Archiv pro rubriku: welfare

Filtr

Budoucnost dobrých životních podmínek drůbeže

Podle předního odborníka na chování zvířat větší využívání líhní přímo v zemědělských farmách sníží stres malých kuřat, což má nepříznivý vliv na růst a úmrtnost. Přeprava jednodenních kuřat i na malou vzdálenost může způsobit stres, tvrdí profesorka Lucy Asherová, docentka na katedře přírodních a environmentálních věd Univerzity v Newcastlu. Prof....

Kategorie: Drůbež, welfare, Zdraví zvířat

Kastraci selat s anestézií zaplatí stát

Již v roce 2010 přijala většina členských zemí Evropské unie dobrovolnou deklaraci o ukončení chirurgické kastrace s tím, že od roku 2012 se bude moci kastrovat jen s anestezií a analgezií a od roku 2018 se tento zákrok nebude provádět vůbec. Zatímco ve většině evropských chovů se dál kastruje tradičním...

Kategorie: novela zákona proti týrání zvířat, Prasata, welfare, Zahraničí, Zdraví zvířat

Potravináři žádají postupné vyřazování obohacených klecí

Přední potravinářské společnosti naléhavě vyzývají Evropskou komisi a evropské poslance Evropského parlamentu, aby postupně vyřazovali klece v chovu zvířat, počínaje obohacenými klecemi nosnic. Firmy, včetně Nestlé, Mondelez International, Unilever a Aldi Nord, spolu podepsaly dopis, v němž zdůrazňují, že obchodní argumenty pro postupné vyřazování obohacených klecí jsou silné, a to...

Kategorie: Drůbež, welfare

Tipy pro zvládání mastitidy

Mastitida je jednou z nemocí, která inhibuje zisk mléčných farem. Když má kráva mastitidu, počet somatických buněk se zvyšuje, a protože zpracovatelé mléka dávají přednost hladinám somatických buněk na úrovni 200 000 nebo nižší, je zpeněžování mléka s vyšším počtem SB problematické. Počet somatických buněk je odpovědí na zánět vemene...

Kategorie: Dojený skot, welfare, Zdraví zvířat

Vyšší welfare pro prasnice v Kanadě?

Již v roce 2014 se kanadský vepřový průmysl zavázal, že do roku 2024 ukončí používání individuálních kotců pro březí prasnice. Z jednání zainteresovaných stran, tj. NFACC a Kanadské rady pro vepřové maso uskutečněném v loňském roce však vyplynulo, že požadavek na skupinové ustájení březích prasnic bude nejspíš o pět let...

Kategorie: Prasata, welfare

Extenzivní způsob chovu je stále náročnější

Vypásání trvalých travních porostů je základem pastevního způsobu chovu hospodářských zvířat. Pobyt pod širou oblohou je v souladu s potřebami chovaných zvířat a současně i hlavním požadavkem pro provozování ekologického zemědělství. Chovatelům zabývajícím se produkcí hovězího nebo skopového masa v méně příznivých oblastech a chráněných lokalitách však tento extenzivní systém...

Kategorie: Dojený skot, ovce a kozy, Pastva, welfare, životní prostředí

Zdravé končetiny a pohoda krav celého stáda

První týden nejkratšího měsíce roku, 4. února, jsme se e zúčastnili prvního z cyklu webinářů, který uspořádala společnost Iframix. Názvem toho prvního bylo Významné faktory ovlivňující odpočinek a pohodlí dojnic – ustájení, kulhání a poranění. O zajímavém tématu přednášel Nigel Cook z University ve Wisconsinu (Madison). Nigel B. Cook je...

Kategorie: Dojený skot, welfare