Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Krmiva, vedlejší živočišné produkty a veterinární asanace na webu SVS

Na webových stránkách Státní veterinární správy vznikla nová sekce – Krmiva, vedlejší živočišné produkty a veterinární asanace. V sekci lze nalézt informace týkající se zdravotní nezávadnosti krmiv, manipulace s vedlejšími živočišnými produkty, včetně výroby krmiv pro zvířata v zájmovém chovu. Stručně je zde popsána také veterinární asanace zahrnující dezinfekci, deratizaci...

Kategorie: potraviny, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Silážování pomocí biologických inokulantů a energetická účinnost krmiv

Při použití homofermentativních laktobacilů je hlavním produktem fermentace kyselina mléčná, zatímco při použití heterofermentativních bakterií (Lactobacillus buchneri) vzniká rovněž kyselina octová a alkoholy. Ztráty energie při použití homofermentativních bakterií se pohybují kolem 3 %, zatímco při použití heterofermentativních bakterií (Lactobacilus buchneri) v závislosti na vznikajících produktech dosahují ztráty energie až...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat

Balíky konzervovaného krmiva lepší než vaky?

Zemědělský sektor nepřetržitě hledá zlepšení v oblasti krmení zvířat. Nízké ceny za mléko také motivují hledání stálého zlepšení krmení dojnic. Existuje příležitost snížit náklady a zároveň zvýšit produktivitu? Možnou novinkou je balení krmiva do balíků místo vaků nebo do silážovat do žlabů, silážních jam.

Kategorie: Výživa zvířat

Sorbenty v prevenci nemocí zvířat a ochraně životního prostředí

Stejně jako ve výživě lidí se mění i koncepce výživy potravinových zvířat. Za prioritní se považuje optimální výživa zvířat. Krmivo musí být v pořádku nejen nutričně, ale musí také podporovat zdraví zvířat. Pro optimalizaci zoohygienických podmínek a životního prostředí i zvýšení užitkovosti lze využít řadu krmných aditivních látek.

Kategorie: Výživa zvířat

Dostatek kvalitní píce z travních porostů

V České republice je podle odborníků nevyhovující stav travních porostů u většiny zemědělských podniků z hlediska produkce i kvality píce. Tento špatný stav není dán pouze několikaletým suchem a vysokými teplotami, které výrazně snížily produkci píce, ale také dlouhodobým zanedbáváním základní péče, jako je hnojení, vápnění a obnovy.

Kategorie: Výživa zvířat

Optimální konzervace krmiv

Siláže do krmné dávky pro dojnice je nutno kvalitně připravit. Dodrží-li se při silážování, odkrývání siláží a při jejím zkrmování doporučené postupy, má chovatel možnost zkrmovat vhodné krmivo, které je pro zvířata chutné a dobře stravitelné. Pro zajištění dobré a kvalitní siláže je potřeba nespočet kroků, které nás dovedou až...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat

Co do krmných dávek králíků

V současnosti se klade důraz na bezpečnost a udržitelnost zdrojů potravin a krmiv. S nárůstem populace a změnou stravovacích návyků narůstá spotřeba potravin s vysokou energetickou hodnotou včetně masa. Možnosti využití specificky fermentovaných plodů ostropestřce mariánského v krmivech chovných samic brojlerových králíků nastínil na semináři uspořádaném na České zemědělské univerzitě...

Kategorie: Kožešinová zvířata, Výživa zvířat