Archiv pro rubriku: Technologie

Filtr

Automatická detekce problémů s končetinami

I když kulhání a nemoci končetin představují vážnou hrozbu pro stáda dojnic, zemědělci ji tak nevidí. Automatizovaná detekce je tedy užitečná. Nedávná výzkumná studie se zabývala touto otázkou a zaměřila se na diagnózu a léčbu kulhání stejně jako na vnímání zemědělců o tomto stavu, a na automatické technologie detekce problémů...

Kategorie: Dojený skot, Smart farming, Technologie, Zdraví zvířat

Venkovní chov prasat v ohrožení

Pobyt zvířat ve venkovním výběhu či na pastvině je také jednou z podmínek ekologického chovu prasat, kterou se zásadně odlišuje od konvenčně provozovaných systémů chovu. Nové podmínky pro oplocení všech staveb určených k chovu prasat, včetně pomocných staveb na uskladnění krmiva a steliva pro prasata, ale i pro zajištění venkovních...

Kategorie: biopotraviny, Prasata, Technologie, Výživa zvířat, zemědělství, životní prostředí

Nová řídicí jednotka vzduchotechniky

Společnost AGRICO Třeboň není jen spolehlivým dodavatelem stájových technologií, ale také se v mnoha případech podílí na jejich vývoji a výrobě. Vzpomeňme například na prestižní systém Agrialarm nebo automatickou kontrolní váhu Agriselekt, které se pyšní označením „made in Agrico“.

Kategorie: Technologie

Navrhování a řízení robotických stájí

Dubnový webinář společnosti Iframix byl věnován různým typům ustájení, krmení a dojení krav v robotických stájích. Přednášky se ujal Nigel Cook, University of Wisconsin-Madison. Představil několik možných uspořádání stájí dojicími roboty z hlediska welfare dojnic, jejich zdraví a užitkovosti. ...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Technologie krmení hmyzu

Krmiva na bázi hmyzu se stále častěji používají pro výživu zvířat. Důvodem je jednak vysoký obsah bílkovin, jednak využití hmyzu nabízí i efektivní a udržitelné výrobní možnosti uspokojit rostoucí poptávku. Kromě toho byly prokázány antioxidační účinky a dobrá chuť krmiva, která podporuje zdraví a welfare zvířat.

Kategorie: Krmivo, Technologie

Velká úspora lidské práce a času

Autonomní robotické zařízení Mirobot 3.0 od francouzské firmy SERMAP, které má v nabídce třeboňská společnost AGRICO, obdrželo na posledním veletrhu Techagro v roce 2018 cenu Grand Prix. Od té doby byla řada těchto robotů pro odkliz výkalů, ať už tekutých z bezstelivových stájí, či chlévské mrvy s vysokým obsahem slámy,...

Kategorie: Technologie

Faktory ovlivňující management výživy dojnic při využívání automatizovaných systémů dojení

Začleněním automatizovaných systémů na farmy vznikl zcela nový způsob managementu stáda a chovatel se musí na tyto změny řádně připravit. Změny se týkají především organizace práce a managementu krmení a výživy dojnic. Základním předpokladem pro zajištění vysoké produkce i dobrého zdraví zvířat je udržení co nejvyšší úrovně příjmu sušiny krmiva...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Výživa zvířat

Vliv doby míchání na strukturu TMR

Přežvýkavci mají vzhledem k uspořádání svého zažívacího traktu zcela mimořádnou schopnost zhodnocovat veškerá objemná krmiva. Průzkumy zužitkování krmných dávek u vysokoprodukčních dojnic ale naznačují, že bude třeba věnovat pozornost kvalitě píce. Jedním z faktorů ovlivňujících optimální funkci bachoru je struktura krmné dávky. ...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Technologie, Výzkum, Zdraví zvířat