Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Zásady kŕmenia oviec a kôz

Ovce a kozy sú v chovateľskej verejnosti považované za skromné a nenáročné zvieratá. Pasenie je najstarší, najprirodzenejší a zároveň najbežnejší spôsob výživy oviec. Oproti iným spôsobom výživy má viac predností, ktoré vychádzajú z dôvodov biologických, zdravotných i ekonomických. Po pasení je najobľúbenejším krmivom oviec zelené krmivo. Podobne ako paša má...

Kategorie: Ovce a kozy, Výživa zvířat

Kvalita senáže i bezpečnost práce

Produkce konzervovaných objemných krmiv je pravidelným tématem vědeckých prací, seminářů a konferencí v řadě zemí celého světa, protože ne všude mají možnost využívat pastevní porost v průběhu celého roku. Existuje několik pravidel, která se týkají přípravy, průběhu a bezpečnosti a určitě stojí za dodržení.

Kategorie: Výživa zvířat

Zlepšení kvality skořápky a množství vajec se správnými minerály‎

Během let genetického zlepšení byly vybrány nosnice pro jejich schopnost snášet vejce každý den. Ale stejně jako u lidských špičkových sportovců, všechny proměnné musí být správné pro optimální výkon. Výživa hraje klíčovou roli v tomto, konkrétněji, přesném doplnění stopových minerálních látek do krmné dávky. ...

Kategorie: Drůbež, Krmivo, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Netradiční pícniny na orné půdě

V důsledku vlivu rozkolísaného počasí a nových omezení v pěstování plodin spojených se snahou o ekologizaci rostlinné výroby musí zemědělské podniky hledat nové způsoby pěstování tradičních plodin, vracet se k některým dříve pěstovaným plodinám nebo i zkoušet druhy, které se v dané oblasti ještě nepěstovaly.

Kategorie: Výživa zvířat

Technika napájení a příjem zdravotně nezávadné vody v odchovu telat

Zavedení denní rutiny má význam nejen v řízení dojnic, ale i u nejmladších kategorií – telat. Zvířata např. ocení konzistentní časy krmení, adekvátní teplotu mléčné výživy, ale i kvalitní napájecí vodu. K napájení telat ve venkovních individuálních boxech (VIB) je nejčastěji využíváno kbelíků s minimálním průměrem 30 cm. Při příjmu...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Inovace v silážování a její vliv na mléčnou produkci, reprodukci a zdraví dojnic

V rámci PRV 16.2.1 Inovace v zemědělství byl realizován projekt na zlepšení kvality produkovaných krmiv prostřednictvím zlepšení technologie sklizně siláží a siláži o vyšší sušině (registrační číslo žádosti 18/006/16210/671/000063). Projekt byl realizován v ZD Senice na Hané hospodařícím v okrese Olomouc. ...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat