstantní...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výzkum

Výživa odstavených selat

Odstav je kritická fáze života selete, kdy se vyrovnává s nutričním stresem, z odloučení od prasnice, se změnou prostředí a sociální hierarchií. Zjistilo se, že selata, která během prvního týdne po odstavu sníží svou hmotnost, dosáhnou v porovnání s ostatními selaty porážkové hmotnosti o deset dnů později. ...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Možnosti kastrace kanečků s anestezií

Welfare, výživa a zdraví selat byly základními tématy přednášek webináře, který za podpory Ministerstva zemědělství 10. listopadu uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. S welfare souvisí i šetrná kastrace kanečků. O metodách, ale i rizicích chirurgické kastrace s anestezií se...

Kategorie: Prasata, welfare, Zdraví zvířat

Výživa selat

Jedním ze základních témat webináře, který za podpory Ministerstva zemědělství 10. listopadu uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., byla také výživa selat. Praktická prezentace na toto téma byla v režii Ing. Evy Václavkové, Ph.D., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, respektive...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Odchov selat online

Welfare, výživa a zdraví selat byly základními tématy přednášek webináře, který za podpory Ministerstva zemědělství 10. listopadu uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i. K aktuálnímu dění v chovu prasat přednesli své prezentace odborníci oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí...

Kategorie: Prasata, welfare

Chovatelé prasat v ČR musí mít do konce roku povinně oploceny chovy

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje chovatele prasat v České republice na zpřísnění legislativy, která upravuje pravidla pro oplocení jejich chovů. Na základě novely příslušné vyhlášky musí být nejpozději do konce letošního roku všechny stavby určené k chovu prasat i pomocné stavby v rámci jednoho areálu, kde chovatelé skladují krmivo a...

Kategorie: Prasata

Chovatelé prasat čelí krizi

V souvislosti se šířením afrického moru prasat v loňském roce v jihovýchodní Asii se v prognózách hovořilo mimo jiné také o dobrých vyhlídkách pro evropské chovatele prasat, kterým se tak ještě více otevřela cesta pro export nadprodukce vepřového masa. Nadějnou příležitost jim však zhatila koronavirová krize, která dramaticky ovlivnila globální...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat