Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Krmiva pro zdraví, kvalitu i životní prostředí

Ačkoliv v řadě západních zemí pokračují snahy o rozšíření stravování podle veganských a vegetariánských zásad, tak celosvětová poptávka po živočišných produktech stoupá. Zastánci „zdravějších“ trendů nejčastěji poukazují na potřebu změny kvůli omezení spotřeby zdrojů a zlepšení stavu planety. Jejich oponenti se usilovně snaží nalézt způsoby, jak živočišnou produkci zefektivnit a...

Kategorie: Výživa zvířat

Venkovní chov prasat v ohrožení

Pobyt zvířat ve venkovním výběhu či na pastvině je také jednou z podmínek ekologického chovu prasat, kterou se zásadně odlišuje od konvenčně provozovaných systémů chovu. Nové podmínky pro oplocení všech staveb určených k chovu prasat, včetně pomocných staveb na uskladnění krmiva a steliva pro prasata, ale i pro zajištění venkovních...

Kategorie: biopotraviny, Prasata, Technologie, Výživa zvířat, zemědělství, životní prostředí

Nová certifikace krmiv DLG – snížený obsah N a P

V průběhu zvyšujících se nároků na kvalitu a dosledovatelnost potravin živočišného původu je celý řetězec konfrontován s neustále se zvyšujícími požadavky. Aktuálně se Německá zemědělská splečnost (DLG) rozhodla zavést certifikaci krmiv se sníženým obsahem dusíku a fosforu. Mělo by to přinést jak snížení nákladů pro chovatele, optimalizaci potřeby těchto živin...

Kategorie: EU, potraviny, Výživa zvířat, Zdraví zvířat, životní prostředí

Obalování balíků strečujícími fóliemi u lisovaných silážovaných krmiv – očima krmiváře

Technologie přípravy balíkovaných siláží se rozšířila po vzoru Rakouska, Německa či Skandinávie i v podmínkách ČR. Na úspěšnosti a včasnosti operace dokonalého obalení slisované píce závisí výsledná kvalita finální siláže. Jakékoliv nedostatky či nedodržení technologických podmínek se vždy projeví výrazným poškozením výsledného krmiva.

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Možnosti sklízecích řezaček

Sklizeň silážní kukuřice, zavadlé hmoty trav a jetelovin nebo dalších plodin je v případě středoevropského a západoevropského regionu především záležitostí samojízdných sklízecích řezaček. Díky bohaté nabídce sklízecích adaptérů různé konstrukce lze provádět jak sklizeň hmoty celých rostlin, tak také jejich částí, což se týká sklizně směsi listenů a palic kukuřice...

Kategorie: Výživa zvířat, zemědělství

Faktory ovlivňující management výživy dojnic při využívání automatizovaných systémů dojení

Začleněním automatizovaných systémů na farmy vznikl zcela nový způsob managementu stáda a chovatel se musí na tyto změny řádně připravit. Změny se týkají především organizace práce a managementu krmení a výživy dojnic. Základním předpokladem pro zajištění vysoké produkce i dobrého zdraví zvířat je udržení co nejvyšší úrovně příjmu sušiny krmiva...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Výživa zvířat