Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Vliv struktury krmné dávky dojnic na produkci skleníkových plynů

Enterická fermentace je přirozenou součástí trávicího procesu u přežvýkavců. Jde o proces trávení, při němž mikroorganismy štěpí sacharidy na jednoduché molekuly a produkují metan jako vedlejší produkt, který uniká do atmosféry. Kromě metanu na farmách vznikají a do atmosféry unikají i jiné plyny, jako jsou čpavek, sirovodík, oxid uhličitý a...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Výzkum, životní prostředí

Navyšováním užitkovosti se zhoršuje zdraví dojnic

Užitkovost v tuzemských chovech holštýnského skotu se rok od roku zvyšuje. Podle údajů kontroly užitkovosti, do níž je zapojeno více než 800 farem, v nejlepších stádech atakují hranici čtyřiceti litrů mléka. Mezi pětadvacítkou nejužitkovějších chovů je zhruba polovina farem, které spolupracují s poradcem přes výživu skotu Ing. Petrem Brabencem. Zeptali...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Odchov telat, Pastva, reprodukce, Technologie, Výživa zvířat, welfare, Zdraví zvířat

Intercropping a krmení skotu

Jaké jsou účinky intercroppingu na využití krmiva a produkci mléka? Využití současného pěstování plodin byl praktikován v mnoha částech světa různými způsoby, v závislosti na potřebách výrobce, tj. na seno, siláž, pro pastvu nebo nasekané zelené krmivo. ...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Kontaminace siláží mykotoxiny

Mykotoxiny jsou skupinou sekundárních metabolitů vylučovaných houbovými organismy (plísněmi), které většinou patří do rodů Fusarium, Aspergillus, Penicillium a Alternaria. Toxické účinky, jako je snížený příjem krmiva a produkce mléka, reprodukční problémy, imunosuprese a úhyn, se mohou objevit, pokud jsou zvířata krmena dietou kontaminovanou mykotoxiny Mykotoxiny jsou přítomny v celé řadě...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Prevence nemocí a výživa selat

Výživa je důležitým faktorem v chovu všech druhů a kategorií hospodářských zvířat. Selata nejsou výjimkou. Kvalitní výživa s odpovídajícím obsahem energie, bílkovin, vitamínů, minerálů a dalších složek, je důležitá nejenom pro jedince v produkci, ale zejména u zvířat krátce po narození a v případě selat i v období po odstavu....

Kategorie: Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Dopad chovu skotu na životní prostředí

Společnost Alltech každoročně pořádá konferenci nazvanou The One a jinak tomu nebylo ani letos. I když se setkání muselo uskutečnit pouze digitálně, o poutavé přednášky nebyla nouze. Zajímavým tématem byl například dopad chovu skotu na životní prostředí. Skot je často označován za jednoho z významných producentů skleníkových plynů a jeho...

Kategorie: Výživa zvířat, Výzkum, Zahraničí