Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Organické stopové minerály: Maximalizace stability chelátu zvyšuje relativní biologickou dostupnost

Využití minerálů závisí především na absorpci prvků z přijatého krmiva, přičemž termín „biologická dostupnost“ se obecně používá k popisu absorpce i využití živin. Celosvětově došlo v krmivářském průmyslu k vyladění složení krmiv, a to nejen s ohledem na živinové potřeby zvířete, ale také s cílem minimalizovat znečištění způsobené vylučováním minerálů....

Kategorie: Výživa zvířat, Zdraví zvířat, životní prostředí

Veletrh ANIMAL TECH by se měl konat v červnu 2021

V důsledku přetrvávající nepříznivé epidemické situace se vedení Veletrhů Brno, a. s. dohodlo s partnerskými oborovými svazy na zrušení veletrhů TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA v roce 2021 a posun jejich konání do roku 2022 v termínu 3. – 7. dubna. Veletrh ANIMAL TECH, Národní výstava hospodářských zvířat a Národní...

Kategorie: Výživa zvířat

Minerální výživa koz

Výživa hraje zásadní roli v chovu koz. Jde o významný faktor s nejvýraznějším dopadem na produkční náklady. Kozy mění své chování při krmení podle sezony v závislosti na dostupnosti stravy a jsou mnohem všestrannější než skot nebo ovce. Mohou přizpůsobit široké škále podmínek krmení. Kozy si mohou vybrat z dostupných...

Kategorie: Ovce a kozy, Výživa zvířat

Novšie poznatky na potrebu vybraných mikroprvkov vo výžive zvierat

V Európskej Únii hlavným nariadením, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky pre povoľovanie viacerých doplnkových látok, ktoré patria do skupiny mikroprvkov v krmivách, je Nariadenie Komisie (ES) č. 1334/2003 s neskoršími zmenami a doplnkami. Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Management výživy březích prasnic

V chovu prasat došlo v posledních letech ke značnému pokroku v počtu narozených a dochovaných selat na prasnici. Schopnost prasnice poskytnout dostatek živin plodům během březosti, produkovat dostatek mléka pro početné vrhy a po odstavu zabřeznout v co nejkratší době je významným ukazatelem úspěšné reprodukce. Zvýšení reprodukční užitkovosti s sebou...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat