Archiv pro rubriku: Výzkum

Filtr

Genetika pro šlechtitelskou praxi

Pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi řešili mezi roky 2009 až 2013 výzkumný záměr s názvem Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství. Jeden z tematických okruhů se týkal problematiky genetiky a šlechtění hospodářských zvířat.

Kategorie: Dojený skot, Koně, Šlechtění, Výzkum

Odolnost a adaptabilita dojeného skotu

Jedním z tematických okruhů výzkumného záměru Výzkumného ústavu živočišné výroby, v. i. i., byla problematika produkčních systémů chovu hospodářských zvířat. V rámci jeho řešení se výzkum věnoval řešení negativní energetické bilance dojnic, kvantifikaci genetického vztahu mezi mléčnou užitkovostí a plodností holštýnských dojnic i otázkou polymorfismu vybraných genů mléčných bílkovin se...

Kategorie: Dojený skot, Výzkum

Fyziologie výživy hospodářských zvířat

Dalším tematickým okruhem výzkumného záměru VÚŽV Uhříněves byla fyziologie výživy a výživa hospodářských zvířat, a jeho řešitelem byl prof. Ing. Milan Marounek, DrSc. Tento okruh měl tři věcné etapy týkající se trávení u přežvýkavců a predikce nutriční hodnoty krmiva, snižování zdravotních rizik hospodářských zvířat a vlivu výživy na kvalitu živočišných...

Kategorie: Výživa zvířat, Výzkum

Aplikace moderních biotechnologií

Jedním z tematických okruhů výzkumného záměru Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství, jejž řešili pracovníci Výzkumného ústavu živočišné produkce v Praze-Uhříněvsi po dobu pěti let, byla aplikace moderních biotechnologií a programu genetických zdrojů.

Kategorie: Výzkum, Zdraví zvířat

Výsledky výzkumného záměru lze využít v praxi

Pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi řešili mezi roky 2009 až 2013 výzkumný záměr s názvem Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství. Ve čtvrtek 23. ledna se projednávala jeho závěrečná zpráva a také samozřejmě periodická zpráva za rok 2013.

Kategorie: Výzkum

Den otevřených dveří na ČZU

Cílem Dne otevřených dveří Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze bylo vytvořit vhodné startovací podmínky pro rozvoj trvalé spolupráce Fakulty s odbornými poradci.

Kategorie: Výzkum