Archiv pro rubriku: Šlechtění

Filtr

Budou se u nás vykrmovat kanečci?

Chirurgická kastrace kanečků coby efektivní způsob eliminace kančího pachu z vepřového masa má v chovech prasat Evropské unie zřejmě odzvoněno. Její konec odstartovala v roce 2010 podepsaná Bruselská deklarace, v níž se pod sílícím tlakem ochranářských iniciativ členské státy zavázaly skončit se zmiňovanou tradiční metodou do roku 2018. Z povolených...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Zdraví zvířat

Management odchovu selat

Nizozemský specialista na chov prasat Fred de Cocq se již po čtvrté stal klíčovou postavou semináře pro chovatele prasat, který 11. března ve Stříteži u Jihlavy uspořádala společnost De Heus. Mezinárodně uznávaný odborník tentokrát hovořil o managementu odstavených selat. V další fázi svého vystoupení se pak soustředil na multifaktoriální problém...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Šlechtitelský chov roku 2013

Společnost hospodařící nedaleko Chotěboře patří mezi nejúspěšnější producenty plemenných býků českého strakatého plemene v republice. V roce 2013 se stala vítězkou svazové soutěže šlechtitelských chovů. Mluvíme o Zemědělském družstvu Nová Ves - Víska, které hospodaří na severozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. ...

Kategorie: Dojený skot, Šlechtění

Genetika pro šlechtitelskou praxi

Pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi řešili mezi roky 2009 až 2013 výzkumný záměr s názvem Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství. Jeden z tematických okruhů se týkal problematiky genetiky a šlechtění hospodářských zvířat.

Kategorie: Dojený skot, Koně, Šlechtění, Výzkum

Pro efektivní produkci vepřového masa

S genetikou nadnárodní společnosti TOPIGS, jež působí asi v padesáti zemích a ve šlechtitelských chovech má více než 150 tisíc prarodičovských prasnic, mají dobré zkušenosti také naši chovatelé. Na českém trhu je uvedená společnost již třináctým rokem a kromě zmiňované genetiky - coby produktu šlechtitelského programu pro prasata, který vychází...

Kategorie: Prasata, Šlechtění

Vše o chovu masného skotu

V současné době je skot chován v rozdílných systémech vycházejících z filozofie konvenčního a ekologického zemědělství a podle úrodnosti půdy a výrobní oblasti je chov skotu intenzivní nebo extenzivní. Společnými znaky těchto systémů ale vždy musí být jakost a bezpečnost potravin, přiměřená ekonomická efektivnost, ochrana životního prostředí, etika a pohoda...

Kategorie: Masný skot, Šlechtění, Výživa zvířat