Archiv pro rubriku: Šlechtění

Filtr

Šlechtění hus má u nás tradici

V České republice se husy začaly intenzivně šlechtit v sedmdesátých letech minulého století. Šlechtitelský chov založený v roce 1971 v Nových Hradech patřil podniku Rybníkářství Hluboká, a. s. Po privatizačních změnách v roce 1994 se pokračovatelem šlechtitelské práce stalo Rybářství Nové Hrady, s. r. o, jehož šlechtitelský chov je momentálně...

Kategorie: Drůbež, Šlechtění

Farmářská kuřata jako doplněk

Zemědělské obchodní družstvo Borovany hospodaří v podhůří Novohradských hor v nadmořské výšce 550 m. V živočišné výrobě se podnik ze sousedství Trhových Svinů zaměřuje na chov skotu, prasat a výkrm brojlerových kuřat. A to jak konvenčních hybridů, tak i pomalu rostoucí kombinaci, která je na trhu pod označením farmářské kuře....

Kategorie: Drůbež, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Vícerohé ovce jako rarita

Nejen pro působivé četné rohy a skvrnité zbarvení jsou ovce jakob oblíbené u anglických farmářů. Velkou předností uvedeného plemene, které se na ostrovy dovezlo z oblasti Blízkého východu před několika staletími, je jeho velmi dobrá užitkovost a zdravotní odolnost vůči nepříznivým klimatickým podmínkám. Postupně se ovce jakob rozšířily do mnoha...

Kategorie: Ovce a kozy, Šlechtění

Chov prasat na prvním místě

Pro akciovou společnost Žihelský statek je chov prasat s osmi tisíci kusy všech kategorií klíčovou disciplínou živočišné výroby. V uzavřeném obratu stáda 800 evidovaných prasnic, včetně 60 přeštických plemenic ve šlechtitelském chovu, chovají na farmě Černá Hať, která byla k tomu účelu postavena již před bezmála čtyřiceti roky. ...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Zdraví zvířat

Nový mechanismus výměny plemenářských dat

Českomoravské společnosti chovatelů právě vyvíjí novou internetovou aplikaci eSkot. Dceřiná firma ČMSCH, a. s. - datové a výpočetní centrum Plemdat s. r. o. pracuje na přenosu používaného systému pro zpracování plemenářských dat využívající rozsáhlý souborový systém do moderní struktury relační databáze. Vzhledem k rozsahu a komplikované struktuře datových vět je...

Kategorie: Dojený skot, Šlechtění, Technologie

Přeštické prase stále žije

Uběhlo již dvacet let, co se přeštické černostrakaté prase chová jako genetický zdroj v uzavřené populaci. Přitom k 10. 1. 2017 bylo do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství zapojeno dvaadvacet chovů s celkovým počtem 353 prasnic, z nichž 123...

Kategorie: Prasata, Šlechtění