Archiv pro rubriku: Technologie

Filtr

Jednoduché ovládání ventilace

Společnost Agrico Třeboň přichází rok co rok s novými produkty, které odpovídají všem nárokům na welfare chovu i předpisům a normativům a přitom se vyznačují vysokou efektivitou. Centrální ovládání vzduchotechniky s možnou archivací dat bylo jedním z představených témat na letošní Zemi živitelce.

Kategorie: Technologie

Babiš řekl ano Uhelné Příbrami

Dne 18. září došlo k slavnostnímu přestřižení pásky jedné z největších mléčných farem v republice, která byla vybudována za uplynulé dva roky v podniku Zemědělská společnost Vilémov, a. s., konkrétně na farmě Uhelná Příbram, která patří k holdingu Agrofert. ...

Kategorie: Dojený skot, Technologie

Repopulace nastartovala ekonomiku

Ještě docela nedávno byl chov prasat akciové společnosti Bioprodukt Knapovec na pokraji kolapsu. Doslova živou vodou pro z mrtvých vstání podniku s více než pěti sty prasnicemi základního stáda byla změna vlastníka a vynaložení investic na repopulaci chovu. Následně dosahovanými výsledky chovatelé uvedené společnosti hospodařící v blízkosti okresního města Ústí...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Investice do welfare jalovic se vrátila

Zemědělská společnost Karsit Agro, a. s., hospodaří v jižním cípu trutnovského okresu nedaleko Dvora Králové nad Labem. Klíčovým odvětvím živočišné výroby zmiňovaného východočeského podniku se sídlem v Dubenci je chov skotu. Podle hlavního zootechnika společnosti Ing. Libora Sedláčka je pro dosažení odpovídajících výsledků v uvedené specializaci důležitá také úroveň odchovu....

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

Inspirace pro funkční stáj

Říká se, že užitkovost a pohoda zvířat jsou spojené nádoby. Vytvořit zvířatům takové podmínky, které by ani v nejmenším neomezovaly jejich přirozené životní projevy, však předpokládá rozumět jim. Jinými slovy dívat se na svět jejich očima. Ve spolupráci s Ing. Petrem Brabencem, který z mnoha domácích, ale i zahraničních farem...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

Teplotu drží na uzdě

Chlazení stájí se stává nezbytností, neboť přehřívání hospodářských zvířat má negativní vliv na jejich zdravotní stav a tím na užitkovost. Tlak na co nejlepší ekonomiku chovu nutí chovatele hledat vhodná technická řešení. Podnik živočišné výroby OVUS, spol. s r. o., jenž v Těhuli kousek od Slaného chová 220 tisíc nosnic...

Kategorie: Technologie

Není drůbež jako drůbež

Společnost Zemědělský dvůr Berbera, s. r. o., kterou bezmála před dvaceti roky založili manželé Rosolovi, se nachází v obci Tachovská Huť v blízkosti Mariánských Lázní a také nedaleko hranic s Německem. V rámci podnikatelských aktivit v zemědělské prvovýrobě se rodinná firma hospodařící v chebském regionu zabývá chovem krav bez tržní...

Kategorie: Drůbež, Krmivo, Technologie, Výživa zvířat