Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Našli recept na zvýšení produkce mléka

Také řešíte ekonomiku výroby mléka? V chovatelské praxi často zaváděná dílčí opatření, která by nastartovala výrobu, přinášejí jen dočasný efekt. Z tohoto konstatování vycházeli i chovatelé středočeského podniku Agro Podlesí, kteří kvůli svému záměru přistoupili k restrukturalizaci výroby. Během dvou let ve zmiňovaném zemědělském podniku, který je dceřinou společností ZD...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Aerobní stabilita siláží

Jedním z přednášejících na 16. mezinárodním sympoziu Konzervace objemných krmiv, který se konal na počátku června v Brně, byl Limin Kung z Dairy Nutrition & Silage Fermentation Laboratory University of Delaware v Newarku, a jeho přednáška se týkala toho, jak dosáhnout aerobní stability siláží.

Kategorie: Výživa zvířat

Věda pro malé i velké

Již čtvrtý ročník akce s názvem Věda na polích a ve stájích určené pro malé i velké návštěvníky uspořádal minulý týden Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., ve spolupráci se společností Selgen, a. s, Stupice a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. První den byl určen pro žáky základních škol,...

Kategorie: Dojený skot, Drobnochovy, Krmivo, Prasata, Šlechtění, Výstava, Výživa zvířat, Výzkum, Zdraví zvířat

Pro dobrý finiš je nutné zvládnout start

Také druhé setkání pro chovatele drůbeže, které 27. května uspořádala akciová společnost De Heus, se odehrálo v brněnském hotelu Myslivna. V rámci prezentace nejnovějších poznatků z oblasti managementu chovu a výživy se zahraniční i domácí odborníci nizozemské výživářské společnosti zaměřili na podmínky úspěšného startu kuřat, od něhož se odvíjí očekávaná...

Kategorie: Drůbež, Výživa zvířat, Výzkum