Archiv pro rubriku: životní prostředí

Filtr

Zemědělství je pod tlakem

Nejen české, ale zemědělství ve většině rozvinutých zemí se ocitá pod stále větším tlakem společnosti. Přitom jde často o zcela protichůdné názory, kdy jeden požadavek jde zcela výrazně proti druhému, často od stejné nátlakové skupiny. Snad jde o daň z blahobytu a výsledek toho, že stále více lidí je zcela...

Kategorie: zemědělství, životní prostředí

Emisní faktory v chovech hospodářských zvířat

Chovatelé vykazují vyprodukované množství amoniaku výpočtem na základě tzv. emisních faktorů, které uvádějí hmotnost plynného amoniaku na jedno zvíře za dobu jednoho roku. Měření, na základě kterých byly stanoveny tyto emisní faktory, mapovala situaci v době před zaváděním technologií pro snižování emisí amoniaku, které následně vyžadovala legislativa. Z měření v...

Kategorie: Drůbež, Prasata, životní prostředí

Zemědělství a klimatické změny

Řada klimatických změn je přičítána činnosti člověka a zejména zemědělství je v této souvislosti skloňováno ve všech pádech. Vědecké týmy se snaží najít tu pravou příčinu, ale také nejlepší řešení. Zemědělství se všemi svými součástmi je daleko složitějším systémem, než aby na něj mohla být použita stejná pravidla, jako třeba...

Kategorie: životní prostředí

Vliv struktury krmné dávky dojnic na produkci skleníkových plynů

Enterická fermentace je přirozenou součástí trávicího procesu u přežvýkavců. Jde o proces trávení, při němž mikroorganismy štěpí sacharidy na jednoduché molekuly a produkují metan jako vedlejší produkt, který uniká do atmosféry. Kromě metanu na farmách vznikají a do atmosféry unikají i jiné plyny, jako jsou čpavek, sirovodík, oxid uhličitý a...

Kategorie: Dojený skot, Výživa zvířat, Výzkum, životní prostředí

Šumavkám horské klima nevadí

Šumavská ovce je jedním ze dvou našich národních plemen ovcí. Pro svou odolnost, nenáročnost, konstituční pevnost a pastevní schopnosti jsou šumavky optimální volbou pro extenzivní chov v horských oblastech s vyšším úhrnem srážek. Právě tyto vlastnosti oslovily i Oldřicha Bureše, který na své farmě v Horních Tašovicích na Karlovarsku pase...

Kategorie: biopotraviny, Ovce a kozy, Pastva, Zdraví zvířat, životní prostředí

Hospodaří s úctou k přírodě

Na střeše Českého ráje hospodařící rodinná farma Pavla Ráliše vznikla před více než dvaceti roky na základech nejstaršího a největšího statku na Kozákově. Se záměrem navázat na staletou tradici místního statkářství začali novodobí farmáři využívat obhospodařovanou výměru k chovu malých a velkých přežvýkavců a provozovat agroturistiku. A jak jinak,...

Kategorie: Masný skot, Ostatní, Ovce a kozy, Pastva, potraviny, Zdraví zvířat, životní prostředí

Co na to zdravý rozum?

Technický pokrok a s ním spojená modernizace mají v Zemědělském družstvu Hrotovice na Třebíčsku trvalou adresu. „Snažíme se na vesnici udržet živočišnou výrobu a postupně ji modernizovat, přestože s tím máme spoustu problémů,“ říká předseda družstva Ing. Bohumír Hutař. „Abychom zlepšili užitkovost hospodářských zvířat a jejich pohodu, stejně jako pracovní...

Kategorie: Nezařazené, Prasata, životní prostředí

Odhalení mýtů o vlivu zemědělství a živočišné výroby na životní prostředí

Letošní problémy s pandemií koronaviru se projevily také tím, že každoroční mezinárodní konference The One pořádaná společností Alltech v Lexingtonu v USA se konala jen virtuálně. V průběhu čtyř dnů se vystřídala celá řada výborných řečníků. Jedním z nich byl také specialista na kvalitu ovzduší a jejím ovlivnění zemědělstvím Frank...

Kategorie: Dojený skot, Masný skot, životní prostředí