Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Využití extrudovaných krmiv ve výživě zvířat

Tepelná úprava krmiv je obecně energeticky náročná, proto od ní očekáváme prokazatelné navýšení užitných vlastností takto upraveného krmiva. Z těchto důvodů jsou extrudována především jadrná krmiva, která jsou charakteristická vyšší koncentrací živin, což zvyšuje pravděpodobnost vyšší návratnosti vložené energie. Cílem tepelné úpravy jadrných krmiv je zlepšení jejich kvality a hodnoty...

Kategorie: Výživa zvířat, Výzkum

Jaké jsou alternativy pro nahrazení sóji?

Larvy much, okřehky nebo sója či lupina na evropské půdě, to je možná první co vás napadne jako zdroj bílkovin pro hospodářská zvířata. Živočišná výroba v Nizozemsku posloužila, jako odvětví pro zjištění jaké existují alternativy k sóji. Protein je nezbytnou složkou krmiva a živočišná výroba se bez něj neobejde. V...

Kategorie: Výživa zvířat

Prevence acidózy a ketózy a zdraví mléčné žlázy

V průběhu tranzitního období, přibližně tři týdny před otelením a tři týdny po otelení, dochází u dojnic k významným metabolickým změnám. Proto bychom měli být v tomto období zvláště obezřetní a věnovat dojnicím dostatečnou pozornost jak při sestavování krmné dávky, tak při zajišťování životních potřeb formou sociální interakce a vhodných...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Projekt Feed-a-Gene

Feed-a-Gene si klade za cíl lépe přizpůsobit různé složky krmiva monogastrům (prasata, drůbež a králíci) s cílem zlepšit jeho celkovou účinnost a snížit dopad na životní prostředí. Budou se hledat nové a alternativní zdroje krmiv a krmné technologie, budou se identifikovat a vybírat robustních zvířata, která jsou lépe přizpůsobeny variabilním...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat, Výzkum

Jak vyrobit kvalitní objemná krmiva?

Na pěti místech České republiky probíhaly po celý týden (15.–19. února) semináře Siláže 2016 s podtitulem „Kvalitní objemná krmiva – nedostatkové zboží?“ Přednášky na semináři si vyslechlo vždy zhruba padesát chovatelů dojnic, krmivářů a dalších zájemců. K aktivní účasti byl pozván také odborník ze zahraničí....

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Výživa zvířat

Výroba objemných krmiv v praxi

Kukuřičná siláž tvoří až padesátiprocentní podíl sušiny krmné dávky. Vyrobit toto nejvýznamnější sacharidové krmivo v optimální kvalitě lze jen za předpokladu, že rostlina má v době sklizně odpovídající obsah sušiny a že se dodržují zavedené technologické postupy při konzervaci silážované píce.

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Výživa zvířat