Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Informační technologie v chovu prasat

Rostoucí technologický pokrok pomáhá rozvíjet živočišnou výrobu, aby byla účinnější a více zaměřena na dobré životní podmínky zvířat. Aplikace využívající kamery, mikrofony a senzory zlepšují oči, uši a nos zemědělců v každodenním životě. Tyto technologie umožňují automaticky sledovat jednotlivá hospodářská zvířata v reálném čase a přináší revoluční způsob chovu hospodářských...

Kategorie: Prasata

Inseminační stanice kanců pod kontrolou

Dnes se již prakticky nestává, že by se do chovu prasat zavlekla nákaza prostřednictvím spermatu. Zdravotní bezpečnost inseminačních dávek se stala pro provozovatele inseminačních stanic kanců nezbytným standardem. Kontrola činnosti inseminační stanice pak samozřejmě zahrnuje nejen úroveň veterinární ochrany, ale také ustájení plemenných kanců, technologii výroby inseminačních dávek a jejich...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Zdraví zvířat

Použití sedativa azaperonu v chovech prasat

Používání neuroleptik u prasat se z důvodu intenzifikace chovu velmi rozšířilo. Stresové podmínky, jako je odstav, přeprava, slučování prasat a následné boje, vyžadují použití sedativ, zejména u některých plemen prasat. Cílem článku je prezentovat méně známé poznatky týkající se použití azaperonu u prasat. Jde hlavně o vliv injekční aplikace azaperonu...

Kategorie: Prasata

Nadechnout, ale nezaspat

Chovatelé prasat se konečně trochu nadechli. Výkupní cena jatečných zvířat je příznivá, výkyvy jsou od poloviny srpna minimální. Cena se pohybuje v rozmezí 45,40 - 45,80 Kč za kilogram. Ve srovnání s loňským rokem je tak situace naprosto odlišná. Z informací SZIF plyne, že se průměrná cena od počátku roku...

Kategorie: Prasata

Využití mořských a sladkovodních řas ve výživě hospodářských zvířat

Základní složkou krmných dávek pro hospodářská zvířata nezbytnou pro krmivářský průmysl jsou proteinová krmiva. Zvýšený zájem dokládá nejen vzestup globální poptávky po mořských řasách, kde se předpokládá v roce 2024 více než dvojnásobné zvýšení prodeje oproti roku 2016 (ze 4 mld. na 10 mld. USD), ale také rozvoj technologií na...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Prasata, Výživa zvířat

Africký mor prasat na postupu

Světová nákazová situace v chovech prasat je v důsledku šíření afrického moru prasat vážná. Vysoce aktuální je proto vývoj účinné vakcíny proti této vysoce infekční virové chorobě. Vědci přistupují k vývoji vakcín mnoha různými strategiemi. Článek podává chovatelům orientační přehled o situaci a perspektivách boje s africkým morem prasat. ...

Kategorie: Prasata

Výživa selat po odstavu

V posledních letech prasnice mají sice početnější vrhy, ale selata mají nižší porodní hmotnost. Stávají se tak náročnější na ošetřování a péči během prvních dnů života, které jsou pro další fázi života selete rozhodující jak z hlediska růstu, tak i zdravotního stavu. Dalším kritickým období v životě selat je odstav,...

Kategorie: Prasata

Technologie krmení pro moderní chov selat

Moderní technologie chovu prasat proměnila farmy po celém civilizovaném světě. Dnešní zemědělci využívají na farmách moderní technologii ve svůj prospěch. Cílem je zlepšení zemědělské praxe s dopadem jak pro pracovníky, tak pro zvířata. ...

Kategorie: Prasata

SNP data pro genomické hodnocení prasat

Rychlý rozvoj vysoce výkonné genotypizace otevřel nové možnosti v genetice a současně přinesl značné problémy s ukládáním a zpracováním dat. Snížení nákladů na genotypování a stále rostoucí hustota panelů markerů vedou k obrovskému nárůstu objemu spravovaných dat. Výsledkem je drastické prodloužení doby nutné pro zpracování dat společně se zvyšujícími se...

Kategorie: Prasata

Genetické řešení antimikrobiální rezistence

Od objevení penicilinu v roce 1928 se antibiotika používají k léčbě bakteriálních infekcí u lidí a zvířat. Od padesátých let byla antibiotika přidávána do konvenčních diet ke zlepšení růstu prasat a drůbeže. Vzhledem k vývoji a šíření bakterií rezistentních vůči antibiotikům však byla zakázána krmná antibiotika v Evropské unii a...

Kategorie: Prasata