Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Ptačí chřipka nepolevuje

Podle systému rychlého varování ADNS (Animal Disease Notification System) bylo od začátku letošního roku v evropských chovech drůbeže potvrzeno již 550 ohnisek vysocepatogenní aviární influenzy. Nejvíce postižení byli chovatelé drůbeže ve Francii, kde bylo k 5. březnu potvrzeno 402 záchytů. Problémy měli také v Německu (54 ohnisek) a v Polsku...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Vliv doby míchání na strukturu TMR

Přežvýkavci mají vzhledem k uspořádání svého zažívacího traktu zcela mimořádnou schopnost zhodnocovat veškerá objemná krmiva. Průzkumy zužitkování krmných dávek u vysokoprodukčních dojnic ale naznačují, že bude třeba věnovat pozornost kvalitě píce. Jedním z faktorů ovlivňujících optimální funkci bachoru je struktura krmné dávky. ...

Kategorie: Dojený skot, Krmivo, Technologie, Výzkum, Zdraví zvířat

Vliv roku na výnos a kvalitu vybraných hybridů kukuřice

Siláž kukuřice je důležitá součást krmných dávek skotu. O tom, že není siláž jako siláž, chovatelé vědí své. Hodně záleží na tom, jaký hybrid se k silážování použil. U silážních hybridů je důležité vědět nejen jakou mají živinovou skladbu a silážovatelnost, ale i jakou mají potenciální výkonnost a stravitelnost. Pro...

Kategorie: Krmivo, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Intenzivní lov divočáků na severu Čech

Přestože od loňského dubna je Česká republika opět oficiálně zemí prostou AMP, vzhledem k výskytu této nákazy ve třech ze čtyř zemí sousedících s Českou republikou Státní veterinární správa apeluje na nutnost dodržování mimořádných veterinárních opatření a zásad biologické bezpečnosti v chovech. ...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Pastva není jen idylická pohoda

Pohyb po pastvinách a příjem čerstvé píce sice patří k přirozenému způsobu života býložravců. Nicméně nelze zapomínat, že ta na první pohled idylická pohoda v sobě může skrývat mnohá nebezpečí. Ať už z hlediska výživy, kdy pastevní porost nemusí vždy dosahovat té nejlepší kvality, a to nejenom v době sucha,...

Kategorie: Krmivo, Zdraví zvířat

Zdravé pícniny – dobrá objemná krmiva

Komu na zvířatech záleží, je si vědom toho, že ta objemná krmiva nemohou být jen tak ledajaká. Musí jich být nejenom dostatek, ale musí odpovídat i kvalitou. V posledních letech je na mnoha místech problémem už samotné vypěstování dostatečného množství biomasy: Někde nepřejí klimatické a půdní podmínky, jinde zaúřadují choroby...

Kategorie: Krmivo, Zdraví zvířat