Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Precizní krmení prasat

Náklady na krmivo v chovech prasat představují více než šedesát procent celkových výrobních nákladů. Při přesném denním krmení se významně snižují náklady tím, že prasata zadržují podstatně více bílkovin z krmiva než prasata v konvenčních programech fázového krmení ve skupinách. ...

Kategorie: Prasata

Důležitost vody pro zdraví prasat

V publikaci Chování prasat v malém měřítku její autorka dr. Michaela Gilesová vysvětluje, jak důležitou roli hraje voda pro odchov spokojených a zdravých prasat. Mimo jiné uvádí, že prase může ztratit většinu svých tukových zásob a polovinu potřebných bílkovin bez následků uhynutí. To už ale neplatí, pokud ztratí pouhou desetinu...

Kategorie: Prasata

Důvod poklesu cen je v Asii

O tom že je Evropa závislá na vývozu zřejmě nikdo nepochybuje. Mnohé ale překvapí, jak hluboká závislost je. Ukazuje to současná situace. Celý evropský trh se ocitl pod silným tlakem a prakticky všude chovatelé počítají jen ztráty. Hlavním důvodem je rychlé snižování cen v Číně. Protože se tamní produkce zvyšuje...

Kategorie: Prasata

Investice nejen do nových budov a technologií

Nejčastěji jsou investice spojovány s novou výstavbou, rekonstrukcemi či modernizacemi stávajících budov a technologií. Přitom potřeba investovat nevychází vždy z havarijního stavu či nízké kapacity, ale může být vyvolána například nedostatkem kvalitních pracovníků či novými zákony, které mají za cíl zlepšit welfare chovaných zvířat, bezpečnost práce či redukovat negativní vlivy...

Kategorie: Prasata, Technologie

Africký mor prasat v Německu

V sousedním Německu se africký mor prasat (AMP) rozšířil do chovů prasat domácích, což je důkazem, že nákaza v tomto regionu je spíše na vzestupu. AMP zasáhl tři chovy v Braniborsku na východě Německa. Vzhledem k tomuto šíření nákazy poblíž polské hranice, SVS důrazně apeluje na nutnost dodržování mimořádných veterinárních...

Kategorie: Prasata

Číně chybí dvacet milionů prasnic

Přetrvávající problémy s africkým morem prasat zdecimovaly stavy prasnic v Číně, jejich stav se snížil z původních 45 milionů pod 30 milionů kusů. Původní cílem byla obnova stavu do konce roku 2020, druhá vlna afrického moru ale celý plán zhatila. Podle nových prognóz se obnova chovu prasat může táhnout až...

Kategorie: Prasata

Výživa prasnic po porodu

Reprodukční užitkovost prasnic se v posledních deseti až patnácti letech výrazně zvýšila. Se zvyšující se užitkovostí také stoupají nároky zvířat na potřebu živin obsažených v krmné dávce, zejména aminokyselin, jejichž obsah je důležitý pro produkci mléka a snížení úrovně tkáňového katabolismu po porodu. ...

Kategorie: Prasata