Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Očkování jako strategie pro udržení zdraví prasat

Vakcína a vakcinace patří v souvislosti s probíhající pandemií covid-19 k nejčastějším termínům používaným v médiích, virtuálním prostoru, na pracovištích, ale i v domácnostech. Vakcíny (očkovací látky) představují v medicíně patrně nejvýznamnější prostředek objevený člověkem, kterým se dosahuje specificky účinné prevence, ale i tlumení infekčních onemocnění. Jejich princip objevený a...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Biosekurita a antimikrobiální rezistence u skotu

Biosekurita je jedním z účinných nástrojů ke snížení spotřeby antimikrobních látek v chovech hospodářských zvířat. Zavedení, a především pak důsledné dodržování vysoké úrovně biologické bezpečnosti může podstatně přispět ke snížení výskytu antimikrobiální rezistence, a to nejen prevencí průniku původců onemocnění do chovu, ale také snížením používání antimikrobiálních látek. ...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Konstrukční a provozní opatření biosekurity na farmě

Problematika biosekurity není specifická pro jednotlivé druhy zvířat, ani pro onemocnění; obecně platí pro velkochovy, malochovy, ekologické chovy i drobnochovy. V rámci rekonstrukcí, modernizací, rozšíření nebo výstavbu nových farem pro chov hospodářských zvířat musí být kromě dodržení legislativních požadavků současně vytvořeny podmínky pro udržení dobrého zdravotního stavu a pohody (welfare)...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Technika napájení a příjem zdravotně nezávadné vody v odchovu telat

Zavedení denní rutiny má význam nejen v řízení dojnic, ale i u nejmladších kategorií – telat. Zvířata např. ocení konzistentní časy krmení, adekvátní teplotu mléčné výživy, ale i kvalitní napájecí vodu. K napájení telat ve venkovních individuálních boxech (VIB) je nejčastěji využíváno kbelíků s minimálním průměrem 30 cm. Při příjmu...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Odchov telat a legislativa

Odchov telat patří v současné době k velmi diskutovaným tématům, jak mezi chovateli a vědci, tak i laickou veřejností. Prosperita, zdravotní stav a úspěšný odchov telat během rané fáze ontogeneze nejsou důležité jen z hlediska welfare telete, ale vytváří základ budoucí dobré prosperity a dobrého zdravotního stavu jalovic, krav i...

Kategorie: Dojený skot, Odchov telat, welfare, Zdraví zvířat

Zápas o zdravou mléčnou žlázu

U mléčného skotu je mastitida onemocněním mléčné žlázy způsobeným patogeny, jako jsou bakterie, viry, houby a řasy. Mastitida způsobuje ekonomické ztráty mléčným farmám i obavy o veřejné zdraví. Mastitidy mohou být způsobeny tzv. hlavními patogeny (Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Klebsiella spp., Mycoplasma spp. a environmentální streptokoky) a menšími...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat

Inovace v silážování a její vliv na mléčnou produkci, reprodukci a zdraví dojnic

V rámci PRV 16.2.1 Inovace v zemědělství byl realizován projekt na zlepšení kvality produkovaných krmiv prostřednictvím zlepšení technologie sklizně siláží a siláži o vyšší sušině (registrační číslo žádosti 18/006/16210/671/000063). Projekt byl realizován v ZD Senice na Hané hospodařícím v okrese Olomouc. ...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Parazitární zatížení ovcí a koz v aktuálních podmínkách chovů ČR

Malí přežvýkavci jsou hostiteli celé řady parazitů, kteří u nich mohou vyvolat infekce doprovázené zhoršeným welfare, sníženou produkcí, či zdravotními problémy. Silné parazitózy mohou končit i fatálně. Parazity lze tedy považovat za jeden z limitujících faktorů pro prosperující chov ovcí a koz. Koza je ze všech hospodářských přežvýkavců vůči parazitům...

Kategorie: Nezařazené, ovce a kozy, Zdraví zvířat

Posunout vpřed SZP, úsilí o udržitelnější zemědělství

Zástupci Copa a Cogeca se nedávno setkali s novým předsednictvím Rady, ministrem zemědělství Jožem Podgorškem, aby diskutovali o prioritách slovinského předsednictví. Mezi tyto priority patřilo uzavření legislativních aktů týkajících se reformy SZP, akčního plánu ekologického zemědělství, dobrých životních podmínek zvířat, občanské iniciativy EU „Konec éry klecových chovů“ a obchodních otázek....

Kategorie: Zdraví zvířat, zemědělství, životní prostředí