Archiv pro rubriku: životní prostředí

Filtr

Extenzivní způsob chovu je stále náročnější

Vypásání trvalých travních porostů je základem pastevního způsobu chovu hospodářských zvířat. Pobyt pod širou oblohou je v souladu s potřebami chovaných zvířat a současně i hlavním požadavkem pro provozování ekologického zemědělství. Chovatelům zabývajícím se produkcí hovězího nebo skopového masa v méně příznivých oblastech a chráněných lokalitách však tento extenzivní systém...

Kategorie: Dojený skot, ovce a kozy, Pastva, welfare, životní prostředí

Organické stopové minerály: Maximalizace stability chelátu zvyšuje relativní biologickou dostupnost

Využití minerálů závisí především na absorpci prvků z přijatého krmiva, přičemž termín „biologická dostupnost“ se obecně používá k popisu absorpce i využití živin. Celosvětově došlo v krmivářském průmyslu k vyladění složení krmiv, a to nejen s ohledem na živinové potřeby zvířete, ale také s cílem minimalizovat znečištění způsobené vylučováním minerálů....

Kategorie: Výživa zvířat, Zdraví zvířat, životní prostředí

Jak hospodaří na zámku

Doudlebský zámek, který dal v roce 1589 postavit Mikuláš starší z Bubna. Až v době barokní, kdy byly k areálu zámku přistavěny hospodářské budovy, se zprvu lovecký zámek stal hospodářským dvorem a začal se využívat celoročně. Ke mlýnu, cihelně, lihovaru, mlékárně, cukrovaru, pile či přádelně přibyla v minulém století ještě...

Kategorie: zemědělství, životní prostředí

Zemědělství je pod tlakem

Nejen české, ale zemědělství ve většině rozvinutých zemí se ocitá pod stále větším tlakem společnosti. Přitom jde často o zcela protichůdné názory, kdy jeden požadavek jde zcela výrazně proti druhému, často od stejné nátlakové skupiny. Snad jde o daň z blahobytu a výsledek toho, že stále více lidí je zcela...

Kategorie: zemědělství, životní prostředí

Emisní faktory v chovech hospodářských zvířat

Chovatelé vykazují vyprodukované množství amoniaku výpočtem na základě tzv. emisních faktorů, které uvádějí hmotnost plynného amoniaku na jedno zvíře za dobu jednoho roku. Měření, na základě kterých byly stanoveny tyto emisní faktory, mapovala situaci v době před zaváděním technologií pro snižování emisí amoniaku, které následně vyžadovala legislativa. Z měření v...

Kategorie: Drůbež, Prasata, životní prostředí

Zemědělství a klimatické změny

Řada klimatických změn je přičítána činnosti člověka a zejména zemědělství je v této souvislosti skloňováno ve všech pádech. Vědecké týmy se snaží najít tu pravou příčinu, ale také nejlepší řešení. Zemědělství se všemi svými součástmi je daleko složitějším systémem, než aby na něj mohla být použita stejná pravidla, jako třeba...

Kategorie: životní prostředí