Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Ekonomická efektivnost šlechtění prasat

V chovu prasat má nejvyšší ekonomický význam plodnost vykazovaná například počtem živě narozených selat a zabřezáváním prasnic, dále intenzita růstu, jatečná výtěžnost a konverze krmiva. Ve šlechtění zvířat se úroveň plemenných hodnot znaků v selektovaných otcovských a mateřských populacích kombinuje s ekonomickým významem těchto znaků tak, aby docházelo k rovnoměrnému...

Kategorie: Prasata

Aspekty chovu prasat v období okolo porodu

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., se v polovině dubna konal v rámci projektu VÚVeL Fest seminář zaměřený na různé aspekty managementu chovu prasnic v období okolo porodu. Druhé kolo letos již pátého ročníku tradičního cyklu seminářů, který pořádá Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., v Brně...

Kategorie: Prasata

Tradiční chov s kvalitní koncovkou

Farma Radostov se šlechtitelským chovem přeštického černostrakatého prasete a plemene česká landrase, kterou provozuje akciová společnost Chovservis, je koncipována jako tradiční chov. Sice s velkým podílem manuální obsluhy, ale na druhé straně s nadstandardním welfare a nízkou ekologickou zátěží pro životní prostředí. A budete se divit, převratné technologické změny zde...

Kategorie: Prasata

OIE oficiálně uznala ČR jako zemi prostou afrického moru prasat

Světová organizace pro zdraví zvířat (OIE) aktuálně na svých internetových stránkách zveřejnila oficiální prohlášení zaslané Státní veterinární správou (SVS) v průběhu dubna a deklarovala tak všem, že je Česká republika zemí prostou afrického moru prasat (AMP). Tento krok je nesmírně důležitý zejména pro uvolnění obchodování s vepřovým masem a vepřovými...

Kategorie: Prasata

Rizikové faktory ošetřování selat

Úmrtnost selat před odstavem je hlavním ekonomickým a sociálním problémem ve všech porodních systémech chovu. Průměrná celková úmrtnost selat, tj. mrtvě narozených a uhynulých před odstavem, se pohybuje v rozmezí 10–20 % u většiny plemen, což znamená ztrátu jednoho až dvou selat v každém vrhu. Většina případů úhynu selat nastává...

Kategorie: Prasata

Management chovu plemenných kanců

Na plodnost kance působí během jeho života řada vlivů. Například prostředí, ve kterém je kanec ustájen, způsob jakým je ošetřován a krmen, ale i roční období, intenzita využívání, genetické založení věk a další. Využití kanců na inseminačních stanicích je mnohem vyšší než u kanců v přirozené plemenitbě, proto je jejich...

Kategorie: Prasata

Úroveň biosekurity závisí na velikosti chovu prasat

Riziko zavlečení potenciálních patogenů na straně jedné a účinnost zavedení a dodržování opatření biosekurity na straně druhé je u jednotlivých chovů rozdílná v závislosti na cestách jejich přenosu a šíření v prostředí: lidmi, zvířaty, dopravními, kontaminovanými předměty, technologickými systémy, krmivem, vodou i stelivem, aerosoly, ale i volně žijícími zvířaty včetně...

Kategorie: Prasata

České bílé ušlechtilé z Bouzova-Podolí

Záměrem letošního vystoupení Svazu chovatelů prasat na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně bylo představit základní mateřská a otcovská plemena včetně otcovských linií, využívaných v národním šlechtitelském programu. Nejdůležitějším mateřským plemenem v tuzemsku je české bílé ušlechtilé. V pavilónu F mohli návštěvníci posoudit kolekci z chovu společnosti CBS – Czech...

Kategorie: Prasata

Česká landrase nejlepší z mateřských plemen

Záměrem letošního vystoupení Svazu chovatelů prasat na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně bylo představit základní mateřská a otcovská plemena včetně otcovských linií, využívaných v národním šlechtitelském programu CzePig. V jeho rámci je základním plemenem budoucích matek jatečných prasat české bílé ušlechtilé. Plemeno je na samém vrcholu hybridizační pyramidy a...

Kategorie: Prasata