Archiv pro rubriku: Výzkum

Filtr

Podobnosti a odlišnosti střevní mikroflóry kuřat, prasat a lidí

Distální části trávicího traktu teplokrevných živočichů jsou osídleny asi tisícovkou různých bakteriálních druhů. Toto prostředí je charakterizováno konstantní teplotou, kontinuálním přísunem živin a anaerobní atmosférou. Pokud u všežravých druhů zanedbáme drobné rozdíly v potravě, tak je prostředí v trávicím traktu kuřat, prasat a lidí skutečně podobné. Tomu odpovídají i základní...

Kategorie: Výzkum

Hledání náhrady antibiotik

Omezení medikovaných krmných směsí zasáhlo velkou skupinu chovatelů. Ačkoliv se nejedná o nové opatření, tak vědci stále ještě hledají účinné náhrady, jež by chovatelům pomohly překonat obtíže, které se u zvířat ve velkochovech objevují zejména v důsledku zvýšeného infekčního tlaku a vyšší hladiny stresu.

Kategorie: Prasata, Výživa zvířat, Výzkum

Zpeněžování jatečného skotu v ČR a v EU

V ČR i ve většině států EU patří produkce jatečného skotu mezi významné oblasti živočišné výroby. Tuzemská nabídka hovězího masa je výrazně ovlivněna zahraničním obchodem, kdy z důvodu rozdílných (vyšších) cen za stejnou kategorii a kvalitu jatečně upraveného těla (JUT) je často realizován vývoz živého skotu do okolních zemí. Cílem...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Výzkum

Sedmdesát let od založení VÚŽV

V úterý 14. září si pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi připomněli 70 let od jeho založení. Gratulovat na vědeckou konferenci uspořádanou při této příležitosti přijeli zástupci spřátelených výzkumných ústavů, vysokých škol, Ministerstva zemědělství a dalších českých i zahraničních institucí.

Kategorie: Výzkum, zemědělství

VÚŽV slaví sedmdesátiny

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., (VÚŽV) v Praze-Uhříněvsi je veřejnou výzkumnou institucí. Základním účelem VÚŽV je rozvoj poznání ve vědních oborech souvisejících s chovem všech druhů a kategorií hospodářských zvířat a jeho přenos do praxe pro zabezpečení trvalého rozvoje zemědělství. VÚŽV aktuálně připravuje publikaci, ohlédnutí pamětníků Výzkumného ústavu...

Kategorie: Výzkum

Kejda – odpad, hnojivo, nebo surovina?

Jak se zemědělské podniky více a více specializovaly, kejda na některých místech stala problematickým odpadem, místo aby byla přirozeným prostředkem pro zvýšení výnosu zemědělských plodin. Když se k tomu přidala legislativa regulující použití hnojiv a zejména dusíku, tak se takřka žádný současný chovatel hospodářských zvířat neobejde bez hledání odpovědi na...

Kategorie: Dojený skot, Výzkum, životní prostředí