Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Jaká je úroveň biosekurity v chovech prasat?

Biosekurita zahrnuje strategii managementu chovu zaměřenou na minimalizaci rizika zavlečení původců onemocnění do chovu a jejich šíření v areálu farmy. Zavedení a dodržování zásad externí i interní biosekurity může výrazně omezit používání antimikrobiálních látek v chovech prasat, což následně přispívá ke snížení antimikrobiální rezistence u zvířat i lidí. Cílem opatření...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Kritické body biosekurity v chovech prasat

Africký mor prasat se stále šíří nejen v Asii, ale i v Evropě, kde se v současnosti vyskytují ohniska ve čtrnácti zemích. Z pohledu České republiky představují nejzávažnější epizootologické riziko ohniska afrického moru prasat v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku. Protože aktuálně se africký mor prasat vyskytuje ve...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Aktuálně o prasatech on-line

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., připravila webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat. Proběhl 10. listopadu 2020 od 10. hodiny dopolední. Přednášky si připravili přední odborníci v technologii, výživě a zdraví prasat. ...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Přikrmování selat do odstavu

V důsledku vývoje v chovu prasat a nové genetiky se v nedávné minulosti významně zvýšil počet narozených selat ve vrhu. V roce 2009 se v České republice rodilo živě v průměru 23,7 selete na prasnici a v roce 2019 už to bylo 32,4 selete. To je podle Českého statistického úřadu...

Kategorie: Prasata, Technologie

Kančí pach a konec kastrace

Jednou z hlavních výzev pro evropský řetězec produkce vepřového masa je přizpůsobení chovu prasat požadavkům spotřebitelů na dobré životní podmínky zvířat a jednou z největších otázek v této oblasti je, zda a jak ukončit alespoň chirurgickou kastraci. ...

Kategorie: maso, Prasata, Zdraví zvířat

Dopady pandemie na chov prasat

Prasečí průmysl uprostřed pandemie Covid-19 a afrického moru prasat se zotavuje v Asii a prosperuje v USA. Přes překážky a ekonomickou nejistotu americký vývoz vepřového masa neustále roste, zatímco asijské odvětví potravinářských služeb se po zablokování postupně zotavuje a evropský trh je někde mezi tím.

Kategorie: Prasata

Klíč k produkci i zdraví

Výživa je jedním z klíčových faktorů pro zdravý a pohodový život všech živočichů, hospodářská zvířata a člověka nevyjímaje. Potrava přináší organismu nejenom energii, živiny a další látky, které jsou nezbytné k zachování života a podání požadovaného výkonu, ale v některých případech může být i zdrojem problémů.

Kategorie: Prasata

Africký mor prasat v sousedících zemích

K našim sousedům v Polsku a na Slovenku se nově přidalo i Německo, které 10. září informovalo o prvním výskytu afrického moru prasat na svém území. Nákaza byla potvrzena u uhynulého prasete divokého v blízkosti polských hranic. Vzhledem k tomu, že se toto onemocnění představující nebezpečí pro prasata v domácích...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat