Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Budoucnost krmení bude v hydroponii

Společnost Bio Hydroponic Technology, SE se specializuje na navrhování a výrobu hydroponických systémů pro pěstování různých plodin v průmyslovém měřítku. Zaměřují se na na produkci hydroponického zeleného krmiva a biomasy pro bioplynové stanice. Technologie umožňuje pěstování krmiva po celý rok za jakýchkoliv klimatických podmínek. Jeden z kontejnerů společnosti jsme si...

Kategorie: Výstava, Výživa zvířat

Jak postupovat při odchovu telat a mladého skotu

Odchov telat je bohužel u našich chovatelů stále podceňován, i když je pro každé stádo, ale i pro ně zcela rozhodující. To, že novorozené tele, nepřipravené na „krutý“ okolní svět, je víceméně ohrožováno tím, že je chovatel nedostatečně informován o jeho potřebách, nebo že je přeceňována životaschopnost organismu. To má...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Nový silážní inokulant

Společnost Chr. Hansen Czech Republic, s. r. o., získala zlatou medaili BVV 2019 za svůj nejnovější typ silážního inokulantu, který se již zabydlel u českých a slovenských farmářů. SiloSolve® FC je bakteriální inokulant pro aerobní stabilitu a zlepšenou fermentaci určený pro všechny plodiny. ...

Kategorie: Výstava, Výživa zvířat

Výroba mléka s důrazem na welfare a zdraví zvířat

Chov skotu za účelem produkce mléka je pro společnost Agro Jesenice u Prahy, a. s., klíčovým sektorem živočišné prvovýroby. Z ročně vyprodukovaného objemu 13,5 milionu litrů chovatelé dodají do mlékárny Pragolaktos, a. s., více než dvanáct miliónů litrů mléka v Q kvalitě. Uvedená středočeská akciová společnost nejenže zvládá ekonomický tlak...

Kategorie: Dojený skot, Mléko, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Hodnocení frakcí dusíkatých látek u siláží ve výživě přežvýkavců

Cílem práce bylo vyhodnotit nutriční hodnoty běžně využívaných siláží ve výživě přežvýkavců dle tzv. Cornellského systému. V práci bylo vyhodnoceno 5 siláží (jetelová, kukuřičná, jílková, travní a vojtěšková), byly u nich analyzovány jednotlivé frakce dusíkatých látek (NL) (A, B1, B2, B3 a C) a následně byly zjištěné hodnoty statisticky vyhodnoceny....

Kategorie: Výživa zvířat

Význam Lupiny bielej (Lupinus albus, Amiga) v intenzívnom chove brojlerových králikov

Chov brojlerových králikov je samostatným odvetvím živočíšnej výroby. Hlavnou podmienkou úžitkovosti je dobrý zdravotný stav chovu. V intenzívnych chovoch brojlerových králikov sú v dôsledku ťažko stráviteľných krmív častým zdravotným problémom gastrointestinálne ťažkosti. V snahe predísť uvedeným problémom hľadajú sa také alternatívy krmív, ktoré by boli ľahko stráviteľné a zároveň komparáciou...

Kategorie: Výživa zvířat

Péče o velké vrhy

Genetický pokrok a snaha šlechtitelských firem o dosažení mimořádných výsledků užitkovosti přináší stále narůstající počet selat ve vrhu. Každé sele navíc je sice zdrojem navýšení tržeb, ale zvyšující se počet selat ve vrhu klade vyšší požadavky na podmínky chovu, technologie a management, což je podmiňováno zvýšenou péčí o prasnice a...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Podnik s diverzifikovanou výrobou

Zemědělská, a. s., Vysočina, která hospodaří v oblasti Železných hor v nadmořské výšce okolo 565 metrů, je podnikem s diverzifikovanou zemědělskou výrobou. Na obhospodařované výměře 1500 ha pěstují jak tržní plodiny, tak produkují krmiva pro živočišnou výrobu, kterou má společnost se sídlem v Dřevíkově na Chrudimsku postavenou na chovu skotu...

Kategorie: Dojený skot, Drůbež, Mléko, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat