Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Doplňková krmiva ve výživě kanců

Revize nutričních požadavků pro kance ukázala, že pouze přísné omezení krmiva, tj. pod 1,4násobek záchovy, má negativní vliv na produkci spermií a libido, ale neovlivňuje pohyblivost nebo vitalitu spermií. Optimální obsah bílkovin v krmivu pro kance je diskutabilní. Zjistilo se, že krmení kanců s nízkou hladinou bílkovin na úrovni 13...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Ustájení plemenných kanců

Způsob odchovu mladých kanců ovlivňuje produkci spermatu. Ukázalo se, že ustájení rostoucích kanců ve skupinách je výhodné pro následné reprodukční výkony. Skupinově odchovaní kanci mají v porovnání s individuálně ustájenými kanci silnější končetiny, výraznější libido, dříve dosahují prvního skoku a mají vyšší počty spermií. ...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Výživa zvířat, Výzkum, welfare, Zdraví zvířat

Výživa odstavených selat

Odstav je kritická fáze života selete, kdy se vyrovnává s nutričním stresem, z odloučení od prasnice, se změnou prostředí a sociální hierarchií. Zjistilo se, že selata, která během prvního týdne po odstavu sníží svou hmotnost, dosáhnou v porovnání s ostatními selaty porážkové hmotnosti o deset dnů později. ...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Výživa selat

Jedním ze základních témat webináře, který za podpory Ministerstva zemědělství 10. listopadu uspořádala Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., byla také výživa selat. Praktická prezentace na toto téma byla v režii Ing. Evy Václavkové, Ph.D., z Výzkumného ústavu živočišné výroby, respektive...

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat

Kvalitativní parametry píce lupiny bílé a úzkolisté

Lupina bílá (Lupinus albus) a lupina úzkolistá (Lupinus angustifolius) jsou zajímavými alternativami sójového extrahovaného šrotu v krmných dávkách přežvýkavců. V mnoha zemích jsou tyto bílkovinné plodiny využívány i pro produkci píce, určené zejména k silážování. Cílem naší studie bylo stanovení výnosových parametrů, chemického složení a stravitelnosti píce u lupiny bílé...

Kategorie: Výživa zvířat, Výzkum

U výrobce biskvitové moučky

Když se řekne biskvitová moučka, asi ne každý si umí dobře představit, o co jde. Z názvu vyplývá, že by to mohlo mít něco společného s trvanlivým pečivem... V Olomouci jsme navštívili firmu CERVUS s. r. o., předního českého výrobce biskvitové moučky a zjistili, že jde o doplňkové krmivo stálého...

Kategorie: Výživa zvířat

Zvýšená tvorba a únik plynů obsahující N

Výskyt dusičnanů a dusitanů v objemných krmivech – silážích

Vysoká intenzifikace rostlinné výroby v dřívějších letech souvisela s aplikací vyšších dávek minerálních hnojiv do půdy a byla příčinou zvýšeného ukládání dusičnanů v rostlinných produktech (krmivech) a následně pak docházelo k dietetickým a zdravotním problémům u zvířat. Nesprávné zkrmování takto poškozených krmiv (s vysokým obsahem dusičnanů) vedlo v minulosti nejen...

Kategorie: Výživa zvířat

Starterová výživa telat pro dobře vyvinutý bachor

Starterová výživa telat v období mléčné výživy je v komerčních chovech u nás a ve světě v různých kombinacích využívána více než 25 let. Nelze diskutovat o tom, že tím pravým důvodem pro užití této metody je kvalitní a adekvátní rozvoj předžaludků telete, spojený s následným větším tělesným rámcem. Tato...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Výživa zvířat, Zdraví zvířat