Archiv pro rubriku: Výživa zvířat

Filtr

O kontrolách, produkci sóji a bezpečnosti potravin

Devatenáctá jarní konference o krmivech a výživě hospodářských zvířat pořádaná ČMSOZZN v Brně měla dva významné zahraniční hosty. Z Bruselu dorazil Jean – Philippe Maudoux, ASFA-FVV – Federální agentury pro bezpečnost potravinového řetězce, který hovořil o systému samokontrol a úředních kontrol v Belgii. Druhým zahraničním přednášejícím byl Jan van Eys,...

Kategorie: Výživa zvířat

Management odchovu selat

Nizozemský specialista na chov prasat Fred de Cocq se již po čtvrté stal klíčovou postavou semináře pro chovatele prasat, který 11. března ve Stříteži u Jihlavy uspořádala společnost De Heus. Mezinárodně uznávaný odborník tentokrát hovořil o managementu odstavených selat. V další fázi svého vystoupení se pak soustředil na multifaktoriální problém...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Fyziologie výživy hospodářských zvířat

Dalším tematickým okruhem výzkumného záměru VÚŽV Uhříněves byla fyziologie výživy a výživa hospodářských zvířat, a jeho řešitelem byl prof. Ing. Milan Marounek, DrSc. Tento okruh měl tři věcné etapy týkající se trávení u přežvýkavců a predikce nutriční hodnoty krmiva, snižování zdravotních rizik hospodářských zvířat a vlivu výživy na kvalitu živočišných...

Kategorie: Výživa zvířat, Výzkum

Třicet let spolupráce s praxí

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., uspořádal ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška 7. listopadu 2013 Farmářský den s podtitulem Výzkum pro praxi na téma ekonomická výroba mléka. Na programu byly přednášky na téma hygieny ustájení telat, shrnutí výsledků šetření v odchovu telat na farmách v ČR, věnovaly...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat