Archiv pro rubriku: Technologie

Filtr

Repopulace pro zdraví

Obhospodařovanou výměrou 6300 ha zemědělské půdy se Zemědělské obchodní družstvo Žichlínek řadí mezi největší zemědělské podniky na Orlickoústecku. V segmentu živočišné prvovýroby se chovatelé z pardubického regionu zabývají chovem mléčného skotu a prasat. Zatímco v chovu skotu Žichlínští momentálně řeší, zda ponechat obě stávající střediska nebo jít cestou koncentrace zvířat,...

Kategorie: Prasata, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Početné vrhy: radost, nebo starost?

Velký počet selat ve vrhu se stal aktuálním tématem nejen pro podniky s repopulovanými chovy prasat, ale i pro ty, kteří o změně genetiky teprve uvažují. O tom, co chov výkonné genetiky prasat obnáší, se domácí producenti zástavových selat a vepřového masa mohli dozvědět na včerejší odborné konferenci ve Stříteži...

Kategorie: Nezařazené, Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Jednoduché ovládání ventilace

Společnost Agrico Třeboň přichází rok co rok s novými produkty, které odpovídají všem nárokům na welfare chovu i předpisům a normativům a přitom se vyznačují vysokou efektivitou. Centrální ovládání vzduchotechniky s možnou archivací dat bylo jedním z představených témat na letošní Zemi živitelce.

Kategorie: Technologie

Babiš řekl ano Uhelné Příbrami

Dne 18. září došlo k slavnostnímu přestřižení pásky jedné z největších mléčných farem v republice, která byla vybudována za uplynulé dva roky v podniku Zemědělská společnost Vilémov, a. s., konkrétně na farmě Uhelná Příbram, která patří k holdingu Agrofert. ...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Repopulace nastartovala ekonomiku

Ještě docela nedávno byl chov prasat akciové společnosti Bioprodukt Knapovec na pokraji kolapsu. Doslova živou vodou pro z mrtvých vstání podniku s více než pěti sty prasnicemi základního stáda byla změna vlastníka a vynaložení investic na repopulaci chovu. Následně dosahovanými výsledky chovatelé uvedené společnosti hospodařící v blízkosti okresního města Ústí...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Investice do welfare jalovic se vrátila

Zemědělská společnost Karsit Agro, a. s., hospodaří v jižním cípu trutnovského okresu nedaleko Dvora Králové nad Labem. Klíčovým odvětvím živočišné výroby zmiňovaného východočeského podniku se sídlem v Dubenci je chov skotu. Podle hlavního zootechnika společnosti Ing. Libora Sedláčka je pro dosažení odpovídajících výsledků v uvedené specializaci důležitá také úroveň odchovu....

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

Inspirace pro funkční stáj

Říká se, že užitkovost a pohoda zvířat jsou spojené nádoby. Vytvořit zvířatům takové podmínky, které by ani v nejmenším neomezovaly jejich přirozené životní projevy, však předpokládá rozumět jim. Jinými slovy dívat se na svět jejich očima. Ve spolupráci s Ing. Petrem Brabencem, který z mnoha domácích, ale i zahraničních farem...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat