Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Technika napájení a příjem zdravotně nezávadné vody v odchovu telat

Zavedení denní rutiny má význam nejen v řízení dojnic, ale i u nejmladších kategorií – telat. Zvířata např. ocení konzistentní časy krmení, adekvátní teplotu mléčné výživy, ale i kvalitní napájecí vodu. K napájení telat ve venkovních individuálních boxech (VIB) je nejčastěji využíváno kbelíků s minimálním průměrem 30 cm. Při příjmu...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Inovace v silážování a její vliv na mléčnou produkci, reprodukci a zdraví dojnic

V rámci PRV 16.2.1 Inovace v zemědělství byl realizován projekt na zlepšení kvality produkovaných krmiv prostřednictvím zlepšení technologie sklizně siláží a siláži o vyšší sušině (registrační číslo žádosti 18/006/16210/671/000063). Projekt byl realizován v ZD Senice na Hané hospodařícím v okrese Olomouc. ...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Využitie vedľajších produktov vo výžive zvierat

Každý aspekt globálneho otepľovania súvisiaci so znižovaním vplyvu na životné prostredie vyplývajúci z ľudskej činnosti, preukázal rastúci záujem. Odpadové hospodárstvo predstavuje kľúčový prvok v znižovaní znečistenia ovzdušia a vody, emisií skleníkových plynov a zdravotných problémov. Jedným z prioritných cieľov v environmentálnom akčnom programe Európskej únie v oblasti odpadu a nakladania...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Zásady výživy jalovíc pre úspešný odchov

Dôležitým predpokladom úspešného chovu hovädzieho dobytka je odchov potrebného počtu dobre vyvinutých, zdravých a konštitučne pevných jalovíc určených na ďalšiu plemenitbu. Vyžaduje si to sústrediť chovateľskú prácu na vytvorenie takého typu dobytka, ktorý bude mať veľkú a priestrannú kapacitu predžalúdkov so schopnosťou konzumovať a dobre zužitkovať vysoké dávky sušiny z...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat

‎BBC tvrdí, že v krmivech pro domácí zvířata jsou chemikálie

Putrescin a kadaverin se vyskytují, když bakterie pohlcují aminokyseliny v hnijícím zkaženém mase nebo jiných rozkládajících se bílkovinách.‎ ‎V článku BBC „Skrytý důvod, proč jsou ‎‎krmiva pro zvířata v zájmovém‎‎ chovu tak návyková“ reportér napsal, že dvě chemikálie nalezené v hnijícím mase se používají jako zchutňující látky do krmiv pro...

Kategorie: Krmivo, petfood, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Vítězové Silážní ligy 2021

Letos v červnu proběhl první, projektu Silážní liga, který pořádala firma ACE Agro s. r. o. Odborná komise ve složení Členy odborné komise, která hodnotila a bodovala krmiva byla Ing. Patricie Kolářová (Nutrition of Animals, s r. o.), Ing. Daniel Šustek (živočišná výroba – zootechnik Rolnické společnosti Lesonice) a prof....

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat