Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Čas radikálních změn

Základem moderního chovu prasat je především vynikající zdravotní stav zvířat. Jenom zdravá zvířata mohou mít vysokou užitkovost, ať už jde o plodnost, přírůstky, či kvalitu masa. Druhým pilířem úspěchu je moderní genetika, třetím správná výživa, čtvrtým management, tedy řízení. Pátým, neméně důležitým pilířem, jsou vyspělé stájové technologie, které zaručují malou...

Kategorie: Prasata, Technologie, Zdraví zvířat

Ekonomika chovu prasat v evropské konkurenci

Do ekonomiky chovu prasat se promítá výživa, zdravotní stav, užitkové parametry zvířat, úroveň technologie a organizace práce. Velmi významným faktorem, který však nemůže chovatel ovlivnit, je realizační cena. Díky jejímu poklesu v roce 2014 se ve většině sledovaných zemí EU vykazovala ztráta.

Kategorie: Prasata

Inspirace pro rentabilní chov prasat

Embargo vývozu do Ruska a nadbytek prasat v Evropské unii ještě více prohloubily dlouhodobě špatnou situaci v sektoru. Přestože Evropská unie se snaží vzniklou situaci řešit i formou mimořádných kompenzací, chovatelé musejí hledat možnosti zefektivňující produkci vepřového masa.

Kategorie: Prasata

Linie prasat do „C“pozice

V rámci národního programu jsou využívané otcovské linie prasat momentálně postavené na plemenech duroc, pietrain a bílé otcovské. Zatímco přínosem prvně zmiňovaného plemene je pevná konstituce, u pietraina je to vysoká masná užitkovost a u bílého otcovského výborné výkrmové vlastnosti. ...

Kategorie: Prasata

Zachrání dotace chov prasat?

Přestože ceny jatečných prasat jsou již delší dobu extrémně nízké, ekonomika chovu se nutně nemusí odvíjet od katastrofického scénáře. Důvodem jsou rekordně vysoké dotace, které do chovu prasat plynou. Při součtu dostupných finančních prostředků se jedná o více než miliardu korun.

Kategorie: Prasata

Silný a stabilní partner zemědělců

Stájové technologie pro více než 150 tisíc krav či 40 tisíc prasnic, téměř 400 dojíren, více než 60 bioplynových stanic s celkovou produkcí kolem 40 MW či každý rok přes 500 projektů týkajících se širokého spektra nabízených produktů a služeb. Takovou bilancí se může pochlubit akciová společnost Farmtec, která si...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Ostatní, Prasata

Dotace drží chov prasat při životě

Cena producentů vepřového masa byla v loňském roce v průměru o 13 % nižší než předloni. Respektive u jatečných prasat klasifikovaných ve třídách SEU odpovídala 37,90 Kč/kg v JUT (29,15 Kč/kg v živé hmotnosti). Za podobné ceny se však s prasaty obchodovalo v celé Evropě.

Kategorie: Prasata

Jak ovlivňuje práce ošetřovatelů výsledky reprodukce u prasnic v užitkovém chovu prasat?

Chovatelé prasat se snaží dosáhnout co nejlepších výsledků reprodukce a co nejvyššího počtu živě narozených a odstavených selat na prasnici. Existují různé cesty, jak toho dosáhnout, a to od úpravy kotců a stájového prostředí pro prasnice a selata na porodnách, přes zkvalitnění krmných směsí a jejich dávkování pro kojící prasnice...

Kategorie: Prasata