Archiv pro rubriku: zemědělství

Filtr

Sedmdesát let od založení VÚŽV

V úterý 14. září si pracovníci Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi připomněli 70 let od jeho založení. Gratulovat na vědeckou konferenci uspořádanou při této příležitosti přijeli zástupci spřátelených výzkumných ústavů, vysokých škol, Ministerstva zemědělství a dalších českých i zahraničních institucí.

Kategorie: Výzkum, zemědělství

Nakročili ke klasické zemědělské výrobě

Agrofarma Řehnice, s. r. o., je rodinná společnost, kterou založil František Honc se svými dvěma syny Michalem a Františkem již před sedmadvaceti lety. Stěžejní disciplínou jejich podnikání v zemědělské prvovýrobě je rostlinná výroba s produkcí tržních plodin v zastoupení pšenice, ječmene, řepky a cukrové řepy. Poslední dva roky se farmáři,...

Kategorie: Masný skot, zemědělství

‎Pozitivní odhady pro zemědělství

S významným pokrokem v očkovací kampani proti covid-19 se v celé Evropské unii znovu otevírají potravinové služby a postupně se ruší cestovní omezení. To by mělo mít pozitivní dopad na cestovní ruch v létě a na celkovou spotřebu potravin v EU. Nejistota však zůstává kvůli variantě delta viru covid-19 a...

Kategorie: EU, zemědělství

Posunout vpřed SZP, úsilí o udržitelnější zemědělství

Zástupci Copa a Cogeca se nedávno setkali s novým předsednictvím Rady, ministrem zemědělství Jožem Podgorškem, aby diskutovali o prioritách slovinského předsednictví. Mezi tyto priority patřilo uzavření legislativních aktů týkajících se reformy SZP, akčního plánu ekologického zemědělství, dobrých životních podmínek zvířat, občanské iniciativy EU „Konec éry klecových chovů“ a obchodních otázek....

Kategorie: Zdraví zvířat, zemědělství, životní prostředí

Aktuální situace v produkci obilovin v EU a ve světě

Setí a vzcházení kvůli chladnějšímu počasí trvalo dlouho, ale v současné době dochází ke zlepšení jejich stavu. Rostliny se dobře rozvíjejí a částečně kompenzují svůj vegetační deficit, v důsledku čehož v Německu došlo ke zvýšení odhadů sklizně obilí na celkem 44,2 mil. tun obilovin. Další vývoj bude záležet na počasí,...

Kategorie: EU, Krmivo, zemědělství