Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

Základní chovatelské podmínky pro zdárný chov lam

V současné době se rozšiřuje chov lam i v podmínkách České republiky. Chovatelé oceňují jejich impozantní zjev, vlídnou povahu, nenáročnost a všestranné využití. Také chovatelé ovcí využívají velmi důležitou schopnost dominantních lam, a to je ochrana stáda ovcí před predátory, tedy hlídání stáda. Lamy krotké se pasou společně s ovcemi...

Kategorie: Ostatní, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

O kontrolách, produkci sóji a bezpečnosti potravin

Devatenáctá jarní konference o krmivech a výživě hospodářských zvířat pořádaná ČMSOZZN v Brně měla dva významné zahraniční hosty. Z Bruselu dorazil Jean – Philippe Maudoux, ASFA-FVV – Federální agentury pro bezpečnost potravinového řetězce, který hovořil o systému samokontrol a úředních kontrol v Belgii. Druhým zahraničním přednášejícím byl Jan van Eys,...

Kategorie: Výživa zvířat

Management odchovu selat

Nizozemský specialista na chov prasat Fred de Cocq se již po čtvrté stal klíčovou postavou semináře pro chovatele prasat, který 11. března ve Stříteži u Jihlavy uspořádala společnost De Heus. Mezinárodně uznávaný odborník tentokrát hovořil o managementu odstavených selat. V další fázi svého vystoupení se pak soustředil na multifaktoriální problém...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Fyziologie výživy hospodářských zvířat

Dalším tematickým okruhem výzkumného záměru VÚŽV Uhříněves byla fyziologie výživy a výživa hospodářských zvířat, a jeho řešitelem byl prof. Ing. Milan Marounek, DrSc. Tento okruh měl tři věcné etapy týkající se trávení u přežvýkavců a predikce nutriční hodnoty krmiva, snižování zdravotních rizik hospodářských zvířat a vlivu výživy na kvalitu živočišných...

Kategorie: Výživa zvířat, Výzkum