Archiv pro rubriku: Technologie

Filtr

Technologie krmení hmyzu

Krmiva na bázi hmyzu se stále častěji používají pro výživu zvířat. Důvodem je jednak vysoký obsah bílkovin, jednak využití hmyzu nabízí i efektivní a udržitelné výrobní možnosti uspokojit rostoucí poptávku. Kromě toho byly prokázány antioxidační účinky a dobrá chuť krmiva, která podporuje zdraví a welfare zvířat.

Kategorie: Krmivo, Technologie

Velká úspora lidské práce a času

Autonomní robotické zařízení Mirobot 3.0 od francouzské firmy SERMAP, které má v nabídce třeboňská společnost AGRICO, obdrželo na posledním veletrhu Techagro v roce 2018 cenu Grand Prix. Od té doby byla řada těchto robotů pro odkliz výkalů, ať už tekutých z bezstelivových stájí, či chlévské mrvy s vysokým obsahem slámy,...

Kategorie: Technologie

Faktory ovlivňující management výživy dojnic při využívání automatizovaných systémů dojení

Začleněním automatizovaných systémů na farmy vznikl zcela nový způsob managementu stáda a chovatel se musí na tyto změny řádně připravit. Změny se týkají především organizace práce a managementu krmení a výživy dojnic. Základním předpokladem pro zajištění vysoké produkce i dobrého zdraví zvířat je udržení co nejvyšší úrovně příjmu sušiny krmiva...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Výživa zvířat

Vliv doby míchání na strukturu TMR

Přežvýkavci mají vzhledem k uspořádání svého zažívacího traktu zcela mimořádnou schopnost zhodnocovat veškerá objemná krmiva. Průzkumy zužitkování krmných dávek u vysokoprodukčních dojnic ale naznačují, že bude třeba věnovat pozornost kvalitě píce. Jedním z faktorů ovlivňujících optimální funkci bachoru je struktura krmné dávky. ...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Technologie, Výzkum, Zdraví zvířat

Chytré krmení u prasat ve výkrmu

Z ekonomických analýz vyplývá, že nejvyšší položkou v chovech prasat jsou náklady na krmení. Zejména u zvířat ve výkrmu se hledají řešení, která by zefektivnila finální produkci. Přitom se pozornost zdaleka nevěnuje jen náhradním zdrojům drahých bílkovinných krmiv, ale také vývoji čím dál sofistikovanějších systémů krmení. Na trhu je již...

Kategorie: Prasata, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Směrem k preciznímu zemědělství

Svět se mění a zemědělství s ním. Blízká budoucnost nejspíš bude patřit systémům precizního zemědělství a není divu, že už teď se na to podniky připravují. Společnost Silyba a.s., která sídlí v Dolní Dobrouči začala s obměnou svého technického parku před čtyřmi roky. Vzhledem k tomu, že vlastní bioplynovou stanici...

Kategorie: Technologie