Archiv pro rubriku: Prasata

Filtr

Čínští chovatelé si stěžují na pokles ceny

Čína je pro Evropu v tomto okamžiku rozhodujícím odběratelem. Míří do ní 60 % veškerých evropských vývozů. Jak ale vypadá vývoj na vnitřním čínském trhu? Obrovská snaha o náhradu stavů a produkce, která vypadla kvůli AMP, se projevuje i na cenách jatečných prasat. Počátek epidemie AMP znamenal pro chovatele, kteří...

Kategorie: Prasata

Vzorová farma dokončena

V druhé polovině května byl ve společnosti AGRO družstvo vlastníků Puklice zahájen zkušební provoz ve dvou nových stájích pro odchov prasniček a výkrm prasat ve Střížově, jejichž generálním dodavatelem byla společnost AGRICO Třeboň. O několik dnů dříve proběhla závěrečná kontrolní prohlídka ještě prázdných provozů za účasti zástupců státní správy. Při...

Kategorie: Prasata, Technologie

Investice pro budoucnost

Asi všichni známe rčení: „Pokrok nezastavíš!“ nebo ještě to, kdy „Změna znamená život!“ Jejich platnost si ověřily generace předků a současníci se musí vypořádat s novinkami, které na straně jedné přináší usnadnění (a ve svém důsledku i možnost úspor), ale vedle nich přichází i nutnost změn, zavádění nových postupů, nebo...

Kategorie: Prasata

Český veterinární dozor byl ohodnocen z hlediska nákaz prasat

Inspekční služba pro zdraví zvířat a rostlin (Animal and Plant Health Inspection Service – APHIS), která spadá pod ministerstvo zemědělství USA, aktuálně zveřejnila na svém webu finální zprávu hodnotící nákazové statusy ČR u domácích prasat. Hodnocení proběhlé v roce 2019 dopadlo pro ČR dobře. USA nákazové statusy týkající se nemocí...

Kategorie: Prasata

Výživa versus poodstavové průjmy

Ze statistiky vyplývá, že průjmová onemocnění tvoří až jedenáct procent všech ztrát u odstavených selat. Odstav je vůbec nejrizikovější období života prasete, jakékoli podcenění v navazující fázi odchovu často již nelze dohnat. V chovatelské praxi se poodstavovým průjmům předchází zkrmováním medikovaných krmných směsí s vysokými dávkami oxidu zinečnatého. Už od...

Kategorie: Prasata

Nepodceňujte dávkování železa selatům

Anémie z nedostatku železa je definována jako absolutní pokles hemoglobinu v krvi a často i červených krvinek a hematokrytu. Negativně ovlivňuje imunitní systém prasete a funkci gastrointestinálního traktu, což se projevuje špatnou růstovou schopností, ale i snížením produkce řady enzymů potřebných pro optimální vývoj. ...

Kategorie: Prasata

Chovatelé prasat pod tlakem veřejnosti

Vedle podmínek ustájení se i způsob kastrace stává ukazatelem dosahované úrovně welfare v chovech prasat. Již v roce 2004 EFSA poukazovala na bolestivost kastrace, což o šest let později vyústilo v dobrovolnou deklaraci o alternativách chirurgické kastrace, která je od 1.1.2018 zakázaná. Přestože deklarace není závazná, stává se nástrojem obchodních...

Kategorie: Prasata

DON u vykrmovaných prasat: Vliv na příjem krmiva

Jaký je dlouhodobý účinek DON na prasata? Tým kanadských vědců se zajímal o dlouhodobý vliv krmiva s mykotoxinem deoxynivalenolem (DON) u vykrmovaných prasat, o oblast studia, které nebyla až donedávna věnována velká pozornost. Stručně řečeno, vědci pozorovali negativní vliv DON na růst a uvedli, že důvodem jeho snížení je redukce...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Účinnost dezinfekce v chovech prasat

Hodnocení účinnosti dezinfekce v chovech prasat je nedílnou součástí managementu biosekurity farmy. Mikrobiologická kontrola účinnosti dezinfekce poskytuje informace nejen o dodržení postupu dezinfekce a kvalitě provedené práce, ale i o účinnosti použitých přípravků a koncentraci dezinfekčních roztoků. ...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat