Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Ptačí chřipka v chovu drůbeže

Den po potvrzení výskytu aviární influenzy u uhynulé labutě na Písecku, Státní veterinární správa vyhlásila mimořádná veterinární opatření v obci Dlouhá Lhota u Tábora v Jihočeském kraji, kde se nákaza potvrdila v malochovu drůbeže. Nejpravděpodobnějším zdrojem nákazy subtypem H5N8 byly divoké kachny z blízkého rybníka. ...

Kategorie: Drobnochovy, Drůbež, Zdraví zvířat

Ptačí chřipka opět v Česku

Po roce byla v České republice opět potvrzena aviární influenza. Na rozdíl od loňského roku byla nákaza subtypem H5N8 zjištěna u volně žijících ptáků. Respektive u dvou uhynulých labutí nalezených na Zlivickém rybníku na Písecku. U volně žijících ptáků bylo uvedené onemocnění ptáků podléhající hlášení na našem území potvrzeno naposledy...

Kategorie: Drobnochovy, Drůbež, legislativa, Zdraví zvířat

Prevence zdraví v chovech drůbeže

Drůbež v komerčních chovech je pod stálým dohledem veterinárních lékařů. Jejich činnost se odvíjí od evropské legislativy, potažmo od zákona o veterinární péči a dále od metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace, která se každý rok aktualizuje To přispívá jednak k udržení odpovídajícího zdraví chované hrabavé a vodní drůbeže,...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Novšie poznatky na potrebu vybraných mikroprvkov vo výžive zvierat

V Európskej Únii hlavným nariadením, ktorým sa menia a dopĺňajú podmienky pre povoľovanie viacerých doplnkových látok, ktoré patria do skupiny mikroprvkov v krmivách, je Nariadenie Komisie (ES) č. 1334/2003 s neskoršími zmenami a doplnkami. Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Sociální kontakt je pro telata důležitý

Telata chovaná ve skupinách jsou více socializovaná, lépe zvládají nové situace a pobyt v novém prostředí, rychleji navazují kontakt s neznámými telaty a rychleji se učí než telata chovaná individuálně. Raný sociální kontakt ovlivňuje pohodu telat nejen během vlastního odchovu, ale i v průběhu jejich sloučení do skupiny a následně...

Kategorie: Odchov telat, Zdraví zvířat

Opatření snižující spotřebu antimikrobik u telat

Odchov zdravých telat vyžaduje dosažení maximální úrovně pasivní a aktivní imunity založené jednak na vakcinaci vysokobřezích jalovic a krav, které předávají protilátky v kolostru, jednak na vakcinaci telat. Na omezení používání antimikrobik má vliv také snížení úrovně stresu zlepšením kvality chovného prostředí, použitím technologických systémů chovu zajišťujících welfare a šetrné...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Zdraví zvířat

Riziko nákazy ptačí chřipkou se na jaře zvyšuje

S podzimními a jarními migracemi volně žijících ptáků se zvyšuje riziko zavlečení ptačí chřipky do chovů drůbeže. Chovatelé by zejména v tomto období proto měli věnovat zvýšenou pozornost sledování zdravotního stavu drůbeže a v rámci biologické bezpečnosti zajistit dodržování preventivních opatření v chovech. Vakcinace proti aviární influenze se neprovádí a...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Budoucnost ve víru virů

Covid-19, SARS, MERS, africký mor prasat či ptačí chřipka jsou virová onemocnění, která v poslední době mění náš svět. A musíme se připravit na to, že přijdou další, možná i horší pandemie. Akorát se ještě neví kdy. Ale přijdou. Jako zběsilé míchají viry kartami i v zemědělsko-potravinářském oboru a jen...

Kategorie: EU, Prasata, Zdraví zvířat

V Evropě 442 ohnisek HPAI u drůbeže v roce 2020

Minulý rok Evropská komise zaznamenala jedno nebo více ohnisek ptačí chřipky (HPAI) u 16 států Evropy. Celkový počet ohnisek byl za rok 2020 čtyři sta čtyřicet dva. Maďarsko bylo nejpostiženější zemí. Jiné státy registrovaly 10 nebo více ohnisek – Polsko (51 ohnisek), Francie (35), Německo (29), a Velká Británie (15)....

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat