Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Co způsobují koronaviry u prasat?

Posledních několik měsíců trápí svět koronavirová choroba covid-19, která uvedla většinu světa do karantény, jakou mnozí nikdy nezažili. Samotné koronaviry však existují již dlouhou dobu - patogen SARS-CoV-2, původce covid-19, je nejnovějším členem rodiny. Otázkou je, na které koronaviry jsou citlivá prasata? ...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Hospodaří s úctou k přírodě

Na střeše Českého ráje hospodařící rodinná farma Pavla Ráliše vznikla před více než dvaceti roky na základech nejstaršího a největšího statku na Kozákově. Se záměrem navázat na staletou tradici místního statkářství začali novodobí farmáři využívat obhospodařovanou výměru k chovu malých a velkých přežvýkavců a provozovat agroturistiku. A jak jinak,...

Kategorie: Masný skot, Ostatní, Ovce a kozy, Pastva, potraviny, Zdraví zvířat, životní prostředí

Prevence nemocí a výživa selat

Výživa je důležitým faktorem v chovu všech druhů a kategorií hospodářských zvířat. Selata nejsou výjimkou. Kvalitní výživa s odpovídajícím obsahem energie, bílkovin, vitamínů, minerálů a dalších složek, je důležitá nejenom pro jedince v produkci, ale zejména u zvířat krátce po narození a v případě selat i v období po odstavu....

Kategorie: Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Zoohygienické podmínky pastevního chovu v období s vyšším výskytem srážek

Vlhké a deštivé léto je z hlediska zajištění krmivové základny pro zvířata na pastvě velice příznivé. Přesto zvýšená vlhkost, podmáčená půda, vysoké letní teploty, a s tím spojené snížená hygiena pastevního areálu mohou u zvířat způsobit vyšší výskyt zdravotních problémů. Proto je nutné provést určitá opatření vedoucí k zajištění dobrého...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, Ovce a kozy, Pastva, Zdraví zvířat

Hraniční plot proti africkému moru prasat

O překvapivém výskytu afrického moru u divokých prasat v blízkosti města Zeliona Gura v Libušském vojvodství, který oznámili polské orgány na podzim loňského roku, jste se mohli dočíst v lednovém čísle. Vznik nového místa nákazy, vzdáleného přibližně 300 km od přední linie souvisle postiženého území, byl zcela novým prvkem v...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

ÚSKVBL aktualizoval aplikaci

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv. aktualizoval aplikaci Veterinární léčivé přípravky, jež je poskytována zdarma a s jejíž pomocí lze vyhledávat podle řady vyhledávacích kritérií v seznamu veterinárních léčivých přípravků s platnou registrací. ...

Kategorie: Nezařazené, Zdraví zvířat

Odchov telat versus zdraví a spotřeba antimikrobik

Světová zdravotnická organizace (WHO) vydává a pravidelně aktualizuje seznam klasifikace a stanovení priorit antimikrobiálních látek podle jejich důležitosti pro humánní medicínu. Rezistence proti těmto látkám může dramaticky omezit možnosti léčby závažných bakteriálních onemocnění člověka, a proto by se měla ve veterinární medicíně používat obezřetně. V České republice mají v oblasti...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, potraviny, Zdraví zvířat

Vliv hygieny mléčné žlázy na kvalitu syrového kozího mléka

Cílem práce bylo sledovat vliv hygieny mléčné žlázy na kvalitu syrového kozího mléka. K tomuto účelu byly vybrány tři konvenční farmy zaměřené na chov plemene Koz anglonubijských. Experiment se na všech farmách realizoval v červenci v roce 2019. Analyzováno bylo 79 vzorků individuálního kozího mléka. Pozornost byla věnována stanovení celkových...

Kategorie: Mléko, ovce a kozy, Zdraví zvířat