Archiv pro rubriku: welfare

Filtr

Kastrace selat v alternativním chovu

Kastrace selat je standardní chirurgický úkon, který se v chovatelské praxi používá desítky let. Jejím záměrem je jednak potlačit agresivitu samců, ale i přítomnost kančího pachu v mase. V rámci evropského trendu zlepšení podmínek welfare zvířat se s velkým přispěním nevládních organizací zaměřuje pozornost i na potlačení bolestivosti tohoto zákroku. Výsledkem mnoha jednání...

Kategorie: Prasata, welfare, Zdraví zvířat

Webinář o udržitelném chovu drůbeže‎

‎Časopis Poultry World uspořádal jen z mnoha webinářů tentokrát o chovu drůbeže, a to o jeho udržitelnosti. Během něho přednášející vysvětlili různé aspekty udržitelnosti. Jedním z nich je tlak na životní prostředí, ale důležitý je také aspekt dobrých životních podmínek zvířat a udržitelné zemědělství. Řečníci se zaměřili na udržitelnost prostřednictvím...

Kategorie: Drůbež, Technologie, welfare

Chov skotu s vyřešenou koncovkou

Jestliže masný simentál patří v našich chovech skotu bez tržní produkce mléka k nejčastěji chovaným plemenům, herefordský skot, který byl až do roku 1990 u nás jediným masným plemenem chovaným v čistokrevné plemenitbě, se dostal do pozadí chovatelského zájmu. Obě plemena chovají na rodinné farmě v Drouhavci na Klatovsku. O chovatelské postřehy, ale...

Kategorie: Masný skot, maso, Pastva, welfare, Zdraví zvířat

Zaostřeno na volné ustájení prasnic

Na mezinárodním workshopu „Freedom in Farrowing and Lactation (Svoboda během porodu a laktace) 2021“, se asi padesátka vědců a pracovníků z oboru reprezentujících více než dvacet zemí napříč Evropou, Asií, Australasií a Severní Amerikou shodla na volném ustájení rodících a laktujících prasnic.  

Kategorie: Prasata, welfare, Zahraničí

Zavírat chobotnice do klecí?

Ve zprávě ohledně plánovaného rozšíření velkochovů chobotnic vydané začátkem října mezinárodní organizací na ochranu hospodářských zvířat Compassion in World Farming (CIWF) se uvádí hned několik důvodů, proč je chov těchto mořských živočichů v podvodních klecích na otevřeném moři a v nádržích nehumánní a s ohledem na životní prostředí i dlouhodobě neudržitelný.   

Kategorie: Nezařazené, Ostatní, Technologie, welfare, Zahraničí

Alternativy ustájení prasnic v době porodu

V Evropské unii se pravděpodobně blíží konec fixačního ustájení rodících a kojících prasnic. Na základě revize stávající legislativy EU pro ustájení hospodářských se v nových nařízeních již nepočítá s používáním klecí pro hospodářská zvířata. V chovech prasat by se měly přestat používat standardní fixační porodní kotce od roku 2027. Co to přinese evropským...

Kategorie: Prasata, welfare

Pro welfare i čistší životní prostředí

Rekonstrukce, modernizace či nová investiční výstavba nemusí být vždy spojena jen s opotřebením, zastaráním či potřebou navýšit kapacitu. Častým důvodem je nutnost zvýšit produktivitu práce či splnit zákonné požadavky pro lepší welfare chovaných zvířat, vyšší bezpečnost práce a ochrany životního prostředí.

Kategorie: welfare

Drůbežáři chtějí sektor rozvíjet, ne ho zachraňovat

Domácí producenti čerstvých skořápkových vajec pro přímou konzumaci jsou připraveni naplňovat požadavky stále náročnějších spotřebitelů na kvalitní potraviny. Proti společenským tlakem vyvolané technologické revoluci v chovu nosnic nejsou zásadně proti. Rozporují ale nízké farmářské ceny, které nezohledňují rok od roku zvyšující se výrobní náklady. Jedině hlad po českých potravinách, respektive...

Kategorie: Drůbež, EU, potraviny, Technologie, welfare

Párové ustajnenie teliat

Teľatá mliečneho dobytka sú najčastejšie odchovávané individuálne. Medzi manažérsky najmenej náročné alternatívne ustajnenia patrí párové ustajnenie. Pod týmto pojmom sa rozumie spoločné ustajnenie dvoch teliat. Z chovateľského hľadiska ide o pomerne jednoduchú úpravu chovného prostredia, pre teľatá však o významné zlepšenie ich životnej pohody.

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Technologie, welfare