Archiv pro rubriku: Smart farming

Filtr

Řešení pro moderní chytrou farmu

Rozhovor o chytré farmě s Jiřím Novákem z VNT electronics s.r.o. Český výrobce elektrických ohradníků přichází na trh s kompletním řešením chytré farmy především pro kontrolu ohrad a pastvin pro zvířata. Tyto systémy jsou často užívány také k ochraně úrody a majetku. Celý systém funguje na RF technologii (přenos pomocí...

Kategorie: Komerční prezentace, Pastva, Smart farming

Rozumíme řeči kuřat?

Kvalitní životní podmínky jsou předpokladem pro zajištění zdraví, ale i pro možnost realizace přirozených projevů chování a vnímání pohody zvířat. Současné technické možnosti umožňují sledovat životní projevy kuřat. Technicky se jedná o vývoj, testování a praktické využití senzorů, které mají potenciál uplatnění v jednotlivých chovech. Jednotlivá technická řešení nabízí možnosti...

Kategorie: Drůbež, Smart farming

Na izraelské konferenci o nejnovějších technologiích

Na konferenci Improvate, což je Smart Agriculture Conference, se podle tiskové zprávy inspirovali vedoucí představitelé zemí jihovýchodní Evropy izraelskými technologiemi. Vizí konference je zpřístupnit inovace a technologie všem. Improvate působí z Londýna a Tel Avivu a slouží jako platforma pro spojení mezi úředníky vlády, tedy osobami s rozhodovací pravomocí na...

Kategorie: Smart farming, Zahraničí

Úvod do digitalizace živočišné výroby

Co vlastně znamená Zemědělství 4.0 v živočišné výrobě? V současnosti jsou velmi často skloňovány pojmy „Svět 4.0“ nebo také „Průmysl 4.0“. Tyto pojmy označují období tzv. digitální ekonomiky, která je založena na vzájemně komunikujících strojích, které s vysokým stupněm autonomie umožňují zastávat rostoucí množství činností, které doposud vykonávali lidé. Zatím...

Kategorie: Dojený skot, Smart farming, Technologie

Chytrá zařízení pomáhají

Smart zařízení už si nachází cestu i do zemědělských podniků. Jejich prostřednictvím mohou chovatelé nejenom nepřetržitě získávat informace o zvířatech a stájovém prostředí, ale také více či méně nahradit drahou a často problematickou lidskou sílu. Sehnat ty správné pracovníky do živočišné výroby a stejně tak i zvládnout náklady na lidskou...

Kategorie: Smart farming

Inovační diagnostika onemocnění končetin dojnic

Moderní prvky precizního zemědělství jsou v chovech hospodářských zvířat postaveny na monitoringu jednotlivých faktorů ovlivňujících produkci, životní projevy a zdravotní stav. Výkonným nástrojem testovaného procesu je plně automatizovaný a neinvazní sběr dat, který nijak neomezuje hodnocená zvířata a probíhá samostatně bez přítomnosti člověka. Využívané termografické měření probíhá po automatickém načtení...

Kategorie: Dojený skot, Smart farming, Zdraví zvířat

Robotické dojení je v chovech již běžné

Automatické či robotické dojení si pomalu, ale jistě nachází cestu do větších i menších chovů dojeného skotu. Co vše by si měl chovatel před pořízením robotu rozmyslet a jaké jsou zkušenosti těch, kteří si roboty do svých stájí pořídili? Jednou z nesporných výhod dojicích robotů je redukce potřeby pracovní síly,...

Kategorie: Dojený skot, Smart farming