Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Nezapomeňme na perzistenci laktace

Sledování parametrů laktační křivky je důležitým nástrojem, který může napomoci k efektivnímu řízení stáda. Významný vliv na perzistenci laktace má pořadí laktace, měsíc otelení, věk krávy při otelení, délka servis periody fáze březosti, četnost dojení, koncentrace energie v krmné dávce a také úroveň tělesné kondice. Významná je rovněž souvislost délky...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Zdraví dojnic a biosekurita

Z analýzy kritických kontrolních bodů biosekurity v chovech dojeného skotu vyplývá, že zvířata hrají v biologické bezpečnosti chovu důležitou roli. Největší ohrožení biosekurity představuje nákup nových zvířat a jejich zařazení do základního stáda stejně, jako zvířata z vlastního chovu po návratu z výstav, přehlídek, aukčních trhů aj. Totiž i klinicky...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Chlévský hnůj a kejda jsou rizikový materiál

Exkrementy a moč jsou sice významným zdrojem živin pro rostlinnou výrobu, představují však relativně vysoké potenciální riziko šíření jak patogenních agens, tak i nositelů antimikrobiální rezistence. Kontakt vnímavých zvířat s exkrementy infikovaného skotu je hlavním zdrojem šíření rotavirů, koronavirů, Eecherichia coli, salmonelózy a paratuberkulózy. ...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Bulharsko potvrdilo tři nová ohniska ASF u prasat

Jedno z ohnisek v Bulharsku, stejně jako jedno a tři z posledních ohnisek v Polsku a Rumunskubyla identifikována ve významných komerčních stádech. Koncem července potvrdily bulharské úřady první ohnisko afrického moru prasat u domácích prasat od října 2020. V té době byly zasaženy prostory ve východní provincii Varna ve stádě...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Biologická bezpečnost krmiv a vody pro skot

Dodržování zásad biosekurity významně snižuje potenciální riziko průniku infekce do chovu a jejího šíření v areálu farmy. Většina patogenů může být přenášena přímo nebo nepřímo. K přímému přenosu dochází kontaktem zdravých a infikovaných zvířat. Nepřímý přenos je běžný u patogenů odolných vůči podmínkám prostředí, které se mohou šířit jak prostřednictvím...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Prevence zavlečení patogenů do chovu skotu člověkem

Individuální plán biologické bezpečnosti musí vycházet z reálných podmínek každého chovu a požadavků chovatele. Při jeho návrhu je nezbytné zaměřit pozornost na kritické kontrolní body biosekurity, včetně vzájemných interakcí mezi nimi s ohledem na možnosti přímého i nepřímého šíření infekčních agens. Mezi nejvýznamnější zdroje zavlečení patogenů do chovu skotu, ale...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Zlepšení kvality skořápky a množství vajec se správnými minerály‎

Během let genetického zlepšení byly vybrány nosnice pro jejich schopnost snášet vejce každý den. Ale stejně jako u lidských špičkových sportovců, všechny proměnné musí být správné pro optimální výkon. Výživa hraje klíčovou roli v tomto, konkrétněji, přesném doplnění stopových minerálních látek do krmné dávky. ...

Kategorie: Drůbež, Krmivo, Výživa zvířat, Zdraví zvířat