Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Hodnocení výsledků výzkumu a jejich aplikace

Ve Výzkumném ústavu veterinárního lékařství, v. v. i., v Brně Medlánkách probíhala jako každoročně v lednu (20.-21. 1.) dvoudenní veřejná rozprava k projednání využití institucionální podpory Ministerstva zemědělství na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace a projektů Národní agentury pro zemědělský výzkum MZe řešených v roce 2019.

Kategorie: Zdraví zvířat

Ptačí chřipka na Vysočině

V České republice byl po třech letech potvrzen výskyt vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky). Ohnisko nákazy se nachází v malochovu drůbeže v obci Štěpánov nad Svratkou v Kraji Vysočina. Nákazu do chovu zřejmě zavlekli volně žijící vodní ptáci. Jedná se o vysoce patogenní subtyt H5N8 smrtelný pro ptáky, nicméně...

Kategorie: Zdraví zvířat

Pozor – výskyt několika případů Aujeszkyho choroby u loveckých psů

Na několika místech České republiky došlo v závěru loňského roku k úhynu loveckých psů na Aujeszkyho chorobu. Všichni uhynulí psi se krátce před svou smrtí účastnili naháněk na černou zvěř, od které se s největší pravděpodobností nakazili. Státní veterinární správa (SVS) připomíná riziko, které domácím zvířatům hrozí při kontaktu s...

Kategorie: Nezařazené, Zdraví zvířat

Hluková zátěž při dojení a její vliv na mléčnou užitkovost dojnic

Intenzifikace zemědělské výroby způsobuje, že chovaná zvířata jsou v prostředí farem vystavována různým nepříznivým vlivům vyvolávajícím stres. Nejvyšší citlivost na působení stresorů mají zvířata chovaná v nejintenzivnějších systémech chovu a zvířata vyšlechtěná k intenzivnímu jednostrannému využití. Nejdůležitější a nejzatíženější kategorií v chovu skotu jsou dojnice, na které jsou kladeny vysoké...

Kategorie: Dojený skot, Technologie, Zdraví zvířat

Změny ve veterinárním zákonu

Ve středu 15. ledna 2020 nabývá účinnosti rozsáhlá novela zákona o veterinární péči (veterinárního zákona). Změny se dotknou například chovatelů psů, ale také provozovatelů potravinářských podniků či provozovatelů jatek.

Kategorie: Zdraví zvířat

Genomický boj proti zamoření čmelíkem kuřím

Vakcína proti čmelíkům by mohla snížit náklady na ekonomiku, zlepšit welfare kuřat a blaho pracovníků. Vědci z Royal Veterinary College identifikovali čtyři možné očkovací látky, které se zaměřují na DNA roztočů. Pokud bude i jedna z vakcín úspěšná proti parazitům, mohla by snížit počet vyřazených vajec v důsledku krevních skvrn...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

SVS upozorňuje na vysoké riziko zavlečení ptačí chřipky z Polska

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s aktuálními zprávami o výskytu vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v sousedním Polsku upozorňuje na zvýšené riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže. Obranou před možným zavlečením nákazy do chovů drůbeže je především důsledné dodržování pravidel biologické bezpečnosti. SVS v reakci na vývoj nákazové...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat