Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Zalehnutí selat prasnicí – analýza příčin

V současné době rozšířené používání porodních kotců, které omezují pohyb prasnice, bylo poprvé zavedeno v 60. letech 20. století a vedlo k významnému snížení mortality selat z důvodu zalehnutí. Tento jev však stále patří mezi významné příčiny úhynů u sajících selat. Cílem předloženého článku je podrobněji popsat příčiny tohoto problému....

Kategorie: Prasata

Intoxikace prasat chlórem z napájecí vody

Dobrá kvalita napájecí vody je kritickým faktorem pro udržení dobrého zdravotního stavu prasat. Význam řádně provedené dezinfekce napájecí vody však bývá někdy podceňován. Napájecí voda, rovněž tak vodovodní potrubí a napáječky mohou být kontaminovány bakteriemi. Napájecí voda se obvykle dezinfikuje chlorací. Příspěvek shrnuje, jaké mají dopad vyšší koncentrace volného chlóru...

Kategorie: Prasata

Obohacení prostředí pro prasata

Zájem spotřebitelů o výrobu potravin neustále roste. Veřejná diskuse se nezaměřuje pouze na dobrou kvalitu produktů živočišného původu, ale také na dobré životní podmínky zvířat. Jedním z nejdůležitějších právních dokumentů stanovujících minimální normy pro prasata je směrnice EU/2008/120, která mimo jiné říká, že prasata chovaná ve skupinách by měla mít...

Kategorie: Prasata

Technologie ustájení selat po odstavu

Od začátku roku 2000 do současnosti se podmínky chovu prasat změnily v mnoha různých aspektech. Genetický pokrok u takzvaných superplodných prasnic vedl k průměrnému počtu více než čtrnáct živě narozených selat ve vrhu. Chovatelé jsou tak nuceni řešit ustájení většího počtu odstavených selat, mezi nimiž jsou často velké rozdíly v...

Kategorie: Prasata

Produkce prasat pod vlivem koronavirové pandemie

Komplikace, které celému světu způsobuje koronavirová pandemie samozřejmě mají dopady také na chov prasat. Pokud jde o situaci v Evropě, většině významných producentů vepřového masa způsobuje největší problémy nedostatek personálu z důvodu karantény nebo onemocnění koronavirem covid-19. V těžce postižených zemích, jako jsou například Španělsko nebo Itálie, uvedený problém zásadně...

Kategorie: Prasata

Biosekurita jako prevence antimikrobiální rezistence

Vysoká spotřeba antimikrobních látek v chovech hospodářských zvířat s sebou přináší kromě rizika vzniku získané rezistence také vážná rizika pro ohrožení zdraví zvířat i lidí. Všechny rezistentní bakterie, které přežívají v přítomnosti antibiotika a pokračují v růstu a množení, prodlužují nemoc, nebo dokonce způsobí smrt. Nadměrné používání antimikrobik u lidí...

Kategorie: Prasata

Změny v zákonu o léčivech pro rok 2022

V září roku 2014 předložila Evropská komise návrh nového nařízení, které bylo schváleno Evropským parlamentem a Radou v prosinci 2018 a nabylo platnosti na začátku roku 2019. Od 28. ledna 2022 nabude toto nařízení účinnosti a plně tak nahradí stávající směrnici 2001/82/ES. ...

Kategorie: Prasata

Ekonomika nových znaků plodnosti kanců a prasnic

Šlechtění prasat se u mateřských plemen dlouhodobě zaměřuje na zlepšení reprodukčních ukazatelů prasnic, zatímco u otcovských plemen se sleduje produkce masa a jeho kvalita. Ke komplexnosti šlechtitelských cílů však přispívají i další mateřské a otcovské vlastnostmi jako jsou například počet struků a kvalita spermatu. ...

Kategorie: Prasata

Ekonomika výroby vepřového masa v Evropské unii

Mezinárodní srovnání ekonomiky výkrmu prasat, které probíhá v rámci projektu InterPIG do něhož je zapojeno sedmnáct zemí, ukázalo hlavní rozdíly v průměrných nákladech a výkonnosti v jednotlivých zemích. Průměrné výsledky zemí Evropské unie byly srovnány také s výsledky třetiny nejlepších farem ve Francii, Dánsku a České republice. Pro nalezení hlavních...

Kategorie: Prasata