Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Durocký kaneček nejlepší z otcovských plemen

Záměrem letošního vystoupení Svazu chovatelů prasat na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně bylo představit základní mateřská a otcovská plemena, včetně otcovských linií využívaných v národním šlechtitelském programu. Z otcovských linií se dosahuje velmi dobrých výsledků s plemenem duroc, které se v kombinaci s dalšími otcovskými plemeny, respektive s plemenem...

Kategorie: Prasata

Pohár šampióna výstavy zůstal domácím

Záměrem letošního vystoupení Svazu chovatelů prasat na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně bylo představit základní mateřská a otcovská plemena, včetně otcovských linií, využívaných v národním šlechtitelském programu. U kanců-kříženců určených do terminální pozice se využívá heterózního efektu, který do finálního produktu vnáší kombinaci vybraných vlastností jednotlivých plemen, tj. tvrdost,...

Kategorie: Prasata

Živá prasata i propagace vepřového masa

Záměrem letošního vystoupení Svazu chovatelů prasat na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně bylo představit základní mateřská a otcovská plemena, včetně otcovských linií využívaných v národním šlechtitelském programu. Současně ale také propagovat kvalitní české vepřové maso a přiblížit zejména laické veřejnosti všechny aspekty výroby tradičního finálního produktu, který i přes...

Kategorie: Prasata

Plemeno pietrain ze dvou chovů

Záměrem letošního vystoupení Svazu chovatelů prasat na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně bylo samozřejmě představit základní mateřská a otcovská plemena, včetně otcovských linií využívaných v národním šlechtitelském programu. Z otcovských plemen nechyběl ani pietrain, kterého představili dva chovatelé. ...

Kategorie: Nezařazené, Prasata

Živá prasata i finalizovaná produkce

Záměrem letošního vystoupení Svazu chovatelů prasat na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně bylo samozřejmě představit základní mateřská a otcovská plemena, včetně otcovských linií, využívaných v národním šlechtitelském programu. Současně ale také propagovat kvalitní české vepřové maso a přiblížit zejména laické veřejnosti všechny aspekty výroby tradičního finálního produktu, který i...

Kategorie: Prasata

Nahlédnutí do budoucnosti chovu prasat

Když se řekne chov prasat ve spojení s budoucností, pak se mnohým, zejména u nás v Česku, nevybaví zrovna pozitivní asociace. Ale nesmíme se nechat zmást stavem tohoto odvětví v naší republice. V zahraničí se stále snaží o pokrok, modernizaci chovů pro lepší ekonomiku a pohodu zvířat.

Kategorie: Prasata

Nejrychlejší tempo růstu užitkovosti prasat

V rámci projektu InterPIG Česká republika dosahovala v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie, které se zúčastnily mezinárodního srovnání ekonomiky výkrmu prasat, velmi dobrých užitkových parametrů u prasnic, ve výkrmu i v předvýkrmu prasat. To ukazuje na kvalitní plemenářskou práci, ale i na význam podpor k ozdravení chovů. ...

Kategorie: Prasata

Výroba vepřového masa ve vybraných zemích EU

Ekonomika chovu prasat se v zemích EU v letech 2015–2017 postupně zlepšovala vlivem snižujících výrobních nákladů a rostoucí realizační ceny. Ve většině sledovaných zemí EU bylo v roce 2017 v chovu prasat dosaženo zisku. Česká republika vykazovala ve všech sledovaných letech ztrátu, vlivem vysokých výrobních nákladů. Horší pozice českých chovatelů...

Kategorie: maso, Prasata

Nový domov pro prasnice a selata

Technologie ustájení, krmení, odklizu kejdy a větrání byly v původních stájích v Zalužanech velmi zastaralé a už nevyhovovaly současným požadavkům kladeným na moderní chovy prasat u nás i v Evropské unii. Společnost Agrico zahájila stavební práce na modernizaci zbylých dvou stájí pro chov prasnic a odchov selat na konci roku...

Kategorie: Prasata, Technologie

Moderní stáj pro výkrm prasat

Původní technologie ustájení prasat byla v Zalužanech velmi zchátralá, řada stájových prvků se už nacházela v havarijním stavu a dožívající zvířata měla nízkou užitkovost. Změna přišla s Agricem Třeboň a rekonstrukcí první haly pro výkrm prasat probíhající od listopadu 2013 do května 2014.

Kategorie: Prasata, Technologie