Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Česká republika bez afrického moru prasat

Po dvaadvaceti měsících od prvního záchytu afrického moru prasat (26. června 2017) je Česká republika opět oficiálně zemí prostá této nákazy. Na návrh Evropské komise, který podpořily všechny členské státy EU, tak Státní veterinární správa může ukončit většinu zbývajících mimořádných veterinární opatření. Znamená to, že Česká republika je tak zatím...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Moderní technologie v boji proti africkému moru

Česká republika dosáhla statutu země prosté afrického moru prasat. Jiné evropské země hlásí nové případy výskytu této vysoce nakažlivé choroby. Různé technologie efektivně lokalizují a monitorují divoká prasata, usměrňují jejich pohyb a v případě potřeby zajišťují jejich redukci či eliminaci na daném území.

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Veterinární kontrola jatečných zvířat v ČR

Státní veterinární správa podle veterinárního zákona a zákona o potravinách kontroluje téměř 7300 podniků, respektive bezmála 10 500 provozů, kde se získávají, vyrábějí, zpracovávají, ošetřují, balí, skladují, přepravují a prodávají živočišné produkty. Jedná se zejména o jatky, bourárny, porcovny, výrobny masných výrobků, mlékárny, výrobny mléčných výrobků, mléčnice, třídírny vajec, výrobny...

Kategorie: maso, potraviny, Zdraví zvířat

Kongenitální tremor selat typu II vyvolává nový virus

Onemocnění selat, které se označuje několik desetiletí jako kongenitální tremor selat, se vyznačuje intenzivními třesy novorozených selat. Podle přítomnosti nebo nepřítomnosti morfologických změn v mozku a prodloužené míše se kongenitální tremor selat rozlišuje do několika typů. Nejčastěji se vyskytuje typ AII, který je charakterizován mimo jiné tím, že jeho původcem...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Životní pohoda prasat na prvním místě

Zdraví a welfare prasat byly klíčovými tématy semináře, který 12. března uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., ve spolupráci s Asociací soukromého zemědělství ČR. V zasedací místnosti již zmiňovaného ústavu se zájemci dozvěděli o současných trendech, které chov prasat směřují nejen ke zlepšení životní pohody zvířat, ale v...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Rozvětvené řetězy pro obohacování chovů prasat

Větvené řetězy by se měly v krátkodobém horizontu používat jako první krok k dosažení správného enrichementu u intenzivně chovaných prasat. Rozvětvený řetěz je popisován jako vertikálně umístěný dlouhý řetězec, jehož konce spočívají na pevné podlaze ve vzdálenosti dvacet centimetrů. Kromě toho dvě nebo tři další konce řetězů (větve) končí zhruba...

Kategorie: Prasata, Zdraví zvířat

Současná selata vyžadují jiný přístup

Moderní genotypy prasnic jsou produktem globálního selekčního tlaku na vysokou plodnost, která již převyšuje úroveň třiceti odstavených selat od jedné prasnice za rok. V přepočtu na produkci mléka na kilogram živé hmotnosti je výkonnost těchto prasnic srovnatelná s vysoce produkčními dojnicemi. Takovému výkonu se chovatelé musejí přizpůsobit, ať to jak...

Kategorie: Prasata, Šlechtění, Technologie, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Polské drůbeží maso se salmonelou

Státní veterinární správa zachytila ve velkoobchodním skladu v Lounech zásilku 1200 kg kuřecích mražených stehen z Polska, u které byla vyšetřením potvrzena přítomnost salmonel, konkrétně sérotyp Salmonella Enteritidis. Celkem se však k nám dovezlo 4800 kg kuřecího masa, přičemž 3940 kg bylo zajištěno a čeká se na laboratorní výsledky. ...

Kategorie: Drůbež, potraviny, Zdraví zvířat