Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Chov prasat je u nás stále prodělečný

V České republice se v porovnání s minulostí chová mnohem méně hospodářských zvířat včetně prasat. Nejvíce se u nás spotřebovává vepřového masa, ale stavy prasat mají klesající tendenci. Spotřeba vepřového se dlouhodobě nemění, soběstačnost ČR však klesá. Vepřové maso se k nám ve větší míře dováží. Naše domácí produkce vepřového...

Kategorie: Prasata

Stimulace a detekce říje prasnic

Správná stimulace říje, a to jak u prasnic, tak prasniček, je prvním nezbytným krokem pro dobrou plodnost. Dosažení dobrého návratu k říji u odstavených prasnic a včasné vyvolání říje u prasniček vede ke zlepšení plodnosti a maximálnímu využití chované genetiky, avšak pro většinu farem zůstává stále výzvou.

Kategorie: Prasata

Dyzenterie prasat budiž výstrahou

Posledních třicet let jsme v našich chovech prasat zaznamenali jen málo infekčních onemocnění, v jejichž důsledku došlo k vysokým ekonomickým ztrátám v produkci prasat z důvodu vysokých nákladů na léčbu. Takovou chorobou bezesporu byla dyzenterie prasat, která se v 90. letech minulého století rozšířila do našich chovů, včetně stád na...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

A zase ty porodní klece pro prasnice

Ustájení kojících prasnic sestává citlivým tématem ve vztahu k welfare prasat. V oblasti celého chovu prasat je právě tato kategorie cílem útoků různých aktivistů a bojovníků za práva zvířat, kteří většinou kromě absence potřebných znalostí disponují i značným nátlakovým potenciálem. Způsobují tak problémy chovatelům téměř v celé Evropské Unii. ...

Kategorie: novela zákona proti týrání zvířat, Prasata, Technologie, welfare, Zdraví zvířat

Pro odchov i výkrm prasat

V týdeníku Zemědělec č. 22 jsme přinesli informace o zahájení zkušebního provozu ve dvou nových stájích pro odchov prasniček a výkrm prasat ve společnosti AGRA družstvo vlastníků Puklice. Generálním dodavatelem byla společnost AGRICO Třeboň, která s tamní společností spolupracuje na modernizaci stájových kapacit už téměř dvacet let. Použité technologie jsou...

Kategorie: Prasata, Technologie

Stavy opět mírně klesly

Téměř rok nízkých cen si vybírá svoji daň v podobě poklesu stavů prasat. Český statistický úřad informoval o tom, že k 1. 4. bylo v České republice evidováno 1518 tisíc prasat celkem a 90,5 tisíce prasnic. Ve srovnání s počátkem roku to znamená pokles téměř o 30 tisíc prasat (1,8...

Kategorie: Prasata