Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

EAT-Lancet – studie o udržitelných potravinových systémech

Komise EAT-Lancet (mozkový trust iniciovaný vlivnými celosvětovými nadacemi) vydala 16. ledna 2019 v Lancet Medical Journal zprávu o udržitelných potravinových systémech, která vyzývá k radikálním změnám výživových doporučení, zavedení daní na maso a dalším drastických opatřením, která by umožnila snížení spotřeby masa až o 90 %. Stručně řečeno by měla...

Kategorie: EU, GMO, Výživa zvířat

Krmení zvířat v domácím chovu – psů a koček

Na začátku svého textu prohlašuji, že jsem zaujatou osobou, protože moje děti vlastní kočky i pejsky (jezevčíka, zlatého retrievera). Před dvěma lety jsem byl na přednášce o krmení prasat osloven slovenským veterinárním lékařem, zda bych nenapsal nějaký text o krmení psa a kočky. Prý u prasat máme vše přesně spočítáno...

Kategorie: Výživa zvířat

Současná selata vyžadují jiný přístup

Moderní genotypy prasnic jsou produktem globálního selekčního tlaku na vysokou plodnost, která již převyšuje úroveň třiceti odstavených selat od jedné prasnice za rok. V přepočtu na produkci mléka na kilogram živé hmotnosti je výkonnost těchto prasnic srovnatelná s vysoce produkčními dojnicemi. Takovému výkonu se chovatelé musejí přizpůsobit, ať to jak...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Vsadili na produkci mléka a dobře udělali

Akciová společnost Agro Podlesí se specializuje na chov mléčného skotu. Jestliže loni chovatelé hospodařící na Kutnohorsku dodali do mlékárny 14 760 tisíc litrů mléka za rok, současné výsledky ukazují, že mají slušně našlápnuto k překonání hranice 15 miliónů litrů. Názorný příklad toho, že i při specializaci na jednu komoditu může...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Pasení zvířat prospívá jim i životnímu prostředí

Přibližně 800 milionů lidí na naší planetě závisí na chovu hospodářských zvířat, která se pasou v přirozených pastevních systémech. Využívání trvalých travních porostů k chovu hospodářských zvířat je v celé řadě zemí převažujícím způsobem hospodaření. Travní porosty zabírající přibližně 40 % zemské souše jsou zároveň jedním z největších ekosystémů na...

Kategorie: Výživa zvířat

Když je mléko klíčovou komoditou

Kvalita objemných krmiv je pro podniky, pro něž je produkce mléka hlavní podnikatelskou aktivitou, rozhodujícím parametrem ovlivňujícím užitkovost dojnic. To si uvědomují i na mléčné farmě ve Vysokých Studnicích, kde poslední tři měsíce vykazují užitkovost pětatřicet litrů na ustájenou dojnici, respektive třiačtyřicet litrů na dojenou krávu. Denní nádoj tak představuje...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Dozrál čas pro krmení hmyzem?

Z alternativních bílkovinných krmiv má velký potenciál pro uplatnění ve výživě zvířat také hmyz. Jedná se o velmi kvalitní zdroj bílkovin srovnatelný se sójou nebo dříve produkovanými živočišnými krmivy. Výhodou hmyzu je rychlý růst, ale také snadná reprodukce, dobrá konverze krmiva a možnost produkce na zemědělských nebo potravinářských odpadech. ...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Bílkovinná krmiva ve výživě prasat

Výživa prasat je jeden z nejdůležitějších faktorů, který rozhoduje o rentabilitě chovu. Největší podíl na nákladech v chovech připadá na krmiva, což je důvodem, proč se chovatelé hospodářských zvířat snaží najít vhodné alternativy, zejména k sóji a obilovinám. Při používání těchto krmných komponent je nutné dbát na to, aby vyhovovaly...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Biofarma s finalizovanou produkcí masa

Kdo projíždí Ouběnicemi na Dobříšku, nemůže minout rodinou farmu Kozohorských se zalesněným kopcem, kde již před čtrnácti roky našli útočiště maďarští lužní jeleni a mufloni. S narůstající výměrou farmáři rozšířili farmový chov zvěře ještě o ekologický chov ovcí a masného skotu a začali finalizovat produkci masa v biokvalitě na vlastních...

Kategorie: biopotraviny, Masný skot, Ostatní, Ovce a kozy, Pastva, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat