Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Hyper plodné prasnice – výzva pro chovatele

Hyper plodné prasnice jsou nepochybně chovy s očekávaným ekonomickým profitem. Jsou výsledkem intenzivního šlechtění, které směřovalo k maximálnímu zvýšení reprodukčních schopností prasnic s cílem dosáhnout vysokého počtu živě rozených selat v každém vrhu po dobu jejich setrvávání v reprodukčním cyklu. Výrazný posun v základních parametrech reprodukce prasnic, kterých bylo dosaženo...

Kategorie: Prasata

Možnosti vývoje nových probiotik pro selata

Příspěvek shrnuje možnosti stanovení skladby mikrobiálních populací ve střevech selat a dospělých prasat, poukazuje na rozdílnost střevní mikroflóry mezi selaty a dospělci a uvažuje o možnostech vývoje nových typů probiotik pro sající selata i selata po odstavu. ...

Kategorie: Prasata

Jsou indukované porody vždy v souladu s welfare?

Welfare neznamená jenom pohodu zvířat, ale mimo jiné také svobodu od nemoci a bolesti. Zatímco bolest při porodu je chápána jako jeho neoddělitelná součást, nemoc a bolest u novorozených selat se vyčleňují z normální situace. V souvislosti s porodem si můžeme klást otázku, zda indukce porodu u prasnic jako taková...

Kategorie: Prasata

Chov plemenných kanců

Z hlediska reprodukce má plemenný kanec stejně významnou úlohu jako prasnice. Na genetickém založení potomků se podílí oba stejným dílem. V současné době je převážná většina prasnic zařazena v inseminaci a kanci jsou chováni na inseminačních stanicích. Každý kanec využívaný pro produkci inseminačních dávek po sobě zanechá mnohem více potomků...

Kategorie: Prasata

Management odchovu prasniček

Odchov prasniček připadá na období intenzivního růstu a vývoje, který ovlivňuje nejen dosažení puberty a možnost zabřeznutí, ale i následnou celoživotní reprodukční užitkovost. Cílem je komplexní optimální vývoj zdravého organismu, který bude správně fungovat, odolávat negativním vlivům a zvládat zátěž spojenou s reprodukcí. Prasnička musí mít nejen správně fungující reprodukční...

Kategorie: Prasata

Antibiotická rezistence v chovech hospodářských zvířat

Antibiotická rezistence nejen v chovech hospodářských zvířat představuje celosvětově závažný problém. Vysokou pozornost je třeba věnovat především mikroorganismům s vícečetnou lékovou rezistencí (tzv. multirezistentní organismy), jejichž výskyt může být pro chovatele velice vyčerpávající nejen z ekonomického hlediska. Uplatňuje se v tomto směru rozmanité množství substancí od organických kyselin až po...

Kategorie: Drůbež, Koně, Masný skot, Prasata