Archiv pro rubriku: Technologie

Filtr

Marketing pro mladší generace

Rozhodnutí spotřebitelů o nákupu potravin se rychle mění a producenti kuřat a vajec, kteří na tyto změny nebudou reagovat, tak činí na vlastní nebezpečí. Kromě tradičních vlivů, jako jsou cena, chuť a pohodlí, zvažují nyní spotřebitelé nové faktory, zejména mladší generace. Spotřebitelé chtějí autentičnost, protože se týká složení potravin a...

Kategorie: Nezařazené, Technologie

Dobrá mléčná užitkovost, to není jen dojení

Dojivost během laktace je značně ovlivňována celoročními biologickými rytmy dojnic. Někdy se uvádí, že produkce mléka je těmito rytmy regulována více než faktory prostředí prostředí, jako je teplo a vlhkost. Dochází ke změnám složení mléka s vyššími koncentracemi mléčného tuku a bílkovin pozorovanými v zimě a jejich nižšími hladinami v...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Zdraví zvířat

Také suffolk se dá chovat extenzivně

Pro své vynikající užitkové parametry, výborné mateřské vlastnosti, odolnost, klidný temperament, ale i libivý exteriér jsou ovce suffolk v našich chovech bezpochyby nejpočetněji zastoupeným plemenem. Uvedené černohlavé ovce s masnou užitkovostí zaujaly také manžele Láníkovi z Mírové pod Kozákovem, kteří mají ve svém chovu 120 bahnic základního stáda. ...

Kategorie: Ovce a kozy, Pastva, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Digitální technologie znamenají pro chov prasat změnu

Jak bude chov prasat ovlivněn rozšířením digitálních technologií do zemědělství a jaké výrobky se už mohou chovatelé vyzkoušet a otestovat? Digitální technologie jsou na vzestupu a změny čekají také chov prasat. Investice nejen do nových technologií pro ustájení a krmení, ale také do budoucnosti, tedy digitálních systémů, bude pro budoucnost...

Kategorie: Prasata, Smart farming, Technologie

Přístřeškové ustájení a klimatická změna

Při pohledu na současný stav investiční výstavby pro všechny kategorie skotu je patrné, že více než ze tří čtvrtin již převažují novostavby. Rekonstrukce se v průběhu posledních deseti let dostávají do pozadí, protože striktní požadavky na welfare z hlediska kubatury, měrné plochy, osvětlení a dalších kritérií jen velmi sporadicky mohou...

Kategorie: Dojený skot, Technologie