Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Management odchovu selat

Nizozemský specialista na chov prasat Fred de Cocq se již po čtvrté stal klíčovou postavou semináře pro chovatele prasat, který 11. března ve Stříteži u Jihlavy uspořádala společnost De Heus. Mezinárodně uznávaný odborník tentokrát hovořil o managementu odstavených selat. V další fázi svého vystoupení se pak soustředil na multifaktoriální problém...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Fyziologie výživy hospodářských zvířat

Dalším tematickým okruhem výzkumného záměru VÚŽV Uhříněves byla fyziologie výživy a výživa hospodářských zvířat, a jeho řešitelem byl prof. Ing. Milan Marounek, DrSc. Tento okruh měl tři věcné etapy týkající se trávení u přežvýkavců a predikce nutriční hodnoty krmiva, snižování zdravotních rizik hospodářských zvířat a vlivu výživy na kvalitu živočišných...

Kategorie: Výživa zvířat, Výzkum

Třicet let spolupráce s praxí

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., uspořádal ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška 7. listopadu 2013 Farmářský den s podtitulem Výzkum pro praxi na téma ekonomická výroba mléka. Na programu byly přednášky na téma hygieny ustájení telat, shrnutí výsledků šetření v odchovu telat na farmách v ČR, věnovaly...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Vše o chovu masného skotu

V současné době je skot chován v rozdílných systémech vycházejících z filozofie konvenčního a ekologického zemědělství a podle úrodnosti půdy a výrobní oblasti je chov skotu intenzivní nebo extenzivní. Společnými znaky těchto systémů ale vždy musí být jakost a bezpečnost potravin, přiměřená ekonomická efektivnost, ochrana životního prostředí, etika a pohoda...

Kategorie: Masný skot, Šlechtění, Výživa zvířat