Archiv pro rubriku: Výzkum

Filtr

Sedmdesát let od založení VÚŽV

V úterý 14. září si pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi připomněli 70 let od jeho založení. Gratulovat na vědeckou konferenci uspořádanou při této příležitosti přijeli zástupci spřátelených výzkumných ústavů, vysokých škol, Ministerstva zemědělství a dalších českých i zahraničních institucí.

Kategorie: Výzkum, zemědělství

VÚŽV slaví sedmdesátiny

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., (VÚŽV) v Praze-Uhříněvsi je veřejnou výzkumnou institucí. Základním účelem VÚŽV je rozvoj poznání ve vědních oborech souvisejících s chovem všech druhů a kategorií hospodářských zvířat a jeho přenos do praxe pro zabezpečení trvalého rozvoje zemědělství. VÚŽV aktuálně připravuje publikaci, ohlédnutí pamětníků Výzkumného ústavu...

Kategorie: Výzkum

Kejda – odpad, hnojivo, nebo surovina?

Jak se zemědělské podniky více a více specializovaly, kejda na některých místech stala problematickým odpadem, místo aby byla přirozeným prostředkem pro zvýšení výnosu zemědělských plodin. Když se k tomu přidala legislativa regulující použití hnojiv a zejména dusíku, tak se takřka žádný současný chovatel hospodářských zvířat neobejde bez hledání odpovědi na...

Kategorie: Dojený skot, Výzkum, životní prostředí

Šlechtění hospodářských zvířat a genomika

Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Praze –Uhříněvsi uspořádalo dnes 25. března seminář – webinář s tématem aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. Seminář představil současné výsledky výzkumu oddělení s návazností na využití v zemědělské praxi. ...

Kategorie: Dojený skot, Drobnochovy, Masný skot, Ovce a kozy, Šlechtění, Výzkum

Kvalitní kančí sperma zvyšuje zisk

Inseminace je preferovanou metodou reprodukce ve většině intenzivních chovů prasat po celém světě. V porovnání s přirozenou plemenitbou tato metoda snižuje riziko přenosu chorob, umožňuje rychlejší uplatnění vynikajících genů, přispívá tak k efektivnějšímu využití plemeníka. Pro ziskovou produkci inseminačních dávek je nutné získat od každého kance maximální množství vysoce kvalitních...

Kategorie: Prasata, reprodukce, Šlechtění, Výzkum, Zdraví zvířat

Čína ohlásila vakcínu proti africkému moru prasat

Začátkem března výzkumníci z čínského veterinárního výzkumného ústavu uvedli, že vyvinuli bezpečnou a účinnou vakcínu proti africkému moru prasat. Jedná se o atenuovanou – živou vakcínu s oslabenou viruencí, která byla vyvinuta odstraněním sedmi genů z původního genomu viru. Čínští vědci uvedli, že vakcína byla testována na prasatech i prasnicích....

Kategorie: Prasata, Výzkum, Zdraví zvířat

Vliv doby míchání na strukturu TMR

Přežvýkavci mají vzhledem k uspořádání svého zažívacího traktu zcela mimořádnou schopnost zhodnocovat veškerá objemná krmiva. Průzkumy zužitkování krmných dávek u vysokoprodukčních dojnic ale naznačují, že bude třeba věnovat pozornost kvalitě píce. Jedním z faktorů ovlivňujících optimální funkci bachoru je struktura krmné dávky. ...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Technologie, Výzkum, Zdraví zvířat