Kdo byl třetí na živitelce?

Koncem srpna se na českobudějovickém výstavišti uskutečnil již 46. ročník agrosalónu Země živitelka. Jeho součástí byly také šampionáty skotu. Soudcování plemene české strakaté si vzal na starost zootechnik ZD Krásná Hora nad Vltavou Luboš Novák. Třetí příčku obsadila kráva na druhé laktaci s číslem 584020/931, kterou přivezli ze ZD Opařany. Plemenice s původem Guitar AMT-050 x Weinold HG-218 se narodila 18. února 2015. Podle hodnotitele je rámcová, s velmi dobrými šířkami a hloubkami těla a osvalením. Vyzdvihl na ní i vemeno – zvláště jeho texturu a postavení struků.

Zemědělské družstvo Opařany v okrese Tábor je také chovem s vysokou genetickou úrovní a producentem matek býků. Hospodaří na rozloze 4700 hektarů zemědělské půdy, z čehož připadá 3140 ha na ornou půdu. Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu obilí, řepky, kukuřice a pícnin.

Družstvo chová 1800 kusů skotu včetně 400 krav plemene české strakaté. Je známo i jako producent plemenných býků, například BA-32, MOR-229 nebo BO-841.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *