Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Osobitý rukopis profesionála

Za posledních dvacet pět let stáli chovatelé prasat před známou otázkou z Hamletova monologu „být či nebýt, to je to, oč tu běží ,“ nesčetněkrát. Toto odvětví zažívalo takové přemety, že počet českých chovatelů, stejně jako stavy prasat, klesaly až na dnešní minimum. Řada zemědělců dala od prasat ruce pryč,...

Kategorie: Prasata

Výživa versus zdraví prasat

V našich podmínkách největší výstavní, odborná i společenská veterinární akce VETfair 2015 má za sebou již třináctý ročník. Nechvalně pověstná třináctka však vrcholnou mezinárodní akci vůbec neovlivnila. Nebývale velký zájem o přednášky, které v rámci doprovodného odborného programu výstavy zajistily oborové asociace a společnosti, ukázal spíše pravý opak. Magii čísla...

Kategorie: Krmivo, Prasata, Výživa zvířat

Co přinese zákaz chirurgické kastrace kanečků?

Několikaleté diskuse o kastraci kanečků v Evropě ve finále vyústily na návrh Evropské komise v roce 2010 v deklaraci o ukončení chirurgické kastrace prasat do roku 2018. Přestože uvedený dokument nemá závaznou legislativní formu a její podepsání je dobrovolné, Evropská komise pod tlakem veřejného mínění tento požadavek ochranářských iniciativ pravděpodobně...

Kategorie: Prasata

V jednoduchosti je krása i úspěch

Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě… Touto známou poučkou zhusta používanou jako hláška poté, co se jakákoliv věc značně zkomplikuje, se naštěstí neřídí v podniku v Zahořanech na Domažlicku. Naopak, zdejší vedení preferuje maximální jednoduchost, ve které je podle něj krása, úspěch i síla. ...

Kategorie: Dojený skot, Prasata

Pořád je co zlepšovat

Sdružení východočeských chovatelů hospodářských zvířat uspořádalo počátkem dubna v Rosicích u Chrasti výroční členskou schůzi. Po úvodních slovech předali představitelé sdružení ocenění úspěšným chovatelům z regionu. Následovala diskuse na téma podmínek zemědělské politiky pro chovatele hospodářských zvířat, do níž se zapojili například představitelé České plemenářské inspekce, Českomoravské společnosti chovatelů, Svazu...

Kategorie: Dojený skot, Prasata

Perspektivy chovu prasat v ČR

Má chov prasat u nás perspektivu? Na takto položenou otázku hledal odpovědi další seminář, který v rámci cyklu nazvaného VÚŽV FEST uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., v Kostelci nad Orlicí. V aule místní Střední školy zemědělské a ekologické a středního odborného učiliště se asi padesátka účastníků této...

Kategorie: Prasata, Výzkum

Mají prasata u nás svoje místo?

Domácí chov prasat v posledních letech prošel dramatickým propadem. Z relativně nedávných 4,5 milionu kusů prasat v roce 1992 jich dnes máme 1,7 milionu a počet prasnic klesl na méně než polovinu. Na tuzemský trh tlačí velmi výrazně dovozy vepřového masa ze zahraničí, které dnes představují téměř polovinu domácí spotřeby....

Kategorie: Prasata, Technologie, Výzkum, Zdraví zvířat

Management chovu prasnic ve skupinách

Společnost Sano – Moderní výživa zvířat spol. s r. o. odstartovala ve spolupráci s Německou společností zemědělců (DLG) doškolovací program pro domácí chovatele prasat, jehož cílem je zprostředkovat aktuální informace z výzkumu do praxe. Klíčovým mužem, který se měl postarat o informovanost chovatelů prasat spolupracujících s uvedenou výživářskou společností, byl...

Kategorie: Prasata, Technologie, Výzkum

O Africkém moru prasat

Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. AMP je charakteristický vysokou, téměř 100% letalitou. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i divoké všech věkových kategorií. Původním rezervoárem bylo prase bradavičnaté, od kterého se infikovala klíšťata. ...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat