Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Jaká je úroveň biosekurity v chovech prasat?

Biosekurita zahrnuje strategii managementu chovu zaměřenou na minimalizaci rizika zavlečení původců onemocnění do chovu a jejich šíření v areálu farmy. Zavedení a dodržování zásad externí i interní biosekurity může výrazně omezit používání antimikrobiálních látek v chovech prasat, což následně přispívá ke snížení antimikrobiální rezistence u zvířat i lidí. Cílem opatření...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Kritické body biosekurity v chovech prasat

Africký mor prasat se stále šíří nejen v Asii, ale i v Evropě, kde se v současnosti vyskytují ohniska ve čtrnácti zemích. Z pohledu České republiky představují nejzávažnější epizootologické riziko ohniska afrického moru prasat v Polsku, Rumunsku, Bulharsku, Maďarsku a na Slovensku. Protože aktuálně se africký mor prasat vyskytuje ve...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Aktuálně o prasatech on-line

Česká technologická platforma pro zemědělství ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i., připravila webinář na téma Aktuální otázky chovu prasat. Proběhl 10. listopadu 2020 od 10. hodiny dopolední. Přednášky si připravili přední odborníci v technologii, výživě a zdraví prasat. ...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Alternativní krmné komponenty pro zakrslé králíky

Adekvátní dietou a správnou technikou krmení lze ovlivnit pohodu a zdraví zvířat. Přestože je v současnosti na trhu mnoho dietárních produktů, které jsou určeny pro jednotlivé kategorie králíků, stále se někteří chovatelé v problematice výživy a krmení dopouštějí chyb. Cílem článku je poskytnout ucelený pohled o základních požadavcích na výživu...

Kategorie: Drobnochovy, Krmivo, petfood, Zdraví zvířat

Giardie a kryptosporidie u malých přežvýkavců

Giardie a kryptosporidie jsou celosvětově rozšíření jednobuněční střevní paraziti zvířat a člověka. Přenášejí se přímým kontaktem s infikovaným hostitelem fekálně-orální cestou nebo pozřením krmiva/potravin nebo vody kontaminovaných stádii těchto parazitů ve formě cyst/oocyst. Infekce mohou probíhat bez příznaků nebo mohou způsobit mírné až těžké onemocnění trávicího systému zvířat a lidí....

Kategorie: Zdraví zvířat

Starterová výživa telat pro dobře vyvinutý bachor

Starterová výživa telat v období mléčné výživy je v komerčních chovech u nás a ve světě v různých kombinacích využívána více než 25 let. Nelze diskutovat o tom, že tím pravým důvodem pro užití této metody je kvalitní a adekvátní rozvoj předžaludků telete, spojený s následným větším tělesným rámcem. Tato...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Výživa zvířat, Zdraví zvířat