Archiv pro rubriku: Technologie

Filtr

Zavírat chobotnice do klecí?

Ve zprávě ohledně plánovaného rozšíření velkochovů chobotnic vydané začátkem října mezinárodní organizací na ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming (CIWF) se uvádí hned několik důvodů, proč je chov těchto mořských živočichů v podvodních klecích na otevřeném moři a v nádržích nehumánní a s ohledem na životní prostředí i dlouhodobě neudržitelný.   

Kategorie: Nezařazené, Ostatní, Technologie, welfare, Zahraničí

Zoohygienické požadavky na stelivo v chovech drůbeže

Z technologického hlediska má úplný zákaz klecových chovů a pozvolný přechod na chovy na podestýlce hlavně vliv na potřebu zajištění dostatečně kvalitní podestýlky. Mezi stelivové materiály, které můžeme u nosnic použít, patří například seno, papír, dřevěné hobliny a piliny nebo písek. Jako nejvhodnější se jeví dřevěné hobliny nebo písek. ...

Kategorie: Drůbež, Technologie, Zdraví zvířat

Drůbežáři chtějí sektor rozvíjet, ne ho zachraňovat

Domácí producenti čerstvých skořápkových vajec pro přímou konzumaci jsou připraveni naplňovat požadavky stále náročnějších spotřebitelů na kvalitní potraviny. Proti společenským tlakem vyvolané technologické revoluci v chovu nosnic nejsou zásadně proti. Rozporují ale nízké farmářské ceny, které nezohledňují rok od roku zvyšující se výrobní náklady. Jedině hlad po českých potravinách, respektive...

Kategorie: Drůbež, EU, potraviny, Technologie, welfare

Podmínky chovu ovlivňují pohodu užitkovost i kvalitu mléka a mléčných produktů

Povinností každého chovatele je zajistit zvířatům takové životní podmínky, které odpovídají fyziologickým a etologickými potřebám daného druhu hospodářského zvířete. V souvislosti s chovem dojených krav existuje ve stáji několik rizikových faktorů, které ovlivňují zdraví a pohodu dojnic, ale i užitkovost a kvalitu mléka. Mezi významné faktory, patří jednotlivé složky mikroklimatu,...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie

Párové ustajnenie teliat

Teľatá mliečneho dobytka sú najčastejšie odchovávané individuálne. Medzi manažérsky najmenej náročné alternatívne ustajnenia patrí párové ustajnenie. Pod týmto pojmom sa rozumie spoločné ustajnenie dvoch teliat. Z chovateľského hľadiska ide o pomerne jednoduchú úpravu chovného prostredia, pre teľatá však o významné zlepšenie ich životnej pohody.

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Technologie, welfare

Cesta za efektivnějším zpracováním a zpracovatelností mléka

Mléko a mléčné výrobky lidstvo konzumuje celá tisíciletí. V posledních letech probíhají na mnoha úrovních žhavé diskuse na téma konzumace živočišného – v naprosté většině kravského – mléka. Není potřeba žádného velkého pátrání, aby člověk odhalil skupiny propagátorů konzumace mléka a mléčných výrobků s jejich argumenty o prospěšnosti pro lidské...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie

Ze starých stájí moderní provozy

Generálním projektantem a dodavatelem stájové technologie pro výkrm kuřat ve Strunkovicích nad Blanicí je společnost Farmtec a. s. Svým obchodním partnerům v zemědělské praxi nabízí komplexní služby, počínaje poradenstvím, vypracováním projektů, přes generální dodávky technologií a jejich montáž až po záruční či pozáruční servis. Spolupracuje se zahraničními i tuzemskými odborníky...

Kategorie: Drůbež, Technologie