Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Životní pohoda prasat na prvním místě

Zdraví a welfare prasat byly klíčovými tématy semináře, který 12. března uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR. V zasedací místnosti již zmiňovaného ústavu se zájemci dozvěděli o současných trendech, které chov prasat směřují nejen ke zlepšení životní pohody zvířat, ale v...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Chladicí podložky pro oprasené a kojicí prasnice

Aby se prasnice cítila dobře při oprasení a kojení selat, je nejlepší, aby teplota příliš nestoupla. Tepelný stres se však často vyskytuje např. kvůli horkým létům, vysoké užitkovosti nebo vnitřnímu klimatu, který je zaměřen na to, aby se novorozená selata cítila pohodlně. Pomoci mohou chladicí podložky.

Kategorie: Prasata, Technologie

Rozvětvené řetězy pro obohacování chovů prasat

Větvené řetězy by se měly v krátkodobém horizontu používat jako první krok k dosažení správného enrichementu u intenzivně chovaných prasat. Rozvětvený řetěz je popisován jako vertikálně umístěný dlouhý řetězec, jehož konce spočívají na pevné podlaze ve vzdálenosti dvacet centimetrů. Kromě toho dvě nebo tři další konce řetězů (větve) končí zhruba...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Současná selata vyžadují jiný přístup

Moderní genotypy prasnic jsou produktem globálního selekčního tlaku na vysokou plodnost, která již převyšuje úroveň třiceti odstavených selat od jedné prasnice za rok. V přepočtu na produkci mléka na kilogram živé hmotnosti je výkonnost těchto prasnic srovnatelná s vysoce produkčními dojnicemi. Takovému výkonu se chovatelé musejí přizpůsobit, ať to jak...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Dozrál čas pro krmení hmyzem?

Z alternativních bílkovinných krmiv má velký potenciál pro uplatnění ve výživě zvířat také hmyz. Jedná se o velmi kvalitní zdroj bílkovin srovnatelný se sójou nebo dříve produkovanými živočišnými krmivy. Výhodou hmyzu je rychlý růst, ale také snadná reprodukce, dobrá konverze krmiva a možnost produkce na zemědělských nebo potravinářských odpadech. ...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Bílkovinná krmiva ve výživě prasat

Výživa prasat je jeden z nejdůležitějších faktorů, který rozhoduje o rentabilitě chovu. Největší podíl na nákladech v chovech připadá na krmiva, což je důvodem, proč se chovatelé hospodářských zvířat snaží najít vhodné alternativy, zejména k sóji a obilovinám. Při používání těchto krmných komponent je nutné dbát na to, aby vyhovovaly...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Jak dál s chovem prasat v České republice

Po několika málo letech, kdy byl chov prasat v podstatě stabilní, se znovu objevila situace, která může mít zásadní dopad do stavů prasat i do celkové produkce vepřového masa. Ceny jatečných prasat jsou nejnižší za mnoho let a přitom ceny obilovin a krmných směsí rostou. Bez dotační podpory už by...

Kategorie: Prasata

Diskutované ustájení kojících prasnic

V oblasti technologie ustájení prasat je v poslední době bezpochyby nejdiskutovanějším problémem zákaz klecových porodních boxů. Klecové technologie užívané k fixaci rodících a kojících prasnic představovaly hlavní způsob chovu v posledních padesáti letech. Prošly intenzivním vývojem a byly kompromisem mezi maximální efektivitou a přijatelným komfortem pro zvířata. Důvodem pro jejich...

Kategorie: Prasata, Technologie, Zdraví zvířat

Nejistý rok pro globální chov prasat a produkci vepřového

V roce 2019 může mít globální trh s vepřovým masem velký potenciál. Ten však bude zastíněn komplexními problémy v otázce nemocí i obchodu. To je klíčové poselství čtvrtletní zprávy vydané společností Rabobank. Rabobank je nizozemská nadnárodní bankovní a finanční společnost se sídlem v Utrechtu. Skupina se skládá z nezávislých místních...

Kategorie: maso, Prasata

Počet selat klíčem k ekonomice chovu

Genetika je jedním z faktorů ovlivňujících ekonomiku produkce vepřového masa. Klíčem k profitu chovů je užitkovost prasnic, respektive počet odchovaných selat. V souvislosti s vysoce užitkovými genotypy se hovoří o maximálním využití genetického potenciálu, které zahrnuje i management odchovu nadpočetných selat ve vrhu. ...

Kategorie: Prasata