Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Testy potvrdily praktické přednosti

Společnost U + M Servis Třeboň zastupuje od roku 2016 na českém trhu krmnou techniku BvL. U stejnojmenných krmných vozů oceňují chovatelé skotu nejen jejich užitné vlastnosti vycházející z řady výjimečných technických prvků, ale především správnou strukturu namíchané krmné dávky. Ta je základním předpokladem optimální hodnoty pH v bachoru, většího...

Kategorie: Krmivo, Technologie, Výživa zvířat

Konzervace vojtěšky s různou délkou řezanky

Vojtěška je obtížně silážovatelná především kvůli nízkému obsahu uhlohydrátů rozpustných ve vodě a vysoké tlumící schopnosti snižovat kyselost silážované hmoty. Kvalitu siláže můžeme pozitivně ovlivnit zkrácením řezanky, je-li řezanka kratší, silážování bývá snadnější. Délku řezanky však nelze snižovat do nekonečna. Zkrátí-li se řezanka příliš, dojnice méně přežvykují, pH v bachoru...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Technologie, Výživa zvířat

Fytonutrienty ve výživě dojnic

Fytonutrienty, fytobiotika nebo také fotochemikálie či rostlinné výtažky jsou přírodní bioaktivní složky, které jsou přirozeně přítomné v rostlinách. Jsou to přírodní látky syntetizované rostlinou pouze ve specifických typech buněk, proto nejsou nazývány živinami v tradičním smyslu, které jsou produkty energetického metabolismu, ať už anabolického nebo katabolického. Slouží jako ochrana rostliny,...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat

Co ovlivňuje produkci a jakost mléka dojnic?

Mléko a mléčné výrobky tvoří významnou a nenahraditelnou součást výživy lidské populace. Proto je věnována značná pozornost chovu skotu a produkci kvalitního mléka. Česká republika patří na přední místo mezi vyspělé chovatelské země, a to díky systematické plemenářské, chovatelské a veterinární práci. Je ale třeba vidět i řadu problémů, které...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Výživa zvířat

Vliv inovovaných způsobů sklizně silážní kukuřice na kvalitativní parametry řezanky

Cílem této studie bylo posoudit nově zaváděné technologie zpracování kukuřice na siláž s využitím mačkacích válců MCC MAX a shredlage na kvalitativní parametry řezanky. Posuzováno bylo narušení zrna, podíly velikostí částic pomocí separátoru a také vliv zpracování na degradovatelnost v bachoru. Nejvyššího narušení zrn bylo dosaženo pomocí technologie shredlage, kde...

Kategorie: Výživa zvířat

Projekt Praxe do škol

Jak vznikl projekt Praxe do škol, pomocí kterého mají možnost studenti na zemědělských odborných školách pracovat se systémem CNCPS pomocí programu Taurinut? Na otázku co všechno tomu předcházelo odpovídá Dušan Kořínek, obchodní ředitel společnosti Schaumann ČR: „Musíme se ale vrátit několik let zpět. Už od roku 2009 jsme začali využívat...

Kategorie: Výživa zvířat