Archiv pro rubriku: Technologie

Filtr

Výběr kanců pro produkci inseminačních dávek

Inseminace se stala velmi užitečným nástrojem v zemích s intenzivním chovem prasat. V západní Evropě se více než dvě desetiletí inseminuje více než 90 % prasnic. Inseminační dávky se získávají ze spermatu kanců chovaných buď na farmě prasnic, nebo ve specializovaných inseminačních centrech. Tato centra nabízí distribuci dávek spermatu konstantní...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výzkum

V Černově vsadili na jistotu

Zemědělské podniky se stále častěji potýkají s nedostatkem kvalifikovaného personálu. V živočišné výrobě je tento problém o to naléhavější, že zvířata vyžadují každodenní péči. Pro chovatele mléčného skotu se jako jedno z řešení nabízí automatizované dojení. Zatímco bezmála dvacet let využívané dojicí roboty byly vhodnou alternativou zejména pro malé farmáře,...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Přikrmování selat do odstavu

V důsledku vývoje v chovu prasat a nové genetiky se v nedávné minulosti významně zvýšil počet narozených selat ve vrhu. V roce 2009 se v České republice rodilo živě v průměru 23,7 selete na prasnici a v roce 2019 už to bylo 32,4 selete. To je podle Českého statistického úřadu...

Kategorie: Prasata, Technologie

Navyšováním užitkovosti se zhoršuje zdraví dojnic

Užitkovost v tuzemských chovech holštýnského skotu se rok od roku zvyšuje. Podle údajů kontroly užitkovosti, do níž je zapojeno více než 800 farem, v nejlepších stádech atakují hranici čtyřiceti litrů mléka. Mezi pětadvacítkou nejužitkovějších chovů je zhruba polovina farem, které spolupracují s poradcem přes výživu skotu Ing. Petrem Brabencem. Zeptali...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Odchov telat, Pastva, reprodukce, Technologie, Výživa zvířat, welfare, Zdraví zvířat

Společné dílo českých firem

Na začátku září představila společnost Výkrm Třebíč, s r. o., na své farmě v Pánově u Hodonína dvě nové haly pro výkrm brojlerových kuřat, které byly dokončeny v rámci druhé etapy modernizace farmy. Společně se dvěma obdobnými halami zprovozněnými během první etapy v roce 2017 si moderní stájové prostředí dnes...

Kategorie: Drůbež, Technologie

Využití moderní technologie výroby separátu pro zlepšení kvality ustájení dojnic a snížení emisí stájových plynů

Jako podestýlkový materiál ve stájích dojeného skotu lze využít různé materiály, jako je písek, piliny, sláma, či separát. Obecně je známo, že kejda má obrovské počty mikroorganismů, jejichž počet se po tepelném ošetření výrazně redukuje. Problémem ovšem může být poměrně rychlá rekolonizace separátu po naskladnění do stáje. Prodloužení životnosti a...

Kategorie: Technologie

Investice pro zvířata, pro lidi i pro profit

Snad žádná změna technologie nebo rekonstrukce stájí se neobejde bez problémů, ať už větších či menších. Nejčastějšími jsou ty, které souvisí „jenom“ s uvyknutím si na novinky. S těmi se musí vypořádat nejenom lidé, ale také zvířata, která jsou v mnoha ohledech podstatně konzervativnější než člověk. Proto by každá změna...

Kategorie: Technologie

Nezbývá než smeknout

Klobouk dolu před Martou Votrubovou z Doubí na Táborsku, která „stvořila“ podle svých představ rodinnou farmu zaměřenou na chov a výkrm prasat. Před třiceti lety se z účetní v zemědělském družstvu stala farmářka, která proměnila svou vizi a závazky k perzekuovaným předkům v realitu. Přes mnoho potíží souvisejících především s...

Kategorie: Prasata, Technologie