Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Jak krmit zvířata bez antibiotik?

V první dekádě měsíce listopadu (6. listopadu) uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Českou zemědělskou universitou v Praze, NutriVet s.r.o. a LINAGRI s.r.o. seminář s názvem Výživa hospodářských zvířat bez antibiotik. ...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat

Pozitivní účinky klinoptilolitů ve výživě zvířat

Klinoptilolity patří mezi významná aditiva ze skupiny zeolitů. Jde o přírodní materiály složené z hliníku a křemíku, které jsou mezi sebou uspořádány tak, že vytváří mikroporézní strukturu. Zeolity můžeme dělit podle obsahu křemíku v jejich molekule. Rozlišujeme zeolity s malým obsahem křemíku, se středním obsahem křemíku a zeolity s vysokým...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat

Efektivní proteinová výživa dojnic

Při rozhodování o nákupu proteinových krmiv stojí chovatel před nelehkou volbou, obzvláště pokud se jedná o dlouhodobější zavazující kontrakt. Při tomto rozhodování existuje mnohem více ukazatelů, které by měly být brány v úvahu z pohledu výživy dojnic i ekonomického zúročení správného výběru krmiva.

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat

Využití mořských a sladkovodních řas ve výživě hospodářských zvířat

Základní složkou krmných dávek pro hospodářská zvířata nezbytnou pro krmivářský průmysl jsou proteinová krmiva. Zvýšený zájem dokládá nejen vzestup globální poptávky po mořských řasách, kde se předpokládá v roce 2024 více než dvojnásobné zvýšení prodeje oproti roku 2016 (ze 4 mld. na 10 mld. USD), ale také rozvoj technologií na...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Prasata, Výživa zvířat

Vliv typu míchacího krmného vozu a druhu krmiva na přesnost jeho nakládání

Především v chovech skotu s intenzivní výrobou mléka nebo s intenzivním výkrmem se v současnosti využívá zkrmování TMR. Její výhody jsou uplatněny pouze tehdy, když se krmná dávka co nejvíce podobá krmné dávce vypočítané, všechny komponenty dávky jsou dostatečně zamíchány tak, aby tvořily homogenní soudržnou hmotu. Nedodržení těchto zásad se...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Výživa zvířat

Když se krmí lupina….

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., Praha-Uhříněves ve spolupráci s ministerstvem zemědělství, Vědeckým výborem výživy zvířat a Komisí výživy odboru živočišné výroby ČAZV uspořádal ve středu pětadvacátého září konferenci na téma aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů 2019. Společným tématem všech přednášek bylo využití lupiny...

Kategorie: potraviny, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Výživa drůbeže v praxi

V chovech drůbeže je výživa jedním ze základních faktorů ovlivňujících jak výši produkce, tak její kvalitu. Chovateli využívané komerční krmné směsi standardně odpovídají živinovým požadavkům jednotlivých druhů, ale i kategorií drůbeže. V souvislosti s maximálním využitím genetického potenciálu zvířat se krmné směsi optimalizují z hlediska zastoupení aminokyselin. Kromě standardních receptur...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat