Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Výzkum s praktickými dopady

Jednadvacátého a dvaadvacátého ledna s v brněnských Medlánkách v hlavní budově Výzkumného ústavu veterinárního lékařství konaly veřejné rozpravy k výsledkům výzkumných projektů. Popisoval se cíl, postup a dosažené výsledky za trok 2018, u končících projektů i za celou dobu řešení. Po obhajobě projektu následovalo čtení oponentských posudků, diskuse a závěrečné...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Krmivo, Prasata, Včely, Výzkum, Zdraví zvířat

Hodnotily se výsledky výzkumu

Po tři dny se polovině letošního ledna ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v. v. i., v Praze-Uhříněvsi konalo oponentní projednání zpráv z výzkumných záměrů. Oponenti, zástupci spolupracujících firem a zemědělských družstev i univerzit vyslechli závěrečné i periodické zprávy. Oponenti hodnotili dosažené cíle, ekonomiku i možnost využití projektu v praxi. Třetí...

Kategorie: Dojený skot, Koně, Prasata, Výzkum

V Německu odložili zákaz kastrace kanečků

Již v roce 2013 byl v Německu schválen zákon ohledně zákazu kastrace kanečků bez anestezie. Během přechodného pětiletého období se chovatelé měli připravit na alternativy, které zahrnovaly kastraci s celkovou anestezií, dále tzv. imunokastraci a konečně výkrm kanečků. Na konci loňského roku však byla schválena novela, která odsunula účinnost zákona...

Kategorie: Prasata

Spotřebitelé definují pravidla výroby vepřového masa

O budoucnosti produkce prasat v Evropské unii ve vztahu k otázkám welfare, životního prostředí a poptávce spotřebitelů hovořil na konferenci pořádané Svazem chovatelů prasat koncem minulého roku v Choceradech Dr. Albert Hortmann-Scholten. V úvodu své přednášky reprezentant Agrární komory Dolní Sasko zmínil, že do roku 2050 se očekává dramatická změna...

Kategorie: Prasata

Číňané produkují transgenní prase odolné vůči CSF

Použití transgenních prasat může podle čínských vědců snížit hospodářské ztráty spojené s klasickým morem prasat (CSF). Vědci, většina z nich na Jilinské univerzitě, zveřejnili své výzkumy v časopise PLOS Patogens. Ve svém článku popisují, jak kombinují technologii RNAi (RNAi) a CRISPR/Cas9, aby vytvořili transgenní prasata, která by pak lépe odolala...

Kategorie: Prasata, Výzkum, Zdraví zvířat

Nový koncept hraček pro prasata

Evropská legislativa trvá na tom, že prasata musí mít zajištěn permanentní přístup k materiálům, které jim umožní zájmové a manipulační aktivity. Do chovatelské praxe se vynořilo množství předmětů, které k tomu mají přispět. Společnost EasyFix vyvinula a nabízí v současné době několik hraček pro různé kategorie prasat, které přispívají k...

Kategorie: Prasata

Jak stabilizovat a rozvíjet chov prasat v ČR?

Součástí konference, kterou pod názvem Ekonomika zemědělských komodit a podniků v evropském srovnání uspořádal Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s vydavatelstvím Profi Press, s. r. o., byly i diskuse. Na otázky týkající se propadu stavů prasat v tuzemsku, ale i možností, které by restartovaly ekonomiku produkce vepřového masa,...

Kategorie: Prasata

Tipy pro minimalizaci agrese u prasat

Nekontrolovaná agrese u prasat, a to jak mezi sebou navzájem, tak i vůči lidem, vede k nemalým ekonomickým ztrátám a její důsledky mohou být katastrofální. Chovatelé prasat by si měli být vědomi, že agrese je přirozený projev každého zvířete, které je vystaveno konfliktní situaci, a svým přístupem by měli takové...

Kategorie: Prasata