Archiv pro rubriku: Zdraví zvířat

Filtr

Aplikace moderních biotechnologií

Jedním z tematických okruhů výzkumného záměru Udržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství, jejž řešili pracovníci Výzkumného ústavu živočišné produkce v Praze-Uhříněvsi po dobu pěti let, byla aplikace moderních biotechnologií a programu genetických zdrojů.

Kategorie: Výzkum, Zdraví zvířat

Aviární influenza z Evropy nevymizela

Na našem území byla aviární influenza v komerčních chovech drůbeže poprvé potvrzena v roce 2007 ve východních Čechách, naposledy před čtyřmi roky v Jihomoravském kraji. Nadcházející migrace ptáků ze zimovišť, kteří hrají klíčovou roli v šíření tohoto nebezpečného virového onemocnění, a aktuální záchyty jeho vysoce patogenních i nízce patogenních subtypů...

Kategorie: Drůbež, Zdraví zvířat

Třicet let spolupráce s praxí

Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., uspořádal ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška 7. listopadu 2013 Farmářský den s podtitulem Výzkum pro praxi na téma ekonomická výroba mléka. Na programu byly přednášky na téma hygieny ustájení telat, shrnutí výsledků šetření v odchovu telat na farmách v ČR, věnovaly...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Zdraví zvířat

Jen zdravé vemeno dobře dojí

Společnost Eurofarm systems, s. r.o., slaví v tomto roce své desáté narozeniny. Její hlavní činností je poradenství pro chovatele skotu v oblasti zdravotního stavu mléčné žlázy u skotu, standardizovaných postupů dojení, hygieny a dezinfekce, správného nastavení dojící techniky a vše, co souvisí s efektivním získáváním mléka. Zároveň na spolupracující podniky...

Kategorie: Dojený skot, Zdraví zvířat