Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Hodnocení frakcí dusíkatých látek u siláží ve výživě přežvýkavců

Cílem práce bylo vyhodnotit nutriční hodnoty běžně využívaných siláží ve výživě přežvýkavců dle tzv. Cornellského systému. V práci bylo vyhodnoceno 5 siláží (jetelová, kukuřičná, jílková, travní a vojtěšková), byly u nich analyzovány jednotlivé frakce dusíkatých látek (NL) (A, B1, B2, B3 a C) a následně byly zjištěné hodnoty statisticky vyhodnoceny....

Kategorie: Výživa zvířat

Význam Lupiny bielej (Lupinus albus, Amiga) v intenzívnom chove brojlerových králikov

Chov brojlerových králikov je samostatným odvetvím živočíšnej výroby. Hlavnou podmienkou úžitkovosti je dobrý zdravotný stav chovu. V intenzívnych chovoch brojlerových králikov sú v dôsledku ťažko stráviteľných krmív častým zdravotným problémom gastrointestinálne ťažkosti. V snahe predísť uvedeným problémom hľadajú sa také alternatívy krmív, ktoré by boli ľahko stráviteľné a zároveň komparáciou...

Kategorie: Výživa zvířat

Péče o velké vrhy

Genetický pokrok a snaha šlechtitelských firem o dosažení mimořádných výsledků užitkovosti přináší stále narůstající počet selat ve vrhu. Každé sele navíc je sice zdrojem navýšení tržeb, ale zvyšující se počet selat ve vrhu klade vyšší požadavky na podmínky chovu, technologie a management, což je podmiňováno zvýšenou péčí o prasnice a...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Podnik s diverzifikovanou výrobou

Zemědělská, a. s., Vysočina, která hospodaří v oblasti Železných hor v nadmořské výšce okolo 565 metrů, je podnikem s diverzifikovanou zemědělskou výrobou. Na obhospodařované výměře 1500 ha pěstují jak tržní plodiny, tak produkují krmiva pro živočišnou výrobu, kterou má společnost se sídlem v Dřevíkově na Chrudimsku postavenou na chovu skotu...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Krmivářská legislativa EU v roce 2018, přehled vydaných právních předpisů

Opět jako v minulých letech byly orgány Evropské unie i v roce 2018 velice aktivní. V Úředním věstníku EU bylo v tomto roce zveřejněno 41 právních předpisů týkajících se krmiv. Tradičně nejvíce jich bylo ve formě nařízení Evropské komise o povolení doplňkových látek. Zájemci o krmivářskou legislativu se mohou s...

Kategorie: Krmivo, legislativa, Výživa zvířat

Životní pohoda prasat na prvním místě

Zdraví a welfare prasat byly klíčovými tématy semináře, který 12. března uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR. V zasedací místnosti již zmiňovaného ústavu se zájemci dozvěděli o současných trendech, které chov prasat směřují nejen ke zlepšení životní pohody zvířat, ale v...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Konzervace vojtěšky přípravky nového typu

Vývoj nových silážních přípravků se obecně považuje za jeden z hlavních motorů pokroku v oblasti silážování. Většinou se dělí na chemické, biologické a jejich kombinace. Chemické konzervanty mají mnoho variant podle toho, které účinné látky obsahují. Základem bakteriálních přípravků (inokulantů) jsou homofermentativní bakterie mléčného kvašení, ty mohou být doplněny bakteriemi...

Kategorie: Technologie, Výživa zvířat